Kategori: inşaat

Briket ile bims aynı şey mi?

24 Kasım 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

Briket ile bims aynı şey mi? Briket ile bims aynı şey mi? Görüntü olarak aynı gibi görünseler de bims ve briket aslında farklı hammaddelerden elde edilen inşaat malzemeleridir. Briket eski bir üründür. Bims ise yakın geçmişte üretilmeye başlanmış bir ürün. Peki bu iki ürün arasındaki…

Antalya’da zemin kat kotu kaç?

30 Ekim 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

Antalya’da zemin kat kotu kaç? Antalya’da zemin kat kotu (yüksekliği) + 2,5 metredir (konutlarda). Yani zemin kat 2,5 metre yüksekliğe sahip döşemenin üstüdür. Antalya’da 2,5 metre kotunun altı bodrum kat olarak belirlenmiştir. Ancak halk arasında bu zemin kat 1. kat olarak tarif ediliyor. Resmiyette zemin…

500 metrekare arsaya kaç metrekare ev yapılır?

27 Ekim 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

500 metrekare arsaya kaç metrekare ev yapılır? 500 metrekare arsaya kaç metrekare ev yapılır? 500 m2 içerisine 100 m2 müstakil ev nasıl yapabiliriz? Bu soruların cevabı, arsanızın bulunduğu bölgedeki imar planına bağlı olarak değişir. Korkmayın hemen bir örnekle açıklayacağım. Öncelikle arsanızın bulunduğu belediyeden ya da…

Tapu alım satım başka ilden yapılabilir mi?

25 Ekim 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

Tapu alım satım başka ilden yapılabilir mi? Tapu alım satım başka ilden yapılabilir mi? Arsa satışı başka ilden yapılır mı? TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ ALANI DIŞINDA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 5. maddesine göre evet yapılabilir. Peki 5.…

Bodrum kat yapı yüksekliğine dahil mi?

11 Ekim 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

Bodrum kat yapı yüksekliğine dahil mi? Bodrum kat yapı yüksekliğine dahil mi? Evet bodrum katlar yapı yüksekliğine dahildir. Yapı yüksekliğinin imar yönetmeliğindeki tanımı, Yapı Yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar, ve çatı arası piyesler dahil olmak üzere; yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğidir. Bir de…

İntifa hakkı nedir?

10 Ekim 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı, gayrimenkuller, taşınır mallar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilen ve aksine düzenleme olmadıkça, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan bir irtifak hakkı türüdür. Konu, gayrimenkuller (taşınmazlar) açısından ele alındığında, hak sahibi, intifa hakkının konusu olan taşınmazı…

İmar çapı örneği – imar durum belgesi örnek

21 Eylül 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

İmar çapı örneği – imar durum belgesi örnek İmar çapı örneği – imar durum belgesi örnek için aşağıda bir görsel verilmiştir. İmar çapında hangi bilgiler bulunur? İmar çapında ilgili ada ve parsel üzerinde bulunan arsa vasıflı taşınmazın plan fonksiyonu bilgisi (konut-ticari-vb) var. KAKS (katlar alanı…

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. madde

18 Ağustos 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. madde Kat Mülkiyeti Kanunu 20. madde aşağıda sunulmuştur: III – Ana gayrimenkulün genel giderlerine katılma : “Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve…

İnşaat maliyet hesaplama 2023

4 Ağustos 2023 Yazarı birimfiyatim.com 1

İnşaat maliyet hesaplama 2023 İnşaat maliyet hesaplama 2023 yılı Ağustos ayı için standart bir konut baz alınarak şu şekilde yapılabilir: 2023 Kasım ayı itibari ile standart bir konutun her şey dahil metrekare (m2) birim maliyeti yaklaşık olarak 16.000 TL’ dir. Yani 120 m2 büyüklüğünde 3…