Ortopedi tırnak batmasına bakar mı?

31 Mayıs 2022 Yazarı birimfiyatim.com 1

Ortopedi tırnak batmasına bakar mı?

Ortopedi tırnak batmasına bakar mı? Hastanelerin ortopedi bölümlerine tırnak batması şikayeti için başvurulabilir. Eğer gittiğiniz hastanede ortopedi bölümü yoksa genel cerrahi bölümüne muayene olabilirsiniz. Peki tırnak batması ameliyatı acır mı? Nasıl yapılır?

Tırnak Batmasının Cerrahi Tedavisi

Ortopedi tırnak batmasına bakar mı?
Ortopedi tırnak batmasına bakar mı?

Tırnak batığının cerrahi tedavisi lokal anestezi ile yapılan ve nispeten küçük bir müdahaledir. Ayağın steril arıtım ve örtümünü takiben lokal anestezi ile uygulanılır. Batık tırnak hastalarının müdahale öncesinde en çok çekindikleri lokal anestezi uygulama safhasıdır. Anestezik ilaç enjeksiyonunun parmağa giden sinirlerdeki iletimi  bloke edecek şekilde ve lokalizasyonda yapılması ağrısız cerrahi tedavi için önemlidir. Sinir bloğu için uygulanılacak ilaç öncesinde daha küçük (insülin iğnesi gibi )iğnelerle enjeksiyon bölgesinin uyuşturulması anestezi uygulamasını da ağrısız hale getirir. Böylece hastalar sadece en küçük insülin iğnesinin girişini hisseder ve ağrısız tedavi olabilirler.

Batık tırnak tedavisinde anestezi uygulaması sonrasındaki safha parmağa turnike uygulanılmasıdır. Operasyon sırasındaki kanamayı durdurmak ve doktorun daha rahat çalışabilmesini sağlamak için uygulanılır. Turnike uygulanıldıktan sonra tırnağın batık olan kısmı altındaki tırnak yatağı ile birlikte balık ağzı tarzında kısmi olarak çıkartılır. Tırnak batığı olan tarafta kısmi olarak çıkartılan tırnak yatağının iyi temizlenilmesi hastalığın tekrar etmesinin önlenmesinde önemlidir. Bunun için tırnak yatağı küret denilen aletlerle kazınır. Ameliyat bölgesinin steril su ile yıkanılmasını takiben sağlam olan tırnak kenarı tırnak yanı cilt dokusuna dikilir. Bu dikiş işleminin cilt dokusunun tırnak altına alınacak teknikle yapılması ameliyatın başarı şansını artırır, tekrarlama riskini azaltır. Dikiş işlemi bitirildikten sonra turnike çıkartılır, steril su ile tekrar yıkama yapılır ve pansuman yapılır. Koruyucu antibiyotik ve ağrı kesici reçete edilerek hasta taburcu edilir.

Düz taban bebekler için ayakkabı

https://www.drtolgamertoglu.com/tirnak-batmasi-ve-tedavisi/