Y.25.002/02 pozu 2018 birim fiyatı demir yüzeylere iki kat antipas sentetik boya yapılması

Nisan 26, 2018 3 Yazar: birimfiyatim

Y.25.002/02 pozu 2018 birim fiyatı demir yüzeylere iki kat antipas sentetik boya yapılması

demir yüzeylere antipas uygulaması

demir yüzeylere antipas uygulaması

Pozun 2020 yılı fiyatı için bu linke bakın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından;

Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması M2 22,28

Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması M2 fiyatı 22,28 TL.

Pozun 2019 yılı birim fiyatı:https://birimfiyatim.com/demir-yuzeylere-iki-kat-antipas-sentetik-boya-yapilmasi-pozu-fiyat/

Y.25.002/02 pozu birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı :

ÖLÇÜ:

a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.

b) Kapı ve bölmelerde;

1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.

4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.

c) Camekân ve pencerelerde;

1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.

d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.

e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:      
04.511 Zımpara kağıdı (A4 ebadında) Adet 1 0,54 0,54
04.555/05 Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas) kg 0,2 7,50 1,50
04.551/07 Sentetik esaslı boya kg 0,2 11,10 2,22
  İşçilik:      
01.023 Boyacı ustası Saat 0,8 12,40 9,92
01.501 Düz işçi Saat 0,4 9,10 3,64
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 17,82
Kâr  ve genel giderler % 25 4,46
1 kârlı birim fiyatı       22,28