OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

Nisan 11, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

orman

İÇİNDEKİLER
A – AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
A.1. MAKİNELİ ÇALIŞMALAR
  100 İç Taksimat Şebekesinin Tesisleri
  200 Diri Örtü Temizliği
  300 Toprak İşleme
  400 Üst Toprak İşlemesi
  500 Grodoni Şeklinde Toprak İşlemesi
  600 Bakım Çalışmaları
A.2. İŞÇİ ÜCÜ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
  700 Diri Örtü Temizliği
  800 Aplikasyon
  900 Toprak İşleme
1000 Fidan Dikimi
1100 Bakım Çalışmaları
1200 Dikenli tel Çit İhatası
B – EROZYON KONTROLU ÇALIŞMALARI
1300 Toprak İşleme
1400 Örme Çit ve Cansız Perde Yapımı
1500 Yandere Islahı
1600 Ocaklar Halide Toprak İşleme ve Tohum Ekimi
1700 Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma Sahalarında Canlandırma Kesimi Yapılması
C – (1800) ÇIĞ KONTROLU ÇALIŞMALARI
D – (1900) MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI
E – KAVAKÇILIĞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
2000 Tesis Çalışmaları
2100 Bakım Çalışmaları

F – (2200) PROJE YAPIM ÇALIŞMALARI

G – (2300) KORUMA
H – ORMAN FİDANLIK ÇALIŞMALARI
3000 İhata, Tesviye ve Drenaj
3100 Toprak Hazırlığı ve Islahı
3200 Yastık Yapımı
3300 Gübreleme ve İlaçlama
3400 Ekim
3500 Repikaj
3600 Kavak Çeliği Dikimi
3700 Kavak Fidanlarında Bakım
3800 Bakım
3900 Fidan Sökümü
4000 Kaplı Fidan Üretimi
4200 Ayık Tipi Kaplı Fidan
4300 Enso Tipi Fidan Üretimi
4400 Torba ve Kaplara Repikaj
4500 Aşı Yapılması
4600 Çelikle Üretim
4700 Tohum Üretimi
4800 Tıbbi Bitki Kokteyli Üretimi
4900 Malzeme Birim Fiyatları
5000 Fidan Sayımları
  1
Açıklama:
1 – Zorluk Katsayı Uygulaması;Zorluk katsayıları birden fazla kullanılabilecek olup, hesaplamalar yüzde artışların toplamı ile elde edilen katsayının ilgili poz ile çarpımı şeklinde yapılacaktır.
Örnek ; Eğim için 1,3, diri örtü  yoğunluğu için 1,3, tamamlamalarda ise 1,2 olarak belirlenen zorluk katsayılarının uygulanmasında yüzde artışlarının toplamı olan; 0,3+0,3+0,2=0,8 katsayısı artış katsayısı olarak belirlenir.
Uygulamada da birim fiyat, tüm katsayılarının toplamı olan 0,8 katsayı oranında arttırılır, Diğer bir deyimle,
birim fiyat 1,8 katsayı ile çarpılarak  yeni bedel bulunur.
2- 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile köy kavramı kaldırıldığından, büyükşehir olmadan önce köy statüsünde olan mahalleler köy olarak kabul edilecektir
3-Genel Müdürlüklerce veya Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınmak kaydıyla taşra teşkilatı  tarafından yapılacak olan Eğitim ve AR-GE amaçlı Model saha çalışmalarında Birim fiyatlar iki katına kadar uygulanabilir.
 OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
A – AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
A1 – MAKİNELİ ÇALIŞMALAR
100 İç Taksimat Şebekesinin Tesisi
Araziye  aplike   edilmiş   bölme  veya  bölmecik  sınırlarından  geçen    6 -15 m  genişliğindeki yangın emniyet yollarının 160 – 230 HP paletli traktör+bıçakla yapılması (Aplikasyon dahil).  Traverten  arazilerde  bu fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.
101 Bozuk koru, bozuk baltalık veya bunların kombinesi olan sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı
1 101.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda Ha. 820,77 960,30
2 101.2 Meyili % 0 – 20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 917,61 1073,60
3 101.3 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda Ha. 1060,36 1240,62
4 101.4 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 1190,35 1392,71
5 101.5 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda Ha. 1320,35 1544,81
6 101.6 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 1473,30 1723,77
102 Maki, karaçalı, abdestbozan vb. türlerin hakim olduğu sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı
7 102.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda Ha. 764,69 894,69
8 102.2 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 836,04 978,17
9 102.3 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda Ha. 945,67 1106,43
10 102.4 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 1037,44 1213,81
11 102.5 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’a kadar olan sahalarda Ha. 1190,35 1392,71
12 102.6 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 1292,33 1512,03
103 Orman içi açıklığı (OT) sahalarında yangın emniyet yollarının yapımı
13 103.1 Meyili % 0 – 20 olan sahalarda Ha. 650,00 760,50
14 103.2 Meyili % 21 – 40 olan sahalarda Ha. 853,89 999,05
15 103.3 Meyili % 41 – 60 olan sahalarda Ha. 1055,27 1234,67
Sıra No Poz No

İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI)

Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
104 Servis yolu yapımı
Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı,  ortalama 4 m genişliğinde servis yolu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil), küskülük sahalarda bu birim fiyatlara 1.1 katsayısı, sert küskülük sahalarda 1.2 katsayısı uygulanır
16 104.1 % 0 – 20 eğim grubunda servis yolu yapılması Km 2263,43 2648,21
17 104.2 % 21 – 40 eğim grubunda servis yolu yapılması Km 4242,41 4963,62
18 104.3 % 41 ve üzeri eğim grubunda servis yolu yapılması Km 6363,61 7445,43
19 104,4 Zorunlu hallerde servis yollarında drenaj amaçlı 120×100 cm ebatında hendek açılması, 0.60 m çapında koruge boru döşenmesi, yataklanması ve doldurulması (malzeme, nakliye ve montaj bedeli dahil)( menba ve mansap kısmına beton yapılması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim fiyatlarından yararlanılacak.) Metre 155,01 181,37
20 104,5 Zorunlu hallerde servis yollarında drenaj amaçlı 140×120 cm ebatında hendek açılması, 0.80 m çapında koruge boru döşenmesi, yataklanması ve doldurulması (malzeme, nakliye ve montaj bedeli dahil) (menba ve mansap kısmına beton yapılması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim fiyatlarından yararlanılacak.) Metre 258,88 302,89
21 104,6 Zorunlu hallerde servis yollarında drenaj amaçlı 160×140 cm ebatında hendek açılması, 01.00 m çapında koruge boru döşenmesi, yataklanması ve doldurulması (malzeme, nakliye ve montaj bedeli dahil)( menba ve mansap kısmına beton yapılması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim fiyatlarından yararlanılacak.) Metre 440,91 515,86
105 Yeni yol yapımı
22 105.1 Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl hazırlanan ihaleli birim fiyatlar  kullanılacaktır.
