Tarlaya elektrik bağlatma maliyeti

23 Haziran 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Tarlaya elektrik bağlatma maliyeti için öncelikle gerekli belge ve işlemleri sıralayalım:
ORTAK BELGELER:
1.1    Abonelik Başvuru Dilekçesi (Gerçek Kişiler için Ek-1, Tüzel Kişiler için Ek-2)
1.2    3194 sayılı İmar Kanunu gereği kullanım amacına göre İnşaat Ruhsatı (Yapı Ruhsatı) veya Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi), Yapı Kayıt Belgesi
1.3    Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde İmza Sirküleri, Resmi Dairelerde Yetki Yazısı, Ortak Kullanım yerlerinde Yönetim Kurulu Karar Defteri)
1.4    Vekaletname (Vekaleten başvuruda bulunuluyorsa)
1.5    Yeni bir kullanım yeri için ilk abonelik başvurusunda, Dağıtım Şirketi ile imzalanmış olan Dağıtım Bağlantı Anlaşması
TARIMSAL SULAMA ABONELİĞİ:
1. Ortak belgeler
2. Yer altı Suyu/Yüzey Suyu Kullanma İzin Belgesi ( DSİ  veya Köy Hizmetlerinden)
3. Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış belge
4. Birlikler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler Tarımsal sulama amaçlı tesislerde, sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisine bu tüketici grubu tarifesi uygulanmaktadır.
5.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri, ve seralar da tarımsal sulama tüketici grubuna dahildir.
Tarlaya elektrik bağlatma maliyeti 2020 yılı için projeler aydınlatma direği gibi masraflarla beraber yaklaşık olarak 5.000 TL civarındadır. (fiyat bilgilendirme amaçlı olup, kesinlik taşımaz.)
Aşağıdaki yazımız da ilginizi çekebilir:

https://www.mepasenerji.com/tr/abonelikislemleri