Temele neden mıcır dökülür?

11 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 2

Temele neden mıcır dökülür?

Temele neden mıcır dökülür? Sorunun cevabı drenaj için temele mıcır dökülür. Mıcır: çakıl taşına verilen addır. Temel altında su birikmemesi için temel altına çakıl (mıcır) serilir ve bu serilen çakıl suyun temele yükselmesini engeller. Peki bu nasıl oluyor?
Su kapiler yükselme adı verilen bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirir. Ancak suyun bu kapiler yükselmeyi yapabilmesi için kılcal boşluklara ihtiyacı vardır.( betondaki kılcal boşluklar gibi) Temelin altına dökülen çakıllar öbek halinde bulunurken aralarında boşluklar vardır ve bu boşluklar suyun yükselebilmesi oldukça büyüktür.
Bu fiziksel olay sayesinde temel altı su izolasyonu sağlanmış olur. Ancak günümüzde yapılan binaların altına çakıl serilmemektedir. Temel betonuna membranla bohçalama metodu ile su yalıtımı yapılmaktadır. Temelin sudan korunması önemlidir. Betonun içinde kılcal boşluklar bulunur ve su bu boşluklardan betona nüfuz eder. Betonun içinde bulunan donatılar (inşaat demiri) içeri giren su sebebi ile korozyona (paslanmaya) uğrar. Korozyona uğrayan donatılar zamanla özelliklerini yitirir ve binada statik problemlere neden olur.
Su yalıtımı bodrum perde duvarlarında da önemli bir yer teşkil eder. Bu bodrum perde duvarlarına su yalıtımı yapılmaz ise duvardan sızan su bodrum katın iç cephe duvarlarında nemlenmeye, küflenmeye, çiçeklenmeye neden olur. Bu durum istenmeyen bir durumdur. Bu yüzden doğal zemin altında kalan bodrum perde duvarlarına da su yalıtımı yapılmalıdır.
Perde duvarlara genellikle çift kat membran ile su izolasyonu yapılır. Ancak bu membranlar toprakla hafriyatla kapanacağı için yırtılma riski vardır. Bu yırtılma riskini ortadan kaldırmak için membranların üzeri eps(köpük levhalar) ile kapatılır. Hatta bu köpük levhaların üzerine de  bir sıra 8,5 tuğla ile duvar örülür. Bu uygulama çok iyi en sağlam uygulamadır.
https://birimfiyatim.com/catiya-neden-cakil-tasi-micir-dokulur/
kolon filizleri