KGM/3657 bitüm tecrit pozu birim fiyatı

6 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/3657 bitüm tecrit pozu birim fiyatı

KGM/3657 bitüm tecrit pozu birim fiyatı, Karayolları Kurum pozudur.

KGM/3657Bitümlü maddeler (Soğuk asfalt ve benzerleri) ile tecritm2 2020 Yılı Fiyatı 30,78TL

Pozun 2020 Yılı birim fiyatı 30,78 TL’dir.
KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, bitümlü malzemeler (Soğuk Asfalt vb.) ile yalıtım yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Yalıtım yapılacak yüzeyin; temizlenmesi, yıkanması, gerektiğinde kurutulması, soğuk asfalt vb. malzemelerin iş başında temini, m2’ye en az 0,600 kg isabet edecek şekilde astar olarak bitümlü malzeme sürülmesi, bu tabaka kuruduktan sonra m2, ye en az 1,6 kg isabet edecek şekilde esas tabaka için bitümlü malzemenin sürülmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altmda sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kan ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Ölçü: Yalıtım yapılmış yüzeylerin proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3657 deki “Bitümlü Maddeler (Soğuk Asfalt ve benzerleri) ile Tecrit” m2 birim fiyatı üzerinden yapılır. KGM/3750