Y.19.085/023 pozunun birim fiyatı 2020 15.270.1003

Eylül 12, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

Y.19.085/023 pozunun birim fiyatı 2020 15.270.1003

Y.19.085/023 pozunun birim fiyatı 2020 15.270.1003

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı birim fiyatlar kitabından;

Y.19.085/023 15.270.1003 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 54,08 TL

Y.19.085/023 pozunun birim fiyat analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.19.085/023 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesinin inceltilmeden, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak, bir önceki kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :      
04.379/I04 Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran) kg 2,25
04.031 Su 0,005
  İşçilik :      
01.010 Yalıtımcı ustası Saat 0,8
01.501 Düz işçi Saat 0,4
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam
1 kârlı birim fiyatı      

Y.19.085/023 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik 1.5 mm su yalıtımı birim fiyatı