Poz no 15.330.1001 birim fiyatı 2020

Mayıs 21, 2020 0 Yazar: birimfiyatim

Poz no 15.330.1001 birim fiyatı 2020, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurum pozudur.

eski poz no Y.18.245/001 yeni poz no 15.330.1001 Eğimli  çatılarda,  çatı  örtüsü  altına,  minimum  1  mm  kalınlıkta  iki  yüzü  polietilen film  kaplı  cam  tülü  taşıyıcılı  laminesiz  polimer  bitümlü  örtü  ile  su  yalıtımı yapılması 2020 Yılı Fiyatı 19,36TL 

 

Pozun 2020 Yılı metrekare birim fiyatı 19,36 TL’dir.

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.