Poz no 15.120.1105 birim fiyatı – kazı pozu

Eylül 4, 2020 0 Yazar: birimfiyatim

Poz no 15.120.1105 birim fiyatı – kazı pozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurum pozudur.

eski poz no Y.15.010/4B yeni poz no 15.120.1105 Makine  ile  patlayıcı  madde  kullanmadan  her  derinlik  ve  her  genişlikte  yumuşak kaya kazılması (Derin kazı) 2020 Fiyatı 15,38TL

 

Poz numarasının 2020 Yılı metreküp birim fiyatı 15,38 TL’dir.

Pozun tarifi:

Yumuşak kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT: 1) Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Derinlik zammı ödenmez.