Y.09.012/1 Pozu 2018 birim fiyatı ve analizi demir yükleme boşaltma ve istifi

Y.09.012/1 Pozu 2018 birim fiyatı ve analizi demir yükleme boşaltma ve istifi

Mart 16, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

Y.09.012/1 Pozu 2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Y.09.012/1 Pozu 2018 birim fiyatı ve analizi demir yükleme boşaltma ve istifi

Y.09.012/1

2018 Birim fiyatı

1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.) Ton 10,66 ₺

Y.09.012/1 Pozu 2018 Yılı Analizi

İş Kalemi/ İş Grubu no: Analizin Adı: Ölçü Birimi
Y.09.012/1 1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi. (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.) Ton
Kurumu: Çevre ve Şehircilik>İnşaat (Yapı İşleri)

Teknik Tarifi: Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

1)İhzaratta; işyerindeki malzemenin tartılmasından elde edilen ton cinsinden miktarıdır.

2)İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan ton cinsinden miktarıdır.

NOT:

1)Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.

2)Fabrikadaki yükleme karşılığı olarak birim fiyat bedelinin yarısı düşülür.

3)İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80’i ödenir.

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
  Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi karşılığı        
03.671(Y) Mobil vinç’in 1 saatlik ücreti. Saat 0,1 85,31 8,53
  Kâr  ve genel giderler hariç toplam 8,53
  Kâr  ve genel giderler % 25 2,13
  1 Ton kârlı birim fiyatı       10,66

inşaat demiri