Y.18.461/028 pozunun birim fiyatı 2020

Kasım 29, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

Y.18.461/028 pozunun birim fiyatı 2020

Y.18.461/028 pozunun birim fiyatı 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı birim fiyatlar kitabından; 15.255.1023

Y.18.461/028 15.255.1023 3  mm  kalınlıkta  plastomer  esaslı  (-10  °C  soğukta  bükülmeli)  cam  tülü  taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması 23,43

Y.18.461/028 pozunun birim fiyat analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.18.461/028 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :      
04.626/07A Bitüm emilsiyonu (TS 113) kg 0,4
04.626/01B 3 mm plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü, (-10 C soğukta bükülmeli CPB1-C60) 1,15
04.107/1 Likit petrol gazı (LPG) kg 0,1
  (Yakıt karşılığı)      
  İşçilik :      
01.010 Yalıtımcı ustası Saat 0,24
01.501 Düz işçi Saat 0,12
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam
Kâr  ve genel giderler % 25
1 kârlı birim fiyatı