V.2043-Doğramaya 10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması

Mart 19, 2020 0 Yazar: birimfiyatim

V.2043-Doğramaya 10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması

V.2043-Doğramaya 10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması pozu birim fiyatı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

V.2043  Doğramaya  10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması
10 mm kalınlıkta temperli camın takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması , cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi , profil ve fitilinin yerine oturtulması , camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
Poz No Tanımı Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bölüm Toplamı
Malzeme:
04.V61/07 10 mm kalınlıkta temperli cam 1,05 112,5 118,13
04.V61/08 Camlama takozu AD 16 0,09 1,44
04.V008/14 Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük) AD 16 0,06 0,96
04.V61/09 Slikon (310 ml) (Asitsiz – Nötral Silikon) AD 0,8 23 18,4
İşçilik:
01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları SA 2,5 18,1 45,25
01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi SA 1,25 13,3 16,63
İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma
Malzeme ve İşçilik Tutarı: 200,81
% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı: 50,2
2020 Yılı 1 M² Fiyatı : 251,01 TL

 

Pozun 2020 yılı metrekare fiyatı 251,01 TL’dir. Temperli cam pozu.