Temele membran nasıl uygulanır?

18 Ağustos 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Temele membran nasıl uygulanır? Temelin tamamının su yalıtımı yapılacaksa, bohçalama yöntemi ile 2 kat membran uygulanır. Öncelikle temel altına grobeton dökülür en az 10 cm kalınlığında, daha sonra temel kalıpçısı kalıbını çakar. Kalıp da çakıldıktan sonra membran uygulamasına geçilir:
Temele membran nasıl uygulanır? Yalıtım yapmaya hazırlanan yüzey temizlenir ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülür. Elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (membran) şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılır, ikinci kat olarak elastomer esaslı 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü birinci kat ile ayrı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılır.
Yukarıda verilen membran sadece bir örnektir, aynı kalınlıklardaki membranlar da kullanılabilir. Membranlar temele yapıştırıldıktan sonra demircinin çalışması için memran üzerine koruma şapı denilen ince malzemeden oluşan 5 cm kalınlığında bir beton dökülür. Membran delinmesin diye.
Temel betonu döküldükten sonra temel anpatmanlarında kalan membranda temel üzerine bohçalanılarak yapıştırılır. Böylelikle temelimizi tamamen sudan uzak tutmuş oluruz. Temel kotumuz düşükse ve bodrum kat varsa: toprak altında kalacak olan bodrum perde duvarları da membran ile su yalıtımı uygulamasına tabii tutulmalıdır.

perde duvar su yalıtımı

perde duvar su yalıtımı


Aşağıdaki yazımız da ilginizi çekebilir: