V.1669/A1 birim fiyatı 2018 Hidrolik Kireçli Horasan Harcı ile Mukarnaslı ve Müzeyyen Sıva Yapılması

14 Eylül 2018 Yazarı birimfiyatim.com 0

V.1669/A1 birim fiyatı 2018 Hidrolik Kireçli Horasan Harcı ile Mukarnaslı ve Müzeyyen Sıva Yapılması

V.1669/A1 birim fiyatı 2018

Vakıflar Pozudur.

V.1669/A1Hidrolik Kireçli Horasan Harcı ile Mukarnaslı ve Müzeyyen Sıva Yapılması956,44-TL

V.1669/A1 pozunun fiyat analizi

V.1669/A1Hidrolik Kireçli Horasan Harcı ile Mukarnaslı ve Müzeyyen Sıva Yapılması
‘Kontrolluğun direktifleri doğrultusunda, mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek kroki veya detaylı projesi veya idarece verilecek detaylı pro-jesine göre alt tabakası tezyinatlı sıva olarak poz no: V.0104F harçla ortalama 4 cm. kalın-lığında hazırlanması, alt tabaka hazırlandıktan sonra poz no: V.0131C harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığında olmak üzere mukarnasların yapılması, mukarnasların kenar ve köşelerinin düzgün ve keskin olarak kesilmesi ve motiflerin muntazam olarak çıkarılması, yüzeylerin çelik mala ile perdahlanması, harç prizini tamamlanıncaya kadar 6 saat ara ile sulan-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan satıh m2 olarak hesabı yapılır. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.
Poz NoTanımıÖlçü BirimiMiktarıBirim FiyatıTutarıBölüm Toplamı
Malzeme:
V.0104/F500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması ( İnce Sıvalar İçin )0,01960,039,6
V.0131/CHidrolik Kireç  Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin )0,04723,8728,95
İşçilik:
Alt Sıva Tezinatlı
01.V04Mütehassıs UstaSA2224528
Malakarı Sıva
01.V04Mütehassıs UstaSA624144
01.501Düz işçiSA69,154,6
Malzeme ve İşçilik Tutarı:765,15
% 25 Müteahhit genel giderleri ve kârı:191,29
1 M² Fiyatı :956,44