Y.27.585 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması pozu

Eylül 4, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

Y.27.585 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması pozu

Y.27.585 birim fiyatı 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı birim fiyatlar kitabından; 15.250.1103

Y.27.585 15.250.1103 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması 31,18 TL

Y.27.585 pozunun birim fiyat analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.27.585 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2×2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :      
10.014(Y) 500 Kg çimento dozlu ince harç yapılması 0,025
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 0,001
  (Çıta)      
04.031 Su 0,01
  İşçilik :      
01.012 Sıvacı ustası Saat 0,35
01.209 Marangoz usta yardımcısı Saat 0,1
01.501 Düz işçi Saat 0,7
01.501 Düz işçi Saat 0,1
  (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam
Kâr  ve genel giderler % 25
1 kârlı birim fiyatı      

 

Aşağıdaki yazımız da ilginizi çekebilir:

Y.27.584 pozu birim fiyatı 2018 450 kg çimento dozlu şap