Tarlaya bağ evi yapma şartları 2020

14 Nisan 2020 0 Yazar: wpntr

Tarlaya bağ evi yapma şartları 2020

Tarlaya bağ evi yapma şartları 2020, Tarım arazileri, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan; tarımsal amaç dışında kullanılamaz, planlanamaz, köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemez. Ancak tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilir.
Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz
Ancak; Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların, yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur.

Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapım şartları:

  • İnşaat alanı katsayısı yüzde 5’i geçmeyecek şekilde olmalı,
  • Yapı inşaat alanları toplamda kesinlikle 250 metre kareyi geçmeyecek,
  • Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6.50 metreyi ve 2 katı aşmayacak,
  • Yol ve parselin sınırlarına 5 metreden fazla yakınlaşmaması koşulu ile ev inşaatına izin verilebiliyor.
    Ancak etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir.

ahşap ev

ahşap ev


https://birimfiyatim.com/temelde-kaclik-demir-kullanilir/


İlgili aramalar:
Tarlaya bağ evi yapma Şartları 2020
İmarsız tarlaya ev yapmak
Tarlaya bağ evi yapma şartları 2019
Bağ evi yapmak için gerekli belgeler
Tarlaya bağ evi yapma şartları 2018
Tarlaya bağ ev yapmak için nereden izin Alınır
Bahçe tapusuna ev yapılır mı
Bağ evi imar barışı