Toz kireç torba fiyatları 2023 ne kadar?

28 Kasım 2018 Yazarı birimfiyatim.com 0

Toz kireç torba fiyatları 2023 ne kadar?

Toz kireç torba fiyatları 2023 ne kadar? Kireç, kireç taşının çeşitli sıcaklıklarda pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında hava veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı malzemedir. Piyasada torba kireç fiyatı ortalama 60 TL’ dir. (25 kg’ lık torba) ( Kireç fiyatları 2023 ) ( inşaat kireci fiyatı )
Kireç Nedir?

Toz kireç torba fiyatları 2023

Toz kireç torba fiyatları 2023

Kireç, bilinen en eski bağlayıcı malzemelerdendir. Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından yapılarda bağlayıcı malzeme olarak hava kireci kullanılmıştır. Romalılar devrinde su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarda kullanılmıştır. Ayrıca Türkler puzolan kirecinin (volkanik esaslı, killi kalkerli toprak) içine öğütülmüş tuğla ekleyerek elde ettikleri karışıma Horasan adını vermişler ve yapılarında bu malzemeyi kullanmışlardır. Bizanslılar kireci, sıva ve fresk tekniğinde kullanmıştır.
1576 yılında İngiliz Smeathon (Simithon), killi bir kireci pişirerek su kireci ve hidrolitik bağlayıcı fikri üzerinde önemli adımlar atmıştır. Bu başlangıç, çimentonun gelişiminde önemli rol oynamıştır. Günümüzde kireç; sıva, bağlayıcı boya malzemesi (badana), gazlı beton ve plastik endüstrisinde ham madde olarak kullanılmaktadır.
Bakmadan geçmeyin:
https://birimfiyatim.com/1-bir-torba-cimento-fiyati-ne-kadar/

Kireç üretimi :

Kirecin ham maddesi olan kireç taşı, kalker ve tebeşir gibi kalsiyum karbonat kökenli kayaçlardan ya da dolamit gibi magnezyum karbonat (MgCO3) kökenli kayaçlardan oluşur. Kalsiyum kökenli kayaçlardan elde edilen kireçler mermer kireci beyaz renkli, magnezyurn kökenli kayaçlardan elde edilen kireçler (esmer. kireç) ise esmer renkli olup dayanımı nispeten yüksektir. Kireç üretiminde; kireç taşının yakılması ve kirecin söndürülmesi olmak üzere iki temel aşama vardır:

Kireç taşının yakılması aşamasında, kireç yataklarından çıkartılan kireç taşları belirli uzunluklarda kırılır. Kırılmış kireç taşları, dikey kireç fırınlarında (kömürle birlikte tabakalar halinde yakılarak) ya da yatay döner fırınlarda (doğrudan bu fırınların içine koyulup yakılarak) değişik sıcaklıklarda pişirilir. Kireç taşı parçaları ocaklarda 900-1000 °C’ta pişirilerek sönmemiş kireç elde edilir.

Kireç üretiminin ikinci aşaması ise kirecin söndürülmesidir. Kireç üretim yerinde veya inşaatın şantiyelerinde sönmemiş kirece yeterli miktarda su ilave edilerek hidratasyon sağlanır.
Sönmemiş kirece su eklendiğinde eklenen suyu kaynatabilecek düzeyde ısı açığa çıkar ve sönmüş kireç yani kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) elde edilir. Bu olaya kireç söndürme denir.
Kireci yapı malzemeleri için önemli kılan, yapıştırıcı özelliğe sahip olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle kum ile karıştırıldığında harç elde edilir.
Kireç harcı; kum, kireç ve suyun uygun miktarlarının, kolay işlenebilen plastik kıvama gelinceye kadar karıştırılmasıyla elde edilir. Harcın içindeki kireç, kum tanelerinin birbirine bağlanmasını, harcın yapıya yapışmamış, harcın kendi ağırlığını taşımasını ve havanın CO2 ini içine alarak malzemenin sertleşmesini sağlamaktadır.
Harcın sertleşmesi, içerisinde bulunan Ca(OH)2 in atmosferdeki CO2 ile birleşerek CaCO3 haline dönüşmesiyle olur.

Toz kireç torba fiyatları ne kadar? Kireç fiyatları 2023 İnşaat kireci fiyatı