V.0308 Yonu Taşı veya Mermer Sövenin İtinalı Sökülmesi pozu

13 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

V.0308 Yonu Taşı veya Mermer Sövenin İtinalı Sökülmesi pozu

V.0308 Yonu Taşı veya Mermer Sövenin İtinalı Sökülmesi pozu birim fiyatı
Vakıflar Genel Müdürlüğü kurum pozudur.

V.0308Yonu Taşı veya Mermer Sövenin İtinalı  SökülmesiM2020 Yılı Fiyatı 73,38 TL
V.0308/001Yonu Taşı veya Mermer Sövenin SökülmesiM55,88 TL

 
Pozun 2020 Yılı metre fiyatı 73,38 TL’dir.
Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolca gösterilen sövelerin usta eliyle sökülmesi varsa demir kenet ve kurşunların tartı zaptı ile idareye teslim edilmesi, tekrar kullanılabilecek söve taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayiat, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Sökümü yapılan söve mt. olarak ölçülür.
https://birimfiyatim.com/v-0301-a1a-v-0301-a2a-v-0301-a2b-pozlari-birim-fiyatlari-2020/