200 Diri Örtü Temizliği
160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile (traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil). Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm ‘den büyük taşlar dikkate alınacaktır.(Ekskavatörle yapılan gradoni şeklinde toprak işlemesinde ayrıca diri örtü temizliği yapılmayacaktır) (yapılan çalışmalarda üst toprağın taşınmamasına özen gösterilecektir.) (sahada sökülmüş köklerin olması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
Diri örtü temizliği paletli traktör ile yapılacak sahalarda ; çalışılacak alanın 0.5 – 10 ha. olduğu yerlerde 1,50 ; 10,01 – 20 Ha. olduğu yerlerde 1,25 ; 20,01 – 30 Ha. olduğu yerlerde 1,16 ;  30,01 – 40 Ha. olduğu yerlerde 1,12 ; 40,01 – 50 Ha. olduğu yerlerde 1,095 ;  50,01  – 75  Ha. olduğu yerlerde 1,063 ; 75,01 – 100 Ha. olduğu yerlerde 1,047 zorluk katsayıları kullanılacaktır. (özel ağaçlandırma sahaları dahil) (yalnızca diri örtü temizliği yapılması halinde uygulanır)
201 Bozuk koru ve bozuk baltalıklarda diri örtü temizliği
Bünyesinde toz + kil oranının %60’dan fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda 1.2 katsayısı uygulanır.
Toros silsilesi veya benzeri yapılardaki % 50’ den fazla parçalı kalker anakayanın hakim  olduğu sahalarda birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.
Orman gülü, karayemiş, kocayemiş ve/veya ayı üzümü gibi odunsu bitkilerin sahada %50 den fazla  olması halinde bu birim fiyatlara 1.4 katsayısı uygulanır.
23 201.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1019,59 1192,92
24 201.2 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’dan az, yüzeysel taşlılığı % 25′ den fazla olan sahalarda Ha. 1116,45 1306,24
25 201.3 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1231,15 1440,46
26 201.4 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25′ den fazla olan sahalarda Ha. 1363,68 1595,50
27 201.5 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’ dan az, yüzeysel taşlılığı  % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1274,47 1491,12
28 201.6 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 1391,73 1628,32
29 201.7 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1537,02 1798,31
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
30 201.8 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 1692,51 1980,23
31 201.9 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı  % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1524,27 1783,40
32 201.10 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25’den fazla olan sahalarda Ha. 1679,77 1965,34
33 201.11 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1837,80 2150,23
34 201.12 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 2028,99 2373,91
202 Makide diri örtü temizliği
Meşe türleri ile akçakesme, sandal, laden gibi maki türlerinin kapladığı alanlarda
Bünyesinde toz + kil oranının %60’dan fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda 1.2 katsayısı uygulanır.
Toros silsilesi veya benzeri yapılardaki % 50’den fazla parçalı kalker anakayanın hakim  olduğu sahalarda birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.
35 202.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 836,04 978,17
36 202.2 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’dan az, yüzeysel taşlılığı % 25′ den fazla olan sahalarda Ha. 881,63 1031,50
37 202.3 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25  ve daha az olan sahalarda Ha. 1019,59 1192,92
38 202.4 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25′ den fazla olan sahalarda Ha. 1111,34 1300,28
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
39 202.5 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1052,72 1231,68
40 202.6 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 1147,05 1342,04
41 202.7 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1274,48 1491,14
42 202.8 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 1391,73 1628,32
43 202.9 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı  % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1261,74 1476,24
44 202.10 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25’den fazla olan sahalarda Ha. 1378,99 1613,42
45 202.11 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1516,63 1774,46
46 202.12 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 1679,77 1965,34
203 Traverten üzerindeki maki sahalarında diri örtü temizliği
Traverten yapıdaki düz ve düze yakın sahalarda; Q.coccifera, Q.ilex, sandal, harnup, akçakesme, yabani zeytin, calluna, erica vb. türler ile bunların karışımından oluşan alanlarda
47 203.1 Yüzeysel taşlılığın % 50’ den az olduğu alanlarda Ha. 1422,31 1664,10
48 203.2 Yüzeysel taşlılığın % 50 ve daha fazla olduğu alanlarda Ha. 1850,52 2165,10
204 Karaçalı, abdestbozan vb. türlerin oluşturduğu ve toprak yüzeyini saf veya karışık olarak örten, çapları 0,5-3 cm, boyları 50 cmden az olan sahalarda diri örtünün 160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağıyla  temizlenmesi.
Bünyesinde toz + kil oranının %60’dan fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda 1.2 katsayısı uygulanır.
49 204.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 591,36 691,89
50 204.2 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’dan az, yüzeysel taşlılığı % 25′ den fazla olan sahalarda Ha. 637,24 745,57
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
51 204.3 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25  ve daha az olan sahalarda Ha. 706,06 826,09
52 204.4 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25′ den fazla olan sahalarda Ha. 779,98 912,57
53 204.5 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60’ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 739,20 864,86
54 204.6 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 808,01 945,37
55 204.7 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 887,03 1037,83
56 204.8 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 973,72 1139,24
57 204.9 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 879,39 1028,88
58 204.10 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25’den fazla olan sahalarda Ha. 973,72 1139,24
59 204.11 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1060,36 1240,62
60 204.12 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 1177,61 1377,80
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
205 Doğal ve yapay yöntem ile gençleştirilecek sahalarda paletli veya lastik tekerlekli en az 24 HP gücündeki ekskavatörle (kepçeye monteli özel tarak aparatı ile) her çeşit diri örtünün kök ve gövdeleri ile birlikte toprağı taşımadan bantlar halinde temizlenerek, tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil)
Bünyesinde toz+kil oranının %60’dan fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda 1,2, %50’den fazla parçalı anakayanın hakim olduğu sahalarda birim fiyatlara 1,3, Karadeniz bölgesinde çoğunlukla ormangülü, karayemiş, ayıüzümü v.b. gibi odunsu bitkilerle kaplı sahalarda 1,4 katsayısı uygulanır.
61 205.1 Meyili % 0-40, örtü kapalılığı % 60′ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1624,96 1901,20
62 205.2 Meyili % 0-40, örtü kapalılığı % 60’dan az, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 1710,48 2001,26
63 205.3 Meyili % 0-40, örtü kapalılığı % 60′ dan fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1796,01 2101,33
64 205.4 Meyili % 0-40, örtü kapalılığı % 60′ dan fazla, yüzeysel taşlılığı % 25’den fazla olan sahalarda Ha. 1961,71 2295,20
65 205.5 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’dan az , yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 1945,67 2276,43
66 205.6 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’dan az, yüzeysel taşlılığı % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 2287,77 2676,69
67 205.7 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’dan fazla , yüzeysel taşlılığı   % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 2373,29 2776,75
68 205.8 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60’dan fazla, yüzeysel taşlılığı % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 2405,36 2814,27
69 205.9 Meyili % 60’dan fazla, örtü kapalılığı % 60’dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 2795,56 3270,81
70 205.10 Meyili % 60’dan fazla, örtü kapalılığı % 60’dan az, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 2966,62 3470,95
71 205.11 Meyili % 60’dan fazla, örtü kapalılığı % 60’dan fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 3062,83 3583,51
72 205.12 Meyili % 60’dan fazla, örtü kapalılığı % 60’dan fazla, yüzeysel taşlılığı  % 25’ den fazla olan sahalarda Ha. 3458,38 4046,30
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
206 Endüstriyel Plantasyon veya Yapay Gençleştirme Sahalarında Köklerin Sökülmesi
160-240 HP gücünde ekskavatör ile  kırıcı yerine monte edilmiş tekli riperle veya benzeri ekipman yada  iş makinalarıyla;  ağaç  köklerinin sökülmesi,  oluşan çukurların kapatılması. (Okaliptüs ve dişbudak için 1.2 katsayısı uygulanır.)(Okaliptus için 12-19 cm dip çaplı kökler için 206.1  nolu poza 0.60 katsayısı uygulanır.)
