V.0316 Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi pozu

13 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

V.0316 Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi pozu

V.0316 Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi pozu birim fiyatı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurum pozudur.

V.0316Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi2020 Yılı Fiyatı 60,38 TL

 
Pozun 2020 Yılı metrekare fiyatı 60,38 TL.
Sökülmesi gerekli görülen yonu taşı veya mermer döşeme taşlarının etrafında bulunan taşlara zarar vermeden itina ile sökülmesi, kullanılabilir olanların inşaat alanı içerisinde bulunan bir yere istifi, moloz olanların ise yine kontrollüğün göstereceği bir yerde depo edilmesi, bütün malzeme işçilik, zayiat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Döşeme taşı sökülen saha m2 olarak ölçülür.
https://birimfiyatim.com/v-0308-yonu-tasi-veya-mermer-sovenin-itinali-sokulmesi-pozu/