Y.21.040 pozunun 2018 yılı birim fiyatı tünel kalıp sistemi

Y.21.040 pozunun 2018 yılı birim fiyatı tünel kalıp sistemi

Nisan 8, 2018 0 Yazar: birimfiyatim
tünel kalıp sistemi

tünel kalıp sistemi

Y.21.040 pozunun 2018 yılı birim fiyatı tünel kalıp sistemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından;

Y.21.040 Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılması 55,05 ₺

Y.21.040 Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılması m² fiyatı 55,05 TL’dir.

Y.21.040 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.21.040 Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Betonarme kalıbı yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre hazırlanmış olan tünel kalıp sistemi ve aksesuarlarının (iç dik panolar, yatay panolar, arka panolar, dış dik panolar, aks köşebentleri, perde ve döşeme alın elemanları, perde ve döşeme boşluk rezervasyonları, kalıp çıkarma iskeleleri, dış pano taşıma iskeleleri, sahanlık iskeleleri, iskele keresteleri, teleskopik dikmeler ve tüm bunların montajını sağlayacak tamamlayıcı aksamlar) şantiyeye getirilmesi. Projeye uygun olarak montajlarının yapılması, imalat yapılacak mahalde kule vincin emniyetli bir şekilde kurulması, temeli yapılmış bloklarda aks köşebentleri ile ilk aks beton kalıbının hazırlanması.

Montajı tamamlanmış yarım kalıpların temizlenerek ve yağlanarak aksında, kotunda, şakülünde ve sehiminde 1/1000 mm hassasiyetle kurulmaları. Perde ve döşeme boşluk rezervasyonlarının yerlerine konulması, elektrik ve mekanik sıhhi tesisat işleri ile ilgili boşluk sağlayıcı elemanların kalıplara montajı. Kalıp bağlantı elemanlarının (bulonların) sıkılması, bir sonraki katın aks betonlarını oluşturacak aks köşebentleri ve bağlantı elemanlarının yerlerine montajı, beton öncesi soğuk ve sıcağa karşı tedbirlerin alınması, gerektiğinde ısıtma yapılması, beton dökümü ve prizini almasını müteakip kalıp sisteminin sökülmesi, teleskopik dikmelerle döşemenin sehim yapmasının engellenmesi, kalıpların temizlenmesi, yağlanması, bir sonraki işlem yapılacak mahale taşınması, ardışık olarak yukardaki işlemlerin yinelenmesi tüm bu işlerin yapılabilmesi için çalışma iskelelerinin yerlerine konulması, her türlü iş güvenliği tedbirlerinin alınması. Çalışma yapılan mahaldeki boşlukların uygun ve emniyetli iskelelerle kapatılması, kule vinç ve mobil vinç işletilmesi,inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü:

Tünel kalıp döşeme alın elemanları ve perde alın elemanları ile tünel kalıp dış panolarının beton gören iç yüzeylerinin birleştirilmesi sonucu elde edilen yatay alan hesap edilir. 1 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

Not:

Kalıp iskelesi fiyata dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Tünel kalıp malzemelerinin hazırlanması.        
  Pano elemanları (arka, yatay, iç dik ve dış dik), iskele elemanları. (kalıp çıkarma, dış pano taşıma ve sahanlık), montaj, kaldırma, taşıma, alın, aks        
  (Zayiat dahil)        
04.710/R07 3,00mm-4,99mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac. (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) kg 1,9 2,43 4,62
04.256/2 Sıcak haddelenmiş köşebentler. (S235JR) (TS EN 10056- 1,2) kg 0,25 2,61 0,65
04.256 Sıcak haddelenmiş profil demirler. (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) kg 0,25 2,45 0,61
04.290/3H Çelik boru (St 37), çap=3 kg 0,1 2,27 0,23
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 0,001 960,00 0,96
04.506/D1 Su bazlı epoksi boya. kg 0,1 10,10 1,01
03.589/1(Y) Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti. Saat 0,015 235,81 3,54
  Kule vinç montaj, kullanım ve demontajı.        
03.638/6(Y) Kule vinç’in 1 saatlik ücreti. Saat 0,023 198,59 4,57
03.638/1(Y) Mobil vinç’in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti Saat 0,002 304,25 0,61
01.507 Birinci sınıf usta Saat 0,03 12,40 0,37
01.018 Sıcak demirci ustası. Saat 0,01 12,40 0,12
01.501 Düz işçi Saat 0,01 9,10 0,09
01.409 Formen Saat 0,01 18,25 0,18
  Sarf malzemeler        
04.107/1 Likit petrol gazı (LPG) kg 0,55 5,19 2,85
04.116/2 Yağ bazlı kalıp ayırıcı.(konsantre kalıp yağı, plastik-çelik) kg 0,45 4,03 1,81
  Tünel kalıp montaj, kür uygulama, bakım ve demontaj.        
01.507 Birinci sınıf usta Saat 0,75 12,40 9,30
01.018 Sıcak demirci ustası Saat 0,4 12,40 4,96
01.017 Dülger ustası Saat 0,02 12,40 0,25
01.501 Düz işçi Saat 0,5 9,10 4,55
01.408 Yağcı Saat 0,1 9,25 0,93
01.409 Formen Saat 0,1 18,25 1,83
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam. 44,04
  Kâr  ve genel giderler % 25 11,01
  1 kârlı birim fiyatı       55,05