Poz no 23.255/İB-1 43.665.1032 birim fiyatı

4 Mayıs 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Poz no 23.255/İB-1 43.665.1032 birim fiyatı, İller Bankası kurum pozudur.
Pozun tanımı: Kanalizasyon inşaatlarında font baca kapağı yapılması ve yerine konulması.
Eski poz numarası: 23.255/İB-
Yeni poz numarası: 43.665.1032
Birimi: kg
2020 Yılı Birim Fiyatı: 13,45 TL
İdarece onanmış projesine göre, kırdöküm baca kapağının işlenerek hazırlanması, iki kat katranlanması, iş yerine taşınması, yerine konulması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, alet ve edevat masraflar, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kırdöküm baca kapağı yapılması ve yerine konulmasının; 1 kg fiyatı.
ÖLÇÜ: Yerine konulmadan önce (Yalnız, kapak üzerindeki beton, betonarme demiri, mozayik hariç) tartılarak tespit olunan kilogram cinsinden ağırlığıdır. Tespit edilen bu miktar T.S.E. standartlarında belirtilen font kapak ağırlığının % 3’den daha fazla olamaz. Daha ağır olması halinde, T.S.E. standartlarında belirtilen ağırlığın % 3’den fazlası ödenmez. Kapak üzerine konulan beton, betonarme demiri, mozaki gibi şeyler tartılmaz ve bunların bedeli ait olduğu pozlardan ödenir.