Y.27.501/08 birim fiyatı 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması 2018

Y.27.501/08 birim fiyatı 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması 2018

Mayıs 9, 2018 1 Yazar: birimfiyatim

Y.27.501/08 birim fiyatı 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması 2018

dış cephe sıva

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Birim fiyatlar Kitabından;

Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması M2 20,43

Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması M2 fiyatı 20,43 TL.

Pozun 2019 yılı birim fiyatı:https://birimfiyatim.com/350-dozlu-harcla-tek-kat-kaba-siva-yapilmasi-pozu-birim-fiyati-2019/

Y.27.501/08 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı :

ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :      
10.008(Y) 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması. 0,02 121,02 2,42
04.031 Su 0,01 6,62 0,07
  İşçilik :      
01.012 Sıvacı ustası Saat 0,75 12,40 9,30
01.501 Düz işçi Saat 0,3 9,10 2,73
01.501 Düz işçi Saat 0,25 9,10 2,28
  (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 16,80
Kâr  ve genel giderler % 25 4,20
1 kârlı birim fiyatı       21,00

Y.17.002/A poz 2018 birim fiyatı Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir