Y.18.461/001 pozu 2020 yılı birim fiyatı su yalıtım pozu

Y.18.461/001 pozu 2020 yılı birim fiyatı su yalıtım pozu

Nisan 14, 2018 1 Yazar: birimfiyatim

Y.18.461/001 pozu 2020 yılı birim fiyatı su yalıtım pozu

Y.18.461/001 pozu 2020 yılı birim fiyatı su yalıtım pozu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı birim fiyatlar kitabından; 15.255.1001

Y.18.461/001 15.255.1001 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 43,60

Y.18.461/0013 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması m² fiyatı 43,60 TL.

su yalıtım malzemeleri

su yalıtım malzemeleri

Y.18.461/001 pozunun birim fiyat analizi ve teknik tarifi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.18.461/001 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme :      
04.626/07A Bitüm emilsiyonu (TS 113) kg 0,4
04.626/05B 3 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 1,15
04.626/06A 3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.600/400 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %30, enine %30) 3 mm. 1,15
04.107/1 Likit petrol gazı (LPG) kg 0,2
  (Yakıt karşılığı)      
  İşçilik :      
01.010 Yalıtımcı ustası Saat 0,4
01.501 Düz işçi Saat 0,2
  (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)      
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam
Kâr  ve genel giderler % 25
1 kârlı birim fiyatı