Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması poz fiyatı

1 Ağustos 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması poz fiyatı

beton inşaatın yıkılması poz fiyatı

77.100.100818.188Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması.130,09 TL

Pozun 2019 yılı metreküp fiyatı 130,09 TL’ dir.
BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR: Yıkım ve sökümden çıkan malzemelerin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilerek düzeltilmesi veya idarece gösterilecek yerde istif veya depo edilmesi suretiyle inşaatın yıkılması ve kullanılması, aşağıda ”Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alat ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100m. den fazla mesafeye taşınması, demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri.
ÖLÇÜ: Demirli ve demirsiz beton inşaatın orjinal yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Bütün yıkım söküm pozları için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.
https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/