Y.18.461/024 pozu birim fiyatı 2020

Eylül 27, 2018 1 Yazar: birimfiyatim

Y.18.461/024 pozu birim fiyatı 2020

Y.18.461/024 pozu birim fiyatı 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı birim fiyatlar kitabından; 15.255.1019

Y.18.461/024 15.255.1019 3  mm  kalınlıkta  plastomer  esaslı  (-10  °C  soğukta  bükülmeli)  polyester  keçe taşıyıcılı  bir  yüzü  metal  folyo  kaplı  polimer  bitümlü  örtü  ile  tek  kat  su  yalıtımı yapılması 31,63

Y.18.461/024 pozunun birim fiyat analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.18.461/024 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :      
04.626/07A Bitüm emilsiyonu (TS 113) kg 0,4
04.626/02F 3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı örtüler (-10 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.800/600 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %35, enine %35) 3 mm bir yüzü metal folyo kaplı 1,15
04.107/1 Likit petrol gazı (LPG) kg 0,1
  (Yakıt karşılığı)      
  İşçilik :      
01.010 Yalıtımcı ustası Saat 0,24
01.501 Düz işçi Saat 0,12
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam
Kâr  ve genel giderler % 25
1 kârlı birim fiyatı