Poz no 21.210/İB – 43.685.1001 birim fiyatı: 149,04 TL

4 Mayıs 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Poz no 21.210/İB – 43.685.1001 birim fiyatı: 149,04 TL, İller Bankası Kurum Pozudur.
Pozun tanımı: BİR YÜZÜ RENDELİ, LAMBA ZIVANALI, GEÇMELİ AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI
Eski poz numarası: 21.210/İB
Yeni poz numarası: 43.685.1001
Birimi: m2
2020 Yılı Birim Fiyatı: 149,04 TL
İdarece onanmış projesine göre, 2. sınıf çam kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması üzerine aralıksız temizi en az 24 mm. kalınlıkta, bir yüzü rendeli, lamba zıvanalı, geçmeli tahtaların, aralıksız olarak mertekler üzerine döşenmesi, bu işler için lüzumlu tahta, mertek, dikme, payanda, kuşak ve çatı kerestesi,, çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, işçilik, şantiye içi yükleme, yatay ve düşey taşıma-boşaltma, yüklenici karı ve genel giderleri dahil, hir yüzü rendeli lamba zıvanalı geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılmasının; 1 metrekare fiyatı:
ÖLÇÜ: Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak hesaplanır. Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. Baca boşlukları düşülmez,kapağı çatı fiyatına danlidlr.
NOT: Çatı elemanları dışında kalacak imalat kendi pozlarından Ödenir. Alika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 arttırılarak ödenir.