Y.21.311/01 pozu 2018 birim fiyatı ahşaptan lambri yapılması

Y.21.311/01 pozu 2018 birim fiyatı ahşaptan lambri yapılması

Nisan 8, 2018 0 Yazar: birimfiyatim
Ahşap Lambri

Ahşap Lambri

Y.21.311/01 pozu 2018 birim fiyatı ahşaptan lambri yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından;

Y.21.311/01 Ahşaptan lambri yapılması 244,90 ₺

Y.21.311/01 Ahşaptan lambri yapılması m² 244,90 TL’dir.

Y.21.311/01 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.21.311/01 Ahşaptan lambri yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Projesine göre belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara düşey doğrultuda 30 cm ara ile 6×2,5 cm lik çam latalardan meydana getirilen ve duvara teşkil edilecek ızgara üzerine, çam kerestesinden çatkılı ve bir tarafına 6 mm lik kontraplak presli, üstte pervaz çıtalı, süpürgelik ve kornişli lambri yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Süpürgelik de dâhil olarak alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı ölçülür.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:        
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 0,015 960,00 14,40
04.158 Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) 0,032 1.290,00 41,28
04.167 Kontraplak (TS 46) 0,0053 1.940,00 10,28
04.177 Sentetik tutkal (TS EN 12765) kg 0,15 2,90 0,44
04.270 Çiviler (TS 155) kg 0,15 2,25 0,34
04.273 Ağac vidası küçük 144 adet (TS 431) Kt 0,14 5,76 0,81
03.589/3(Y) Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti Saat 0,35 269,95 94,48
  İşçilik:        
01.008 Doğramacı ustası Saat 2 12,40 24,80
01.501 Düz işçi Saat 1 9,10 9,10
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 195,93
  Kâr  ve genel giderler % 25 48,98
  1 kârlı birim fiyatı       244,90