Üçgenin atalet momenti formülü

2 Şubat 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

Üçgenin atalet momenti formülü

Üçgenin atalet momenti formülü nedir? Üçgenin alan atalet (eylemsizlik) momenti aşağıda verilmiştir.

üçgenin atalet momenti formülü

 

Alan atalet momenti nedir? Bir cismin ağırlık merkezinden geçen eksenlere paralel herhangi bir eksene göre atalet momenti, cismin ağırlık merkezinden geçen eksene göre atalet momenti ile bu paralel iki eksen arasındaki uzaklığın karesinin, cismin alanıyla çarpımının toplamına eşittir. Bir yüzeyin veya bir hacmin ağırlık merkezinin dönmeye zorlandığı eksene(dönme eksenine) olan uzaklığı ve kesitlerine bağlı olarak hesaplanır. dolayısıyla atalet momentinin tek bir formülü yoktur.

Atalet momenti, mühendisin kesit seçimlerini büyük oranda belirleyen ve yapı elemanının belki de en önemli özelliklerinden biridir. Ayrıca, alanın ikinci momenti olarak da bilinir. Atalet kelimesi eylemsizlik, durağanlık gibi anlamlara sahiptir.