KGM/3780/1 Otokorkuluk rayı yapılması pozu birim fiyatı

Mart 6, 2020 0 Yazar: birimfiyatim

KGM/3780/1 Otokorkuluk rayı yapılması pozu birim fiyatı

KGM/3780/1 Otokorkuluk rayı yapılması pozu birim fiyatı, Karayolları Kurum pozudur.

KGM/3780/1 Otokorkuluk rayı yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme bedeli dahil) m 2020 Yılı Fiyatı 78,78TL
KGM/3780/1-Montaj Otokorkuluk rayı montajı (RAL-RG 620) m 12 TL
KGM/3780/1-Söküm Otokorkuluk rayı sökülmesi m 13,7 TL

 

Projesine göre ve KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, otokorkuluk rayı yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : 3 mm kalınlıktaki DKP sacın; bedeli, projesine ve şartnamesine göre kesilmesi, projesindeki şekle getirilmesi, bağlantı deliklerinin delinmesi, çapakların giderilmesi, gerekli bağlantı elemanlarının temini, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, Yapı Denetim Görevlisince gerekli görülmesi halinde galvanizlemenin kontrolü için gerekli deneylerin yaptırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayiatı ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü : İmal edilmiş otokorkuluk rayının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/1 deki “Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme Bedeli Dahil)” m birim fiyatı üzerinden yapılır.