73 206.1 20 – 35 cm dip çaplı kökler Adet 3,07 3,59
74 206.2 36 – 50 cm dip çaplı kökler Adet 4,91 5,74
75 206.3 51 cm ve üzeri dip çaplı kökler Adet 11,63 13,61
207 Makineli çalışmaya engel yüzeysel taşlılığı %25’den fazla veya sel kontrol amaçlı olan sahalarda taşların makine ile temizlenerek şeritler halinde yığılması işi (çalışma yapılacak sahaya ait yapılan iş-zaman analizine göre birim fiyat belirlenecektir.)
208 Topraktaki kök ve kütüklerin parçalanması (kesimi yapılmış ağaç kök ve kütüklerinin toprak içindeki kısımlarının kesici burgu sistemi ile parçalanması)
76 208.1 20 -50 cm dip çaplı kök ve kütüklerin parçalanması Adet 6,34 7,42
77 208.2 51 -80 cm dip çaplı kök ve kütüklerin parçalanması Adet 8,44 9,87
78 208.3 81 cm ve üzeri dip çaplı kök ve kütüklerin parçalanması Adet 9,82 11,49
209 Endüstriyel Ağaçlandırma  veya Yapay Gençleştirme Sahalarında, Üretim  artıklarının yığınlanması
79 209.1 Diri örtü temizliğine ihtiyaç duyulmayan sahalarda, üretim  artıklarının  paletli traktöre monte edilmiş tarakla, 30-42 metre aralıklarla, üst toprak taşınmadan, şeritler halinde tesviye eğrilerine paralel şekilde yığınlanması (sahada sökülmüş köklerin olması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.) Ha 431,26 504,58
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
300 Toprak İşleme
160-230 HP  paletli traktörle çekilen kaz ayaksız 2’li veya 3’lü riper ile   60-80 cm derinlikte tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda (Bünyesindeki kil+toz oranı % 60’dan fazla olan topraklar ağır bünyeli olarak değerlendirilecektir) veya en az 24 HP gücünde maksimum 1,70 m. aks genişliğinde ekskavatör ile toprak işlemesi. 140-180 Hp gücünde paletli ekskavatörle ile meror  şeklinde toprak işlenmesi.
Karstik arazide sedir, kızılçam, karaçam ve benzeri  tohum ekim sahalarında yabanlaşmanın giderilmesi ve tohum yataklarının hazırlanması amacıyla toprağın 10 – 30 cm derinliğinde sürülerek ekime hazır hale getirilmesi çalışmalarında, ilgili makineli çalışma birim fiyatının % 60′ ı oranında ödeme yapılır. (Bu çalışmanın yapıldığı sahalarda toros silsilesi veya benzeri yapılardaki sahalarda  % 50′ den fazla parçalı anakayanın hakim olduğu arazilerde uygulanan 1.4 katsayısı uygulanmayacaktır.)
Diri örtü temizliği ve/veya toprak işlemesi paletli traktör ile yapılacak sahalarda ; çalışılacak alanın 0.5 – 10 ha. olduğu yerlerde 1,50 ; 10,01 – 20 Ha. olduğu yerlerde 1,25 ; 20,01 – 30 Ha. olduğu yerlerde 1,16 ;  30,01 – 40 Ha. olduğu yerlerde 1,12 ; 40,01 – 50 Ha. olduğu yerlerde 1,095 ;  50,01  – 75  Ha. olduğu yerlerde 1,063 ; 75,01 – 100 Ha. olduğu yerlerde 1,047  100.01-200 Ha.olduğu yerlerde  1.025 zorluk katsayıları kullanılacaktır. (özel ağaçlandırma sahaları dahil) (diri örtü temizliği ile toprak işlemesi beraber yapılması halinde sadece toprak işlemesine  katsayı uygulanır)
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
301 İkili riperle alt toprak işlemesi
Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu sahalarda  toprağın işlem derinliğinde yarı ayrışmış veya yumuşamış anakayanın toprak derinliğini kısıtlayan sert ve yatay bir tabakanın bulunduğu ve/veya ağır bünyeli toprakların 2’li riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi (2 m. aralıkla yapılan 2′ li riper çalışmalarında ikinci geçiş ilk riperlemenin ortasından yapılacaktır.)
Yüzeysel taşlılığın % 50’den fazla ve parçalı anakayanın hakim olduğu sahalar ile traverten sahalarda 301.2 ve 301.4 pozları için birim fiyatlara 1.4 katsayısı uygulanır.
Diri örtü temizliği birim fiyatlarının (201 no’lu poz) 1.4 katsayısı ile çarpılarak uygulandığı Karadeniz Bölgesindeki alanlarda yapılacak toprak işleme birim fiyatlarına 1.2 katsayısı  uygulanır.
80 301.1 Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda Ha. 1167,47 1365,94
81 301.2 Meyili %20’den az, çakıl ve blok taşlılığın %25 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 1372,86 1606,24
82 301.3 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda Ha. 1333,22 1559,87
83 301.4 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 1589,06 1859,20
302 Üçlü riperle alt toprak işlemesi
Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu sahalarda  toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi.
Toros silsilesi veya benzeri yapılardaki sahalarda  % 50’den fazla parçalı kalker anakayanın hakim  olduğu sahalar ile traverten sahalarda 302.2 ve 302.4 pozlar için  birim fiyatlara 1.4 katsayısı uygulanır.
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
84 302.1 Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda Ha. 834,80 976,72
85 302.2 Meyili %20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 1012,34 1184,43
86 302.3 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda Ha. 970,77 1135,81
87 302.4 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 1167,20 1365,63
303 Suni tensile alınan veya yanan,bu sebeple kesimi yapılarak değerlendirilebilecek emvali boşaltılan ibreli orman sahalarında;tarakla diri örtü temizliği yapılmadan,160-230 HP paletli traktörle,tam alanda 2’li riperle alt toprak işlemesi (Her tür dip çap sınıfı ile meşçere tipi için).Üretim artıklarının riperle toprak işlemeyi zorlaştırdığı sahalarda bu birim fiyatlara 1.2 katsayı uygulanır.
88 303.1 Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda Ha. 1246,53 1458,44
89 303.2 Meyili %20’den az, çakıl ve blok taşlılığın %25 ve daha fazla  olduğu sahalarda Ha. 1488,29 1741,31
90 303.3 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda Ha. 1427,85 1670,59
91 303.4 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 1718,71 2010,89
304 Suni tensile alınan veya yanan, bu sebeple kesimi yapılarak değerlendirilebilecek emvali boşaltılan ibreli orman sahalarında; tarakla diri örtü temizliği yapılmadan, 160-230 HP paletli traktörle, tam alanda 3’lü riperle alt toprak işlemesi (Her tür dip çap sınıfı ile meşçrere tipi için). Üretim artıklarının riperle toprak işlemeyi zorlaştırdığı sahalarda bu birim fiyatlara 1.2 katsayı uygulanır.
92 304.1 Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda Ha. 887,68 1038,59
93 304.2 Meyili %20’den az,çakıl ve blok taşlılığın %25 ve daha fazla  olduğu sahalarda Ha. 1080,32 1263,98
94 304.3 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda Ha. 1035,00 1210,96
95 304.4 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 1250,32 1462,88
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
305 Seki teras yapımı
Yeterli toprak derinliğinin bulunduğu yamaçlarda, genişliği 2.5- 4 metre arasında, tesviye eğrilerine paralel, yamaç tarafına doğru % 3-5 meyil verilerek ekskavatörle seki teras platformu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil)  (dikim çukurlarının açılması hariç)
96 305.1 Arazi meyilinin % 50’ye kadar olduğu yamaçlarda Km 2064,99 2416,04
97 305.2 Arazi meyilinin % 51-70’e kadar olduğu yamaçlarda Km 3097,48 3624,05
98 305.3 Arazi meyilinin % 70’den fazla olduğu yamaçlarda Km 4129,99 4832,09
306 Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi ve doldurulması
Paletli veya lastik tekerlekli ekskavatör ile 100 cm uzunluğunda, 80 cm genişlikte ve 60 – 80 cm derinlikte  proje maksadına uygun aralık x mesafede toprak işlemesi, açılan çukurun doldurulması (meyilin %20’yi geçtiği alanlarda 1,13 zorluk katsayısı, ekskavatörün çukur açılacak noktalara gidiş gelişini zorlaştırıcı boyutta engellerin bulunması durumunda, söz konusu durumun ilgili komisyon marifeti ile tespiti durumunda 1.3 katsayısı, toprak derinliğinin 60 cm’den az, fizyolojik derinliğin yeterli olduğu yerlerde 40-60 cm derinliğinde toprak işlemesi yapılması halinde birim fiyatın 0,8’i  uygulanacaktır) (%30 ve yukarı meyillerde açılacak çukurlar şaşırtmalı olarak tesis edilecektir.)
99 306.1 Profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan az olduğu yerlerde Adet 2,15 2,52
100 306.2 Profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Adet 2,61 3,06
101 306.3 Profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan az olduğu yerlerde Adet 2,56 3,00
102 306.4 Profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Adet 3,10 3,63
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
307 Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi
(Buror Teras)
Paletli traktör ile  toprak işlemesi yapılamayan alanlarda veya projesinde gerekçesi açıklanan  sahalarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile   80- 100 cm genişliğinde,   45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 – 80 cm derinlik, 120 – 150 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak  şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç)
103 307.1 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1090,63 1276,03
104 307.2 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1360,12 1591,33
105 307.3 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 1842,03 2155,18
106 307.4 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30’dan az olduğu yerlerde Km 1335,71 1562,78
107 307.5 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60  olduğu yerlerde Km 1669,63 1953,47
108 307.6 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2323,79 2718,83
109 307.7 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1243,34 1454,71
110 307.8 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1554,18 1818,39
111 307.9 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2116,95 2476,83
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
112 307.10 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1535,22 1796,20
113 307.11 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1919,03 2245,26
114 307.12 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2670,48 3124,46
115 307.13 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1429,18 1672,14
116 307.14 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1786,49 2090,20
117 307.15 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2433,48 2847,17
118 307.16 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1758,29 2057,19
119 307.17 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 2197,86 2571,50
120 307.18 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 3069,39 3591,19
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
308 Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi
(Buror Teras)
Paletli traktör ile  toprak işlemesi yapılamayan alanlarda,veya projesinde gerekçesi açıklanan  sahalarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile  80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 – 80 cm derinlik, 100 – 120 cm genişlikte içeriye doğru %  20-40 eğim olacak  şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç)
121 308.1 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 995,37 1164,58
122 308.2 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1244,23 1455,74
123 308.3 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 1694,67 1982,76
124 308.4 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30’dan az olduğu yerlerde Km 1236,48 1446,68
125 308.5 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60  olduğu yerlerde Km 1536,06 1797,19
126 308.6 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2137,88 2501,32
127 308.7 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1147,26 1342,29
128 308.8 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1429,86 1672,94
129 308.9 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 1947,59 2278,68
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
130 308.10 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1412,41 1652,52
131 308.11 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1765,50 2065,64
132 308.12 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2456,84 2874,50
309 Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi
(Buror Teras)
Paletli traktör ile  toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, veya projesinde gerekçesi açıklanan  sahalarda,en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum  200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 – 80 cm derinlik, 150 – 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak  şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde    ters meyil %10-20 olabilecektir)
133 309.1 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1130,71 1322,93
134 309.2 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1447,08 1693,08
135 309.3 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 1970,97 2306,03
136 309.4 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30’dan az olduğu yerlerde Km 1429,21 1672,17
137 309.5 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60  olduğu yerlerde Km 1786,51 2090,22
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
138 309.6 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2486,46 2909,16
139 309.7 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1330,38 1556,55
140 309.8 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1662,97 1945,68
141 309.9 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2265,14 2650,21
142 309.10 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1672,13 1956,40
143 309.11 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 2090,17 2445,51
144 309.12 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2857,41 3343,17
145 309.13 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1529,23 1789,20
146 309.14 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 1911,55 2236,51
147 309.15 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2603,83 3046,48
148 309.16 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1891,16 2212,66
149 309.17 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 2363,94 2765,81
150 309.18 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 3284,25 3842,57
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
310 Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi
Paletli traktörle toprak işlemesi yapılamayan alanlarda veya projesinde gerekçesi açıklanan  sahalarda,hektardaki teras miktarının daha yoğun olması gereken sahalar ile topoğrafyanın ve toprak türünün erozyona daha hassas olduğu yerlerde, toprağın ve topoğrafyanın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla, tesis edilecek teras genişiliğini geçmeyecek şekilde daha dar teras yapabilme kabiliyetinde olan en az 34 HP gücündeki lastik tekerlekli ekskavatörle 60 -80 cm genişliğinde,   45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 – 80 cm derinlik, 80 – 100 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak  şekilde minimum 4 m. yatay aralıklarla gradoni tipi teras yapılması (Aplikasyon hariç)
151 310.1 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 1568,47 1835,11
152 310.2 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 2110,67 2469,48
153 310.3 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2574,09 3011,69
154 310.4 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 2016,60 2359,42
155 310.5 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 2606,14 3049,18
156 310.6 Meyilin % 41 – 60, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 3247,16 3799,17
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
157 310.7 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 2138,81 2502,41
158 310.8 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 2426,13 2838,58
159 310.9 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 2958,97 3462,00
160 310.10 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde Km 2476,52 2897,53
161 310.11 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde Km 2995,37 3504,58
162 310.12 Meyilin % 60’dan fazla olduğu, profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Km 3732,21 4366,68
311 Ekskavatörle alt toprak işlemesi
(Meror Teras)
Paletli traktör ve ekskavatör ile Gradoni şeklinde toprak işlemenin yapılamadığı veya projesinde gerekçesi açıklanan  sahalarda,parçalı anakayanın hakim olduğu Toros silsilesi veya  benzeri yapılardaki sahalarda 140-180 HP motor gücünde paletli ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiş tekli riper (20-25 cm genişlikte 7-10 cm kalınlıkta, 80-100 cm uzunlukta, 40-50 cm tırnak uzunluğunda ve 8-10 cm tırnak genişliğinde) ile tesviye eğrilerine dik ortalama 1 metre uzunluğunda ortalama 0,25 metre aralıklarla yan kazı yapıldıktan sonra bunların tesviye eğrilerine paralel birleştirilmesi ile 40-60 cm derinlikte alt toprak işlemesi yapılması (Hektarda 600 metreden az teras yapılan sahalarda 1.2 katsayısı uygulanacaktır.)
163 311.1 Meyilin % 0-40, çakıl ve blok taşlılığın % 50’ye kadar olduğu sahalarda, Km 608,20 711,59
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
164 311.2 Meyilin % 0-40, çakıl ve blok taşlılığın % 50 ve daha fazla olduğu sahalarda, Km 632,54 740,07
165 311.3 Meyilin % 40’tan fazla, çakıl ve blok taşlılığın % 50’den az olduğu sahalarda, Km 729,84 853,91
166 311.4 Meyilin % 40’tan fazla, çakıl ve blok taşlılığın % 50’den fazla olduğu sahalarda, Km 875,80 1024,69
312 Dikim yapılması amacıyla, işleme derinliğinde sert ve yatay tabakalanmanın olduğu yerlerin paletli/lastikli ekskavatör ile 1,2 metre derinliğinde 1 x 1 m genişliğinde kırıcı ile kırılması işi
167 312.1 Kırıcının her türlü küskülük zeminde kullanılması Adet 14,63 17,11
168 312.2 Kırıcının yumuşak kaya zeminde kullanılması Adet 25,84 30,24
169 312.3 Kırıcının sert kaya zeminde kullanılması Adet 28,92 33,83
170 313 Ekskavatöre  monteli kova ile kırıcının kullanıldığı 1.2 metre  derinliğinde 1 x 1m ebatındaki yerin temizlenerek çukur oluşturulması işi Adet 7,14 8,35
171 314 Ekskavatöre monteli kova ile oluşturulan 1.2 metre  derinliğinde 1 x 1 m ebatındaki çukurun doldurularak dikime hazır hale getirilmesi işi Adet 5,11 5,99
315 Toprağın sığ, fizyolojik derinliğin uygun olduğu, işleme derinliğinde sert ve yatay tabakalanmanın olduğu yerlerin paletli/lastikli ekskavatöre monteli kırıcı kullanarak dikim çukuru oluşturulması, oluşturulan dikim çukurlarının arasının su hasadına yönelik hendekle birleştirilmesi işi.(Şuror )
172 315.1 Toprağın sığ, fizyolojik derinliğin uygun olduğu, işleme derinliğinde sert ve yatay tabakalanmanın olduğu yerlerin paletli/lastikli ekskavatör ile 60 – 80 cm derinliğinde 60 x 80 cm uzunluğunda ve genişliğinde  kırıcı ile kırılması işi. Adet 5,27 6,17
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
173 315.2 315.1 ve 306   pozlarında belirtilen dikim çukuruna   bağlantılı veya iki dikim çukurunu birleştirmek gayesi ile paletli veya lastik tekerlekli ekskavatöre monteli kova/riper kullanılarak; Toprağın 15×25 cm derinliğinde, 50 cm genişliğinde açılarak, çıkan taş ve toprağın hendeğin alt kısma şeritler halinde yığınlanması suretiyle %1-10 meyilli hendek oluşturulması. Metre 1,05 1,23
316 Çukur ŞeklindeToprak İşlemesi
Paletli veya lastik tekerlekli ekskavatör ile 100 cm uzunluğunda, 80 cm genişlikte ve 60 – 80 cm derinlikte çukur açılması, proje maksadına uygun aralık x mesafede, boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı veya boylu/yaşlı ve çıplak köklü  fidan ebatına göre doldurularak dikim çukuru oluşturulması. Bu şekilde oluşturulan çukurun  dip kısmından en az 1/3 lük bölümü  işlenmiş olacaktır.  (meylin %20’yi geçtiği alanlarda 1,13 zorluk katsayısı, ekskavatörün çukur açılacak noktalara gidiş gelişini zorlaştırıcı boyutta engellerin bulunması durumunda, söz konusu durumun ilgili komisyon marifeti ile tespiti durumunda 1.3 katsayısı uygulanır.) (toprak derinliğinin 60 cm’den az, fizyolojik derinliğin yeterli olduğu yerlerde 40-60 cm derinliğinde toprak işlemesi yapılması halinde ya da   40-60 cm derinliğinde toprak işlemesinin yeterli olduğu yerlerde birim fiyatın 0,8’i  uygulanacaktır.)(%30 ve yukarı meyillerde açılacak çukurlar şaşırtmalı olarak tesis edilecektir.)
174 316.1 Profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan az olduğu yerlerde Adet 1,40 1,64
175 316.2 Profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Adet 1,71 2,00
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
176 316.3 Profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan az olduğu yerlerde Adet 1,67 1,95
177 316.4 Profil taşlılığının % 25′ den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60′ dan fazla olduğu yerlerde Adet 2,13 2,48
400 Üst Toprak İşlemesi
Alt toprak işlemesinin tam alanda yapıldığı, yamaç meyilinin %20’den, yüzeysel taşlılığın % 25’ten az olduğu sahalarda; 80-110 HP 4×4 veya 60-80 HP 4×2 lastik tekerlekli traktörle tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda üst toprağın  disklenerek işlenmesi
178 400.1 80-110 HP 4×4 lastik tekerlekli traktör + ağır diskaro kullanılarak üst toprağın işlenmesi Ha. 295,82 346,10
179 400.2 60-80 HP 4×2 lastik tekerlekli traktör + diskaro kullanılarak üst toprağın işlenmesi Ha. 222,37 260,18
500 Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi
Meyili % 40’a kadar olan sahalarda; lastik tekerlekli traktörle çekilen 2 soklu riper pulluk ile tesviye eğrilerine paralel, gradoniler şeklinde toprak işlemesi yapılması
Karadeniz Bölgesinde çoğunlukla orman gülü, karayemiş ve ayı üzümü gibi odunsu bitkilerle kaplı sahalarda bu birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır.
501 Diri örtü temizliğinin paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile yapıldığı ancak tam alanda riperle alt toprak işlemesi gerekmeyen,  kök gelişimini engelleyici sert ve yatay tabakanın bulunmadığı orta ve hafif bünyeli topraklardan oluşan sahalarda
80-110 HP 4 x 4 lastik tekerlekli traktörle 35-45 cm derinlikte 80-100 cm genişlikte, gradoniler şeklinde toprak işlemesi
180 501.1 Taşlılığın % 25’ten az olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda Km 124,70 145,90
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
181 501.2 Taşlılığın % 25’ten fazla olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda Km 132,63 155,18
502 Tam alanda riperle alt toprak işlemesi gerekmeyen, kök gelişimini engelleyici sert ve yatay tabakanın bulunmadığı orta ve hafif bünyeli topraklardan oluşan orman içi açıklık (OT) sahalarında veya Hazine arazilerinde toprak işlemesi.
80-110 HP 4 x 4 lastik tekerlekli traktörle 35-45 cm derinlikte 80-100 cm genişlikte, gradoniler şeklinde toprak işlemesi
182 502.1 % 25 ve daha az taşlı Km 136,58 159,80
183 502.2 % 25’ten fazla taşlı Km 142,52 166,75
503 Tam alanda riperle alt toprak işlemesinin yapıldığı sahalarda teras formu vermek amacıyla toprak işlemesi
80-110 HP 4 x 4 lastik tekerlekli traktörle 35-45 cm derinlikte 80-100 cm genişlikte, gradoniler şeklinde toprak işlemesi
184 503.1 Taşlılığın % 25 ve daha az olduğu ağır bünyeli topraklarda Km 124,70 145,90
185 503.2 Taşlılığın % 25’ten fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda Km 132,63 155,18
186 503.3 Taşlılığın % 25 ve daha az olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda Km 108,88 127,39
187 503.4 Taşlılığın % 25’ten fazla olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda Km 116,79 136,64
507 Meyili % 40’a kadar olan sahalarda; mikro topografyanın makineli çalışmaya uygun olduğu, 180 – 230 HP gücünde paletli traktör ile toprağın, 60-80 cm derinlikte ve 80-100 cm genişlikte riper + soklu pulluk ile gradoni şeklinde işlenmesi, (diri örtü temizliği yapılan yerler için 1.1 katsayısı uygulanır) (Kayor)
188 507.1 Meyilin %20’den az, çakıllı ve blok taşlılığın %25’e kadar bulunduğu orta veya hafif bünyeli sahalarda paletli traktör (riper +  soklu pulluk) ile işlenmesi, Km 390,69 457,10
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI)

OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
189 507.2 Meyilin %20’den az, çakıllı ve blok taşlılığın %26 – 50 olduğu orta veya hafif bünyeli sahalarda paletli traktör (riper +  soklu pulluk) ile işlenmesi, Km 412,69 482,86
190 507.3 Meyilin %20’den az, çakıllı ve blok taşlılığın %25’e kadar bulunduğu ağır bünyeli bünyeli sahalarda paletli traktör (riper +  soklu  pulluk) ile işlenmesi, Km 464,74 543,74
191 507.4 Meyilin %20’den az, çakıllı ve blok taşlılığın %26 – 50 olduğu ağır bünyeli sahalarda paletli traktör   (riper +  soklu   pulluk) ile işlenmesi, Km 543,49 635,88
192 507.5 Meyilin %21-40, çakıllı ve blok taşlılığın %25’e kadar bulunduğu orta veya hafif  bünyeli bünyeli sahalarda paletli traktör (riper +   soklu  pulluk)  ile işlenmesi, Km 605,03 707,88
193 507.6 Meyilin %21-40, çakıllı ve blok taşlılığın %26 – 50 olduğu orta veya hafif bünyeli sahalarda paletli traktör (riper +  soklu  pulluk)  ile işlenmesi, Km 668,06 781,63
194 507.7 Meyilin %21-40, çakıllı ve blok taşlılığın %25’e kadar bulunduğu ağır bünyeli bünyeli sahalarda paletli traktör (riper +  soklu  pulluk) ile işlenmesi, Km 712,58 833,73
195 507.8 Meyilin %21-40, çakıllı ve blok taşlılığın %26 – 50 olduğu ağır bünyeli sahalarda paletli traktör (riper + soklu pulluk) ile işlenmesi, Km 801,67 937,96
508 Meyili % 20’ye kadar olan sahalarda; mikro topografyanın makineli çalışmaya uygun olduğu, 180 – 230 HP gücünde lastik tekerlekli traktör ile toprağın,50-60 cm derinlikte ve 70-90 cm genişlikte riper + soklu pulluk ile gradoni şeklinde işlenmesi, (diri örtü temizliği yapılan yerler için 1.1 katsayısı uygulanır)
196 508.1 Meyilin %20’den az, çakıllı ve blok taşlılığın %25’e kadar bulunduğu orta veya hafif bünyeli sahalarda lastik tekerlekli traktör  (pulluk + riper) ile işlenmesi, Km 354,82 415,14
197 508.2 Meyilin %20’den az, çakıllı ve blok taşlılığın %26 – 50 olduğu orta veya hafif bünyeli sahalarda lastik tekerlekli traktör  (pulluk + riper) ile işlenmesi, Km 374,80 438,51
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
600 Bakım Çalışmaları
Diri örtü temizliğinin paletli traktöre önden bağlı tarakla yapıldığı, alt ve üst toprak işlemesinin ise tam alanda yapıldığı sahalarda makineli bakım yapılması. (Geniş aralık x mesafelerde çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan, fidan aralarında makinalı bakımın yapılabileceği, açıklık sahalarda 603.1 pozuna 1.2 katsayısı uygulanacaktır.)
601 Diskaro ile bakım
198 601.1 80-110 HP 4×4 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı ağır diskaro ile fidan sıraları arasında bakım yapılması Ha. 198,65 232,41
199 601.2 60-80 HP 4×2 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı diskaro ile fidan sıraları arasında bakım yapılması Ha. 149,32 174,71
602 Çalı doğrayıcı ile bakım
200 602.1 80-110 HP. 4 x 4 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı zincirli çalı doğrayıcı ile diri örtünün parçalanarak temizlenmesi Ha. 201,39 235,63
201 602.2 60-80 HP 4×2 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı zincirli çalı doğrayıcı ile diri örtünün parçalanarak temizlenmesi Ha. 188,13 220,11
603 Kazayağı veya kültivatör ile bakım
202 603.1 60-80 HP 4×2 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı kazayağı veya kültivatör ile bakım yapılması Ha. 212,88 249,08
604 Yangın emniyet yollarının bakımı
Tesis edilmiş yangın emniyet yollarında paletli traktör veya greyder bıçağı ile ot ve sürgünlerin yüzeyden temizlenmesi ve tesviye yapılması(Paletli Traktör ile bakım yapılması halinde 1.2 katsayısı uygulanır.)
203 604.1 Meyili % 20’den az, örtü yoğunluğunun % 60’a kadar olduğu sahalarda Ha. 393,92 460,89
204 604.2 Meyili % 20’den az, örtü yoğunluğunun % 60 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 464,75 543,75
205 604.3 Meyili % 21-40, örtü yoğunluğunun % 60’a kadar olduğu sahalarda Ha. 513,43 600,72
206 604.4 Meyili % 21-40, örtü yoğunluğunun % 60 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 582,03 680,98
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
207 604.5 Meyili % 41-60, örtü yoğunluğunun % 60’a kadar olduğu sahalarda Ha. 641,81 750,92
208 604.6 Meyili % 41-60, örtü yoğunluğunun % 60 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 736,96 862,24
605 Tesis edilmiş servis yollarının bakımı
209 605.1 Tesis edilmiş servis yollarının paletli traktör veya greyder bıçağı ile bakımı ve tesviyesi (Paletli Traktör ile bakım yapılması halinde 1.2 katsayısı uygulanır.) Km 183,68 214,91
606 Motorlu tırpan ile bakım
 Fidanlıklarda ve ağaçlandırma çalışmalarında fidan çevresi ve fidan sıralarında yapılan bakımın dışında tam alanda motorlu tırpan ile otların temizlenmesi
210 606.1 Ot yoğunluğu % 40′ a kadar olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu şüceyrat temizliği (asgari     0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak) Da 49,35 57,73
211 606.2 Ot yoğunluğu % 40′ dan fazla olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu şüceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak) Da 71,04 83,11
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
A2-İŞÇİ GÜCÜ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
700 Diri Örtü Temizliği
Makine ile diri örtü temizliği yapılamayan sahalarda; diri örtünün, işçi gücü ile toprak yüzeyinden kesilmesi, şeritler halinde yığınlanması veya gruplar halinde toplanarak yakılması
Karadeniz Bölgesinde çoğunlukla orman gülü, karayemiş, böğürtlen ve ayı üzümü ile kaplı sahalarda bu birim fiyatlara 1.8 katsayısı uygulanır.
