P-075 idare malı k.ahşap ile oturtma çatı pozu ptt b.fiyatı 2019

28 Mayıs 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

P-075 idare malı k.ahşap ile oturtma çatı pozu ptt b.fiyatı 2019

P-075 idare malı k.ahşap ile oturtma çatı pozu ptt b.fiyatı 2019

yeni poz noeski poz no P-075İDARE MALI KULLANILMIŞ KERESTE İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI  (ÇATI ÖRTÜSÜ ALTI TAHTA KAPLI)47,20 TL

 

OTURTMA ÇATI SİSTEMLERİ

Çatının inşası oturacağı mesnedin duvar ve betonarme döşeme oluşuna göre değişir. Çatımakasları duvarlara oturacak ise mesnet görevi görecek bütün duvar yüzeyi aynı seviyede düzeltilir. Su ve rutubet yalıtımı olarak zift veya ruberoit duvar üzerine serilir. Kalınlığı 5-8 cm, genişliği 16-20 cm arasında bir yastık kirişi uzatılır. Bunların üzerine bırakma kirişi konulur. Bırakma kirişinin üzerine ve mesnetler üzerine gelecek şekilde dikmeler yerleştirilir. Dikmeler bırakma kiriş üzerinde kalmak şartı ile mesnetten en çok 1,5 m uzakta düzenlenebilir. Dikme kesit ebatları 8×8, 10×10, 12×12, cm şeklindedir. Dikme üzerine 8×12, 10×14, 12×16, 14×18 cm kesitli aşıklar uzatılır. Aşık altı ile dikme arasına 45 o – 60 o meyilli göğüslemeler tespit edilir. Saçak kısmına da damlalık aşığı denilen 10×10, 10×12, 12×12 cm kesitli aşık uzatılır. Sonra aşıklar üzerine kesiti 5×10, 6×12, 8×12 cm olan mertekler 40-50 cm ara ile uzatılarak tepede karşılıklı olarak birleştirilir. Birleşim, tepede aşık varsa düz bindirme şeklinde, şayet aşık yoksa zıvana geçme şeklinde yapılır. Bundan sonra mertekleri, dikmeleri birbirine bağlayan ve çatının en kesit yönünde atılan kuşaklamaları da tespit edilerek oturtma çatı tamamlanır. Mesnetler duvar değil de betonarme döşeme ise bırakma kirişi konmaz, dikmeler doğrudan yastıklar üzerine oturur, diğer kısımların inşası aynıdır.
Saçak kısımlarının düzenlenmesinde, betonarme döşemelerde mertek uçları döşeme üzerine oturur, alınları rüzgarlık tahtaları ile kapatılır. Betonarme saçak yoksa saçak meyilli veya düz olarak düzenlenebilir. Meyilli olarak düzenlenecek ise mertekler uzatılır. Alınlarına rüzgarlık tahta çakılır, altı açık bırakılır. Düz olarak yapılmak isteniyorsa bırakma kirişleri saçak boyu kadar dışarıya çıkarttırılarak uzatılır. Mertek alınları rüzgarlık tahtaları ile kapatılır. Bırakma kirişlerinin altlar ise kaplama tahtası ile kapanır.
Oturtma çatıda mahya ile en yakın aşık aralığı 2 m’yi geçmiyorsa tepeye aşık konmayabilir.
İDARE MALI KULLANILMIŞ KERESTE İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI  (ÇATI ÖRTÜSÜ ALTI TAHTA KAPLI) 77.125.1002