Poz no KGM/14.021/1 birim fiyatı 2023

31 Ocak 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

Poz no KGM/14.021/1 birim fiyatı 2023

Poz no KGM/14.021/1 birim fiyatı 2023, Karayolları 2023 Birim Fiyatlar Kitabından;

KGM/14.021/1Kazı ve dolgu alanlarında makine ile temizleme ve sökmear2023 Birim Fiyatı 187,85TL

Ölçü : Temizlenen yüzeyin ar cinsinden alanıdır.

Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.021/1 deki “Kazı ve Dolgu Alanlarında Makine İle Temizleme ve Sökme” ar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not: (1)Yerden 1 m yükseklikteki çapı 10 cm ve daha büyük olan bitkiler ağaç sayılır. 1 m yüksekliğin altında dallar mevcut ise çapı en büyük olan dal çap ölçüsüne esas alınır.

(2) Sökülen fundalar İdareye aittir.

KGM/9001 barbakan pozu birim fiyatı