Poz no KGM/18.189 birim fiyatı

16 Nisan 2020 0 Yazar: birimfiyatim.com

Poz no KGM/18.189 birim fiyatı

Poz no KGM/18.189 birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

KGM/18.189Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesim22020 Fiyatı 11,49 TL

Pozun 2020 Yılı metrekare fiyatı 11,49 TL
Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesi, ayrılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması ve İdarece gösterilecek yerlerde istif edilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Malzemenin nihai ortalama 100 m’den fazla mesafeye taşınması.
Ölçü: Sökülen parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmeden önce yerinde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.189 daki “Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi” m2 birim fiyatı üzerinden yapılır.