Etiket: 90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması