P-037 stabilize dolgu yapılması pozu fiyatı

24 Haziran 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

P-037 stabilize dolgu yapılması pozu fiyatı

2019 Yılı PTT Birim Fiyatlarından;

77.155.1001P-037STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL İLE SIKIŞTIRMA)39,36 TL

 
Dolgu yapılacak bina, sınai imalatlar ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra 08.008 Poz No’lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış ve konulacağı yerin kenarına figüre edilmiş, stabilize malzemenin figüreden alınarak serileceği yere kadar makina ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, 15 cm’lik tabakalar halinde makina ile serilmesi ve sulanması, 4-5 ton statik ağırlık, 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindirle idarenin isteği oranda sıkıştırılması, (Sıkıştırılmış stabilize malzemeden alınacak karot mümünesinin yoğunluğu asgari 1.960 ton/m3 olmalıdır.) için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile iş yerindeki yatay ve düşey taşıma ile her türlü yükleme, boşaltma ve figüre bedeli, yüklenici karı ve genel giderleri dahil, (Yalnız, stabilize malzemenin ocaktan iş yerine kadar taşıma bedeli hariç)
P-037 stabilize dolgu yapılması pozu fiyatı