V.0615 Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması pozu 2020

13 Şubat 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

V.0615 Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması pozu 2020

V.0615 Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması pozu 2020 (Vakıflar Genel Müdürlüğü kurum pozudur)

Poz no V.0615Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması11,24 TL

Pozun 2020 yılı metrekare birim fiyatı 11,24 TL’dir.
V.0615 pozunun birim fiyat analizi:

V.0615Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması
Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, yapılarda duvar yapımı ve kaplaması, dış sıvası, boyası ve benzeri işlerin yapımı için sabit olarak kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı elemanları ile iskelenin duvara sabitlenmesi,  yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılmasının 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : 1) İskele alanı,  iskelenin yapıldığı yüzeyin üst kotu yükseklik olarak, iskele kurulan yüzeyin tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.
NOT : 1) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir.Ancak imalat sırasında idarenin yazılı onayı ile iş iskelesinin söküldüğü durumlarda  bu mahal için yeniden iş iskelesi gereken durumlarda  aynı bedel tekrar ödenir.2) Bu poz. 3,00 metreden yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.3)Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.4) İskelenin standardına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD’nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup, bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenemez.5) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.
Poz NoTanımıÖlçü BirimiMiktarıBirim FiyatıTutarıBölüm Toplamı
Malzeme:
Çelik borudan; yatay, düşey, diyagonal, alt ve üst ayar elamanı, ara bağlantı elemanı, birleştirme elemanı, pim ve benzeri karşılığı
04.V006/082 inçlik (Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru)KG0,663,752,48
(20 kg / 30)=0,66
04.V007/2Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık)KG0,132,890,38
(4 kg / 30)=0,13 kg
V.0162Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücretiSA0,004275,321,1
İşçilik:
01.V05Mütehassıs Usta YardımcılarıSA0,1618,12,9
01.V06/01Restorasyon Düz  İşçiSA0,1613,32,13
Malzeme ve İşçilik Tutarı:8,99
% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı:2,25
1 M² Fiyatı :11,24