Sıva neden dökülür – çatlar ?

28 Kasım 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

Sıva neden dökülür – çatlar ?

Sıva neden dökülür – çatlar ? Duvar üzerinden açıklayalım:
Duvara zeminden veya yüzeyinden su girebilir. Suyun içinde tuz mineralleri vardır, ayrıca duvar malzemesinde de bulunan tuzların da çözünmesine neden olur. Duvara nüfuz eden su, duvar yüzeyinden buharlaşırken içindeki çözünmüş tuzlar kristalize olarak gerek malzeme boşluklarında gerekse sıva yüzeyinde birikerek tuz kusmasına sebep olurlar. Bu olay tekrarlandıkça çözünen ve tekrar katılaşan tuzlar sıva içerisinde basıncın artmasına ve sıvanın patlamasına neden olurlar.

Çiçeklenme Nedir?

çiçeklenme nedir

Beton yüzeyde çiçeklenme.


Yukarıda bahsedilen tuz kusması olayına çiçeklenme denir. Beyaz tuz öbeği gibi görünen madde kalsiyum karbonattır – CaCO3.  Çiçeklenmenin önüne geçmek için duvarın su geçirimsizliği sağlanmalıdır. Ancak çiçeklenmenin betonun dayanımına kayda değer bir etkisi yoktur. Donatılara zarar verebilir.

Çiçeklenmeye neden olan etkenler

  • Suda çözünen sülfat, nitrat, klor, krom ve molibden gibi tuzları içeren yeraltı suyunun yukarı hareket ederek, temele ya da beton kaplamaya geçmesi,
  • Standartlara uygun olmayan malzeme kullanılması,
  • Betonun fazla geçirimli olması,
  • Yapılarda drenajın yetersiz olması ya da hiç olmaması,
  • Onarımı yapılmamış çatlaklar,
  • Yapı temelinin su yalıtımının kötü olması,
  • Kireç içerikli sıvaların kullanımı.

Taze sıva neden Çatlar?

Taze sıvada genellikle rötre çatlakları oluşabilir. Rötre çatlağı, sıvanın prizini alırken (kururken) ortaya çıkan ısı nedeniyle oluşan çatlağa denir. Bu tür çatlağın önüne geçmek için sıva karışımın içinde yeterli suyun olmasına ve sıvanacak yüzeyin sıvanın içindeki suyu fazlaca emmesi için nemlendirilmesine dikkat edilmelidir.
Çok sıcak havalarda sıva yapıldıysa, sıva bittikten sonra çeşitli aralıklarla sıvaya su püskürtme yöntemi ile nemlendirme yapılabilir. Bu işlem hidratasyon ısının sebep olabileceği rötre çatlaklarının önüne geçecektir.
Aşağıda linkini vermiş olduğumuz yazımızda sıva sökülmesi pozunun birim fiyatını bulabilirsiniz.
https://birimfiyatim.com/18-193-her-turlu-dis-siva-sokulmesi-pozu-birim-fiyati/
Yapı kimyasalları için:
https://www.basf.com/tr/tr.html