Kolonlarda Filiz Boyu Ne Kadar Olmalıdır? Hesabı Nasıl Yapılır?

6 Haziran 2018 Yazarı birimfiyatim.com 0

Kolonlarda Filiz Boyu Ne Kadar Olmalıdır? Hesabı Nasıl Yapılır?

2019 yılında yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliğinin 7.3.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi kısmının 1. maddesine göre “Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, kolonun serbest yüksekliğinin orta üçte birlik bölgesinde yapılacaktır. Bindirmeli ekinin boyu lb ’den küçük olmayacaktır. Bindirmeli ek boyunca yerleştirilecek enine donatıların aralığı kolonun en küçük boyutunun 1/3’ünden ve 150 mm’den büyük olmayacaktır.”
Yani kolon filizleri, kolonun ortasında birleştirilecektir. Kolon filiz boylarının bu şarta göre ayarlanmasını gerektirecektir.
Kolonlarda Filiz Boyu Hesabı
Kolon filiz boyları hesaplanırken şu noktalar göz önüne alınmalıdır:
 

  • lb= 0.12 x fyd / fctd Ø ≥ 20Ø               (TS500 – 2000-sayfa.39)

 

  • Düz yüzeyli çubuklarda bulunan lb kenetlenme boyu 2 ile çarpılmalıdır. (TS500 – 2000)

 

  • Genel durumda bulunan lb kenetlenme boyu 1.4 ile çarpılmalıdır. (TS500 – 2000)

 

  • Boyuna donatıların %50’den fazlasının kolon alt ucunda eklenmesi durumunda bindirmeli ek boyu, lb‘nin en az 1.5 katı olacaktır. Temelden çıkan kolon filizlerinde de bu koşula uyulacaktır.

(Deprem Yönetmeliği – 2007)
 

  • lb kenetlenme boyunun 40 Ø ‘den az olması uygun değildir.

 
Bu kuralları şu şekilde örnekleyebiliriz:
Kolonlarda Filiz Boyu Ne Kadar Olmalıdır? Hesabı Nasıl Yapılır?
Örnek 1: Ø14, C20, S420 için:
fctk= 0.35x√20= 1.57 N/mm2     fctd = 1.57/1.5 = 1.04 N/mm2   fyd= 420/1.15= 365.22 N/mm2
lb = 0.12 x (365.22 / 1.04) x 1.4 » 60cm
40 Ø = 56cm < 60cm, lb = 60cm hesaplanır.
Ayrıca deprem yönetmeliğinden dolayı kenetlenme boyu: 1.5 x 60 cm = 90 cm olarak bulunur.
 
Örnek 2: Ø14, C20, S220 için:
lb = 0.12 x (191.3 / 1.04) x 1.4 x 2 » 62cm
1.5 x 62cm = 93cm olarak bulunur.
kolon filizleri
Kolonlarda Filiz Boyu Ne Kadar Olmalıdır? Hesabı Nasıl Yapılır?
Kolonlarda filiz boyları ve bindirmeleri önemlidir. Uygulamada dikkat edilmesi gereken bir konudur. İnşaatın denetiminden sorumlu teknik çalışanların bunlara önem vermeleri elzemdir.
İyi çalışmalar.