Poroz beton nedir? Fiyatı ne kadar?

25 Mayıs 2020 2 Yazar: wpntr

geçirimli beton

Poroz beton nedir?


Poroz beton nedir? Fiyatı ne kadar? Poroz beton: Geçirimli beton olarak da adlandırılır. Normal betondan farklı olarak birbirine bağlı boşluklar içeren bir betondur. Poroz betonda ince agrega kullanılmayıp, sadece iri agrega, özellikle de kırmataş daha fazla kullanılmaktadır. Böylece geleneksel betona göre daha çok hava ve su geçirimine imkan sağlanmaktadır. Geçirimli beton, “geçirimli kumsuz beton” veya “poroz beton” olarak da adlandırılmaktadır.
Poroz betonun ingilizcesi: “Permeable Concrete”
Geçirimli betonun (poroz beton) bizlere sağladığı avantajlardan en önemlisi yağmur suyunun, yüzey suyunun, taşkın suyunun yer altına sızmasına izin vermesidir. Büyük şehirlerde yer altı suyunun devamlılığının sağlanması betonlaşma yüzünden zarar görmektedir. Geçirimli beton sayesinde yer altı suyu devamlılığına büyük katkı sağlanmaktadır. Ayrıca şiddetli yağmurlarda su baskınlarının da önüne geçilebilmektedir.
Poroz betonun özel boşluklu yapısı sayesinde yağmur suyu kaplama yüzeyinden alttaki tabakalara geçirerek suyu kirletmeden yeraltı suyunu besliyor. Bu sayede pahalı ve büyük drenaj altyapısı yatırımlarına duyulan ihtiyaç da azalıyor.
Poroz beton fiyatı piyasada metreküpü ortalama 300 TL civarındadır (2020 Yılı Fiyatı, fiyat bilgilendirme amaçlıdır, kesinliklik teşkil etmez.)
Geçirimli beton, maliyeti nedeniyle asfalt yollar yerine tercih edilmemektedir. Ancak yoğun yağmurlarda asfalt yolların ne hale geldiği hepimizin malumudur. Geçirimli betonun fayda maliyet oranı düşünülünce tercih edilmesi gereken bir uygulamadır. Çevreci ve insan can güvenliğine uygun olan geçirimli beton yeni uygulamalarda tercih edilmesi gereken bir uygulamadır.