Poz no KGM/6410 birim fiyatı 2020 yılı

12 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Poz no KGM/6410 birim fiyatı 2020 yılı

Poz no KGM/6410 birim fiyatı 2020 yılı

KGM/6410Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması2020 Yılı
(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-1)ton100,36 TL

 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Ocak-konkasör arası ortalama 150 m’den fazla mesafeye taşıma, agreganm plent sahasına taşınması, bitümlü malzemenin; bedeli, temin yerinden depo tankına kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, bitümlü yapıştırıcının; temin yerinden plent sahasına ve yol boyunca taşınması, bitümlü sıcak karışımın iş başına taşınması, şehir içinde yapılan süpürme işlerinde tretuvar üzerine konulan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması.
Ölçü : Taşıma kamyonlarının dolu ve boş ağırlığı farkı esas alınmak suretiyle tespit edilen asfalt betonu aşınma tabakası karışımının ton cinsinden ağırlığıdır. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6410 daki “Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1)” ton birim fiyatı üzerinden yapılır.