V.1818/01 eski eserde kurşun döşenmesi pozu fiyatı 2019

18 Nisan 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

V.1818/01 eski eserde kurşun döşenmesi pozu fiyatı 2019

V.1818/01 eski eserde kurşun döşenmesi pozu fiyatı 2019
Vakıflar eski eser pozudur.

V.1818/01Tamamı Düz, Eğimli veya Eğimsiz Yerlerde 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi (Kurşun Dahil)KG
Kontrolün direktifine uygun olarak, idarece tartı zaptı ile verilecek levha kurşunla tamamı düz, eğimli veya eğimsiz yerlerde1,5 mm kalınlığında kurşun döşenmesi,fitillerin arasındaki taksimatın eksenden eksene 85 cm.yi geçmemesi fitil kenarları üst üste kıvrılarak (6-8 cm.) arası kenetleme kıvrım payları yapılacak, levhalar üst üste 20 cm bindirilecek, alt başları altına 20 cm. genişlikte ve fitil aralıkları genişliğinde kurşun levhadan köstekler konulması levha ve kösteklerin üst başlar 6 mm. lik kapıtoner (beton) çivi ile zemine tespit edilmesi, çivi başı altına kurşun pul konularak çakılması, levhaların etek uçlarında pervaza konan kurşun, damlalık saçı ile birlikte kıvrılarak damlalık sağlanması, duvarda açılmış duvar ve baca dibi kurşun derzlerine kurşunun tespitinde dübel veya gerekli çivi kullanılarak (kubbe baca diplerinde en az 25 cm. yukarıda olacak şekilde kurşun uçlarının derz içine sokularak dövülmesi ve uçların yukarı kıvrılması ve çimento takviyeli harç ile derzlerin doldurulması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kurşun dahil) , beher kg. bedeli:
ÖLÇÜ: Kurşun döşemesinden sonra  kurşun kg. olarak ağırlığının bedeli ödenir. Artan fire ve  kırpıntı kurşunlar yükleniciye  aittir. Kurşun döşemesinden sonra artan levha kırpıntıların %4 ü aşması halinde idarece tutulan gerekçeli değerlendirme raporu ile %4’ten sonraki kısmı yükleniciye  ödenir.
TAHKİK: 1- Şantiyeye gelen kurşun tartı tutanağı ve  kurşunun plaka sayıları teorik olarak fatura ile yollanılan ile şantiyeye gelenin tartının karşılaştırılması yapılacaktır. Kurşun yoğunluğu tahkik hesapları için 11.34kg/m3 kabul edilecektir. Örnek: 1,5mm 1 plaka 1,6m2  kurşunun ağırlığı  1,6*1,5*11,34=27,22kg 2 mm   1 plaka 1,6m2  kurşunun ağırlığı  1,6*2*11,34=36,29kg

NOT:

1- Kurşun levhalar TS EN 12588 standardı kalitesinde üretim yapan firmalardan alınacaktır. Kurşunun yoğunluğu (11,25-11,40) arasında olacaktır.           Şantiyeye teslim edilen her kurşun için (en düşük 1 ton) ; üretici firmanın yetkilisine ait ıslak kaşe ve ıslak imzanın da yer aldığı TSE belgesi bulunmalıdır. TSE belgesi üzerinde irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve ürün ağırlığı da yazılı olmalıdır.2- Kurşunun şantiye (işbaşı) tesliminde idarenin tespit edeceği en az 2 kişilik komisyon tarafından KANTAR fişi ile durumu tespit edilip tutanağa bağlanacaktır.          Levha adet sayımı yapılarak ortalama plaka ağırlığı tespit edilmelidir. (Toplam Kg/Toplam Adet = Ortalama adet ağırlığı)TS EN 12588 gereği her bir palet üzerinde üreticiye ait etiket olmalıdır. Kalınlık, genişlik, uzunluk, ağırlıklar (brüt,dara,net) ve plaka adet bilgisi yer almalıdır.3- Gelen kurşunun analiz sertifikası istenecektir. Numune başı her paletten 2,5-3 ton 5X5 numuneler alınıp analiz sertifikaları olacak şekilde şantiyeye teslim edilecektir. 4- 1,5 mm kalınlık için +/- 0,045 mm kalınlık toleransı vardır. (1,455 – 1,545mm)  arası olmalıdır.1,5 mm kurşun levhalarının 1m2’si  (16,50-17,52)kg/m2 arasında olmalıdır. 5- 2,0 mm kalınlık için +/- 0,06 mm kalınlık toleransı vardır. (1,94 – 2,06 mm)  arası olmalıdır) 2 mm kurşun levhalarının 1m2’si  (22,00-23,36)kg/m2 arasında olmalıdır

Poz NoTanımıÖlçü BirimiMiktarıBirim FiyatıTutarıBölüm Toplamı
Malzeme:
10.420.1153Özel başlı çiviAD10,10,1
10.420.1154Madeni pulAD10,090,09
04.V40/01Kurşun Levha (Saflık %99,98 – 99,995 arası)  (TS EN 12588))KG113,513,5
İşçilik:
01.V04Mütehassıs UstaSA0,0526,41,32
01.V05Mütehassıs Usta YardımcılarıSA0,0515,70,79
01.V06/01Restorasyon Düz  İşçiSA0,0511,50,58
Malzeme ve İşçilik Tutarı:16,38
% 25 Müteahhit genel giderleri ve kârı:4,1
1 KG Fiyatı :20,48 TL

 
V.1818/01 eski eserde kurşun döşenmesi pozu fiyatı 2019.