212 700.1 Örtü dip çapı 1-10 cm örtü kapalılığı % 10’a kadar olan sahalarda Ha. 652,07 762,92
213 700.2 Örtü dip çapı 1-10 cm örtü kapalılığı % 11-40 olan sahalarda Ha. 1148,36 1343,59
214 700.3 Örtü dip çapı 1-10 cm örtü kapalılığı % 41-60 olan sahalarda Ha. 1760,83 2060,17
215 700.4 Örtü dip çapı 1-10 cm, örtü kapalılığı % 60′ dan fazla olan  sahalarda Ha. 2291,45 2680,99
216 700.5 Örtü dip çapı 10 cmden  büyük,örtü kapalılığı % 10’a kadar olan sahalarda Ha. 786,69 920,43
217 700.6 Örtü dip çapı 10 cmden büyük, örtü kapalılığı % 11-40 olan  sahalarda Ha. 1581,32 1850,14
218 700.7 Örtü dip çapı 10 cmden  büyük, örtü kapalılığı % 41-60 olan sahalarda Ha. 2082,91 2436,99
800 Aplikasyon
801 Terasların aplikasyonu
219 801.1 Her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak araziye aplike  edilmesi (%60’dan fazla meyilli yerler için 1,2 katsayısı uygulanır.)(%60 ve üzeri diri örtü yoğunluğu olan yerler için 1,2 katsayısı uygulanır) Km 51,36 60,08
220 801.2 Ekskavatör ile toprak işlemesi yapılacak her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak operatörün görebileceği şekilde 5 – 15 m. aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike  edilmesi (Kazık Bedeli Dahil) (%60’dan fazla meyilli yerler için 1,2 katsayısı uygulanır.)(%60′ ve üzeri  diri örtü yoğunluğu olan   yerler için 1,2 katsayısı uygulanır.) Km 68,15 79,75
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
221 801.3 Ekskavatör ile çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan yerlerin  işaretlenmesi (Geniş aralık x mesafelerde çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan, fidan aralarında makinalı bakımın yapılabileceği, diri örtü temizliği gerektirmeyen  sahalarda uygulanacaktır.) 1000Adet 140,88 164,82
802 Arazide nokta aplikasyonu
222 802.1 Her çeşit arazi yapısında, koordinat değerlerinin araziye aplike  edilmesi ;
1 –   10 Nokta                                                638,00
11 –   50 Nokta arası her bir nokta için                21,54
51 – 100 Nokta arası her bir nokta için                13,26
101 nokta ve sonrası her bir nokta için                   5,57
900 Toprak İşleme
(Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon ve Sel Kontrolü vb. Çalışmalarında)
Kazma ile toprağın 60-80 cm genişlikte, şeritler üzerinde ve teraslar halinde 35-40 cm derinlikte tesviye eğrilerine paralel işlenmesi (40-60 cm genişlikte 20-25 cm derinlikte yan kazı yapılarak)
901 Diri örtü temizliğinin paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile yapıldığı sahalarda,
223 901.1 Ağır bünyeli ve çok taşlı toprakların işlenmesi Km 1445,04 1690,70
224 901.2 Ağır bünyeli ve orta taşlı toprakların işlenmesi Km 1205,10 1409,96
225 901.3 Ağır bünyeli ve az taşlı veya taşsız  toprakların işlenmesi Km 1008,79 1180,28
226 901.4 Orta ve hafif bünyeli, çok taşlı toprakların işlenmesi Km 847,92 992,07
227 901.5 Orta ve hafif bünyeli, orta taşlı toprakların işlenmesi Km 708,86 829,37
228 901.6 Orta ve hafif bünyeli, taşsız veya az taşlı toprakların işlenmesi Km 594,37 695,41
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
902 İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda
Karadeniz Bölgesinde çoğunlukla orman gülü, karayemiş ve ayı üzümü gibi odunsu bitkilerle kaplı sahalarda toprak işlemeye ait birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır.
229 902.1 Ağır bünyeli ve çok taşlı, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi Km 1704,04 1993,73
230 902.2 Ağır bünyeli ve çok taşlı, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi Km 1431,38 1674,72
231 902.3 Ağır bünyeli ve orta taşlı, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi Km 1619,54 1894,86
232 902.4 Ağır bünyeli ve orta taşlı, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi Km 1289,61 1508,84
233 902.5 Ağır bünyeli ve az taşlı veya taşsız, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi Km 1455,94 1703,44
234 902.6 Ağır bünyeli az taşlı veya taşsız, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi Km 1166,92 1365,30
235 902.7 Orta ve hafif bünyeli, çok taşlı, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi Km 1439,58 1684,31
236 902.8 Orta ve hafif bünyeli, çok taşlı, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi Km 1156,02 1352,55
237 902.9 Orta ve hafif bünyeli, orta taşlı, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi Km 1289,61 1508,84
238 902.10 Orta ve hafif bünyeli, orta taşlı, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi Km 1041,53 1218,58
239 902.11 Orta ve hafif bünyeli, az  taşlı veya taşsız, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi Km 1164,20 1362,11
240 902.12 Orta ve hafif bünyeli, az taşlı veya taşsız, kök kesafetinin  % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi Km 932,47 1090,99
903 Orman içi açıklığı (OT) sahalarında veya diri örtü temizliği gerekmeyen sahalarda
241 903.1 Ot yoğunluğu % 50’den az, ağır bünyeli ve çok taşlı toprakların işlenmesi Km 1559,12 1824,16
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
242 903.2 Ot yoğunluğu % 50’den fazla, ağır bünyeli ve çok taşlı toprakların işlenmesi Km 1604,75 1877,56
243 903.3 Ot yoğunluğu % 50’den az, ağır bünyeli ve orta taşlı toprakların işlenmesi Km 1350,59 1580,19
244 903.4 Ot yoğunluğu % 50’den fazla, ağır bünyeli ve orta taşlı toprakların işlenmesi Km 1399,16 1637,01
245 903.5 Ot yoğunluğu % 50’den az, ağır bünyeli ve az taşlı toprakların işlenmesi Km 1253,55 1466,66
246 903.6 Ot yoğunluğu % 50’den fazla, ağır bünyeli ve az taşlı toprakların işlenmesi Km 1285,00 1503,45
247 903.7 Ot yoğunluğu %50’den az, orta ve hafif bünyeli ve çok taşlı toprakların işlenmesi Km 1153,27 1349,33
248 903.8 Ot yoğunluğu % 50’den fazla, orta ve hafif bünyeli ve çok taşlı toprakların işlenmesi Km 1202,14 1406,50
249 903.9 Ot yoğunluğu % 50’den az, orta ve hafif bünyeli ve orta taşlı toprakların işlenmesi Km 1025,08 1199,35
250 903.10 Ot yoğunluğu % 50’den fazla, orta ve hafif bünyeli ve orta taşlı toprakların işlenmesi Km 1056,53 1236,15
251 903.11 Ot yoğunluğu % 50’den az, orta ve hafif bünyeli ve az taşlı toprakların işlenmesi Km 893,75 1045,70
252 903.12 Ot yoğunluğu % 50’den fazla, orta ve hafif bünyeli ve az taşlı toprakların işlenmesi Km 929,22 1087,20
1000 Fidan Dikimi
Arazi hazırlığı, makine veya işçi gücü ile yapılan sahalarda
1001 Piketaj yapılması
253 1001.1 Tam alan  makineli toprak işlemesi yapılan ve makineli bakıma konu edilecek sahalarda, fidan aralık mesafesine göre dikim noktalarının işaretlenmesi (503 no’lu pozun uygulandığı sahalar hariç) 1000Adet 179,80 210,37
1002 Fidanların sahada dağıtımı
Kaplı fidanların dikim sahasında indirilmesinde 4407 nolu poz kullanılacaktır
Ağaçlandırma sahasına getirilmiş çıplak köklü,tüplü ve kaplı fidanların saha içinde  taşınarak işçilerle dikim çukurlarına dağıtılması
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
Boylu kaplı fidanların dağıtımında 1002.3 veya 1002.7 nolu poza; hacmi 1.4 – 4 litreye kadar olan  fidanlarda 1,7 katsayısı, 4.1 – 7 litreye kadar olan fidanlarda 2,1 katsayısı, 7.1-11 litreye kadar olan fidanlarda 2,5 katsayısı, 11.1-22 litreye kadar olan  fidanlarda 2,9 katsayısı   uygulanacaktır.
