Y.17.001 birim fiyatı 2018 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması

Eylül 6, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

Y.17.001 birim fiyatı 2018 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması

Y.17.001 birim fiyatı 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlar kitabından;

Y.17.001 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması M3 76,88 TL

Y.17.001 birim fiyat analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.17.001 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: 1,250 m³ ocak taşı ile (Poz. No: Y.08.021) görünen yüzeyleri düzenlenerek kuru duvarın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

Cephe zammı bu fiyata dâhildir.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Malzeme:        
08.021(Y) Ocakta taş hazırlanması 1,25 21,12 26,40
  İşçilik:        
  Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi        
01.013 Duvarcı ustası Saat 0,75 12,40 9,30
01.213 Duvarcı usta yardımcısı Saat 1 9,25 9,25
01.501 Düz işçi Saat 0,5 9,10 4,55
  İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı        
03.520(Y) Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti Saat 0,1 102,34 10,23
  Malzeme ve İşçilik Tutarı = A (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç)       59,73
  Çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması karşılığı (T*0,03) (T*0,03) (T*0,03)       1,79
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 61,52
  Kâr  ve genel giderler % 25 15,38
  1 kârlı birim fiyatı       76,90

Aşağıdaki yazımız da ilginizi çekebilir:

Y.17.000 TAŞ İŞLERİ – 2018 ÇŞB Birim Fiyatı