Poz no KGM/18.190 birim fiyatı

16 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Poz no KGM/18.190 birim fiyatı

Poz no KGM/18.190 birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

KGM/18.190Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesim32020 Fiyatı 21,40 TL

Pozun 2020 Yılı metreküp fiyatı 21,40 TL.
Kırmataş, soşe ve asfaltın sökülmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Kırmataş, şose ve asfaltm sökülmesi, çıkan malzemenin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, uygun olan malzemenin dolgu yerinde tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi veya depo edilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Malzemenin nihai ortalama 100 m’den fazla mesafeye taşınması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.
Ölçü: Sökülen kırmataş, şose ve asfaltın yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.190 daki “Kırmataş, Şose ve Asfalt Sökülmesi” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not: Bu ihalede bu işin bedeli, Poz KGM/2200 No.lu kazı fiyatına dahil edilmiş olduğundan ancak, yeni yol ekseninin eski yol ekseninden 25 m’den çok ayrıldığı kazı kesimlerinde uygulanır.