Poz no KGM/18.191 birim fiyatı 2020

16 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Poz no KGM/18.191 birim fiyatı 2020

Poz no KGM/18.191 birim fiyatı 2020, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

KGM/18.191Bordür sökülmesim2020 Fiyatı 4,23 TL

Pozun 2020 Yılı metre fiyatı 4,23 TL’ dir.
Bordürlerin sökülmesi ve İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: bordürlerin; sökülmesi, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kan ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bordürlerin nihai ortalama 100 m’den fazla mesafeye taşınması.
Ölçü: Sökülen bordürlerin sökülmeden önce yerinde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.191 deki “Bordür Sökülmesi” m birim fiyatı üzerinden yapılır.
Aşağıdaki yazımız da ilginizi çekebilir: