Zemin kat taban döşeme seviyesi nedir?

4 Mayıs 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

Zemin kat taban döşeme seviyesi nedir?

Zemin kat taban döşeme seviyesi nedir? Zemin kat, taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk kattır. Yani, zemin kat taban döşeme seviyesi sıfır kotunun altında olamaz. Zemin katın altında bulunan kata ise bodrum kat denir. Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlara normal kat adı verilir.

Bodrumlar

Madde 33 – 1) Meyilli veya yol kenarında set teşkil eden parsellerde bu Yönetmeliğin pencere, ışıklık ve diğer hükümlerine uygun olmak ve en az 2 oda ve 1 mutfağı, taban döşeme üst seviyesi tabii zemine (0.50) m. den çok gömülü olmamak şartı ile binanın kot aldığı seviyenin altında iskâna tahsis edilen bodrum katı yapılabilir.

2) Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları bodrum katlarda tertiplenir. Ancak zeminde su çıkması veya sert kaya olması halinde Belediyeden alınacak izin ile bu türlü müştemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren (2.50) m. den yüksek olmamak, esas binaya (3.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile yapılabilir.