Kolonlarda Filiz Boyu Ne Kadar Olmalıdır? Hesabı Nasıl Yapılır?

6 Haziran 2018 Yazarı birimfiyatim.com 4

Kolonlarda Filiz Boyu Ne Kadar Olmalıdır? Hesabı Nasıl Yapılır?

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği; DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR’ a göre;

Kolonlarda Filiz Boyu Hesabı

Kat kolon serbest yüksekliğimiz 2,70 metre olsun. Aşağıda verilen yönetmeliğin ilgili 7.3.3.1. maddesi gereğince kolon bindirmeleri, kolon serbest yüksekliğinin üçte birlik bölgesinde yapılacaktır. Kolon serbest yüksekliğinin üçte biri= 2,7 / 3 = 0,9 metre (90 cm). Bu durumda kolon filiz boyu 90 + 45 = 135 cm (1,35 metre) olacaktır. Kolon filiz boyları, statik projeye göre belirlenir. Kolon yüksekliği değişir ise filiz boyları da değişir.

kolon filiz boyu

7.3.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi

7.3.3.1 – Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, kolonun serbest yüksekliğinin orta üçte birlik bölgesinde yapılacaktır. Bindirmeli ekinin boyu lb ’den küçük olmayacaktır. Bindirmeli ek boyunca yerleştirilecek enine donatıların aralığı kolonun en küçük boyutunun 1/3’ünden ve 150 mm’den büyük olmayacaktır.

7.3.3.2 – Katlar arasında kolon kesitinin değişmesi durumunda, boyuna donatının kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde düşeye göre eğimi 1/6’dan daha büyük olmayacaktır. Kesit değişiminin daha büyük olması durumunda veya en üst kat kolonlarında; alttaki kolonun boyuna donatısının karşı taraftaki kirişin içindeki kenetlenme boyu, TS 500’de çekme donatısı için verilen kenetlenme boyu 1.5lb’den ve 40φ’den daha kısa alınmayacaktır. Karşı tarafta kiriş bulunmadığı durumlarda kenetlenme, gerekirse kolonun karşı yüzünde aşağıya doğru kıvrım yapılarak sağlanacaktır. 90 derecelik yatay kancanın veya aşağıya kıvrılan düşey kancanın boyu en az 12φ olacaktır.

Kolon filiz boyları ve bindirme bölgesi ve bindirme uzunlukları çok önemli bir husustur. Uygulamada bunların deprem yönetmeliğine göre yapılması çok önemlidir.