V.1751/A horosan harcı ile derz pozu

21 Kasım 2019 0 Yazar: birimfiyatim.com

V.1751/A horosan harcı ile derz pozu

V.1751/A horosan harcı ile derz pozu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

V.1751/APuzolan Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması2019 YILI 82,44TL

 
Pozun Birim Fiyat Analizi

V.1751/APuzolan Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması
Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarın;  yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolun direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0131/B  Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı  ile derzlenmesi,harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi,  yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi,  harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat  yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil  beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.
Poz NoTanımıÖlçü BirimiMiktarıBirim FiyatıTutarıBölüm Toplamı
Malzeme:
V.0131/BPuzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2)0,02654,8513,1
İşçilik:
01.V05/6Mütehassıs Sıva ve Derz  İşleri  Usta YardımcısıSA315,747,1
01.V06/01Restorasyon Düz  İşçiSA0,511,55,75
Malzeme ve İşçilik Tutarı:65,95
% 25 Müteahhit genel giderleri ve kârı:16,49
2019 YILI1 M² Fiyatı :82,44