Eğimi % 40′ dan fazla olan sahalarda 1.3, diri örtü yoğunluğunun % 40′ dan fazla olduğu sahalarda 1.3, tamamlama dikimlerinde1.2 katsayısı ve hektardaki fidan adedinin  600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı uygulanacaktır. (Zorluk katsayıları birden fazla kullanılabilecek olup, hesaplamalar yüzde artışların toplamı ile elde edilen katsayının ilgili poz ile çarpımı şeklinde yapılacaktır.)
254 1002.1 200 m. mesafeye kadar çıplak köklü ibreli fidanların dağıtımı 1000Adet 4,63 5,41
255 1002.2 200 m. mesafeye kadar çıplak köklü yapraklı fidanların dağıtımı 1000Adet 7,10 8,31
256 1002.3 200 m. mesafeye kadar klasik polietilen tüplü fidanların
(Hacmi 1,3 litreye kadar) dağıtımı
1000Adet 92,83 108,62
257 1002.4 200 m. mesafeye kadar enso v.b. tipli kaplı fidanların dağıtımı 1000Adet 21,57 25,24
258 1002.5 200 metreden fazla mesafede çıplak köklü ibreli fidanların dağıtımı 1000Adet 6,94 8,12
259 1002.6 200 metreden fazla mesafede çıplak köklü yapraklı fidanların dağıtımı 1000Adet 10,65 12,47
260 1002.7 200 metreden fazla mesafede klasik polietilen tüplü fidanların
(Hacmi 1,3 litreye kadar) dağıtımı
1000Adet 139,26 162,93
261 1002.8 200 metreden fazla mesafede enso v.b. tipli kaplı fidanların dağıtımı 1000Adet 32,36 37,87
1003 15×30 cm boyutlarında ve 30 cm derinliğinde çukur açılması ve “çukurda kenar dikimi” yöntemi ile çıplak köklü ibreli fidan dikimi. Hektarda dikilecek fidan adeti 600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı uygulanacaktır (Tamamlama dikimlerinde birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır)
Paletli traktör ile alt toprak işlemesi yapılarak, üst toprak işlemesi yapılmadan dikim yapılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
Toros silsilesi ve benzer yapılardaki% 50’den fazla parçalı anakayanın hakim olduğu,arazi hazırlığı yapılmış sahalarda  dikim noktalarında, 50 X 50  cm ebatlarında dikim yastığı hazırlanarak dikim yapılması koşuluyla ; 1003, 1004 ve 1005 poz no’lu birim fiyatlara 1.5 katsayısı uygulanır. Dikim yastıklarının dikimden ayrı yapılması durumunda 1003, 1004 ve 1005 poz No.lu birim fiyatların % 50′ si oranında yastık hazırlama bedeli ödenir. (Dikim bedeli Birim Fiyat üzerinden ayrıca ödenecektir.)
262 1003.1 Ağır bünyeli, % 25’ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 625,67 732,03
263 1003.2 Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 655,94 767,45
264 1003.3 Orta ve hafif bünyeli, %25′ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 555,02 649,38
265 1003.4 Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 585,30 684,80
1004 30 cm çapında, 40 cm derinliğinde çukur açılması ve açılan çukura çıplak köklü yapraklı fidan dikimi. Hektarda dikilecek fidan adeti 600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı uygulanacaktır.(Tamamlama dikimlerinde birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır)
Paletli traktör ile alt toprak işlemesi yapılarak, üst toprak işlemesi yapılmadan dikim yapılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.
266 1004.1 Ağır bünyeli, % 25’ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 740,03 865,83
267 1004.2 Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 777,04 909,13
268 1004.3 Orta ve hafif bünyeli, %25′ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 672,75 787,12
269 1004.4 Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 703,03 822,54
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1005 30 cm çapında, 40 cm derinliğinde çukur açılması ve açılan çukurlara tüplü fidan dikimi. Hektarda dikilecek fidan adeti 600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı uygulanacaktır(Tamamlama dikimlerinde  birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır)
Paletli traktör ile alt toprak işlemesi yapılarak, üst toprak işlemesi yapılmadan dikim yapılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.
270 1005.1 Ağır bünyeli, % 25’ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 938,47 1098,01
271 1005.2 Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 985,58 1153,13
272 1005.3 Orta ve hafif bünyeli, % 25′ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 837,57 979,95
273 1005.4 Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 884,65 1035,04
1006 40 cm çapında, 60 cm derinliğinde çukur açılması, açılan çukura boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi. Hektarda dikilecek fidan adeti 600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı uygulanacaktır(hacmi 10-20 lt arası 1.2, 21-40 lt arası için 1.5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)
274 1006.1 Ağır bünyeli, % 25’ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 1162,29 1359,88
275 1006.2 Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 1230,61 1439,81
276 1006.3 Orta ve hafif bünyeli, %25′ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 1019,19 1192,45
277 1006.4 Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 1087,50 1272,38
1009 30 cm çapında, 40 cm derinliğinde çukur açılması, açılan çukura Ayık ve Enso tipi kaplı fidan dikimi. Hektarda dikilecek fidan adeti 600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı uygulanacaktır. Tamamlama dikimlerinde birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır)
278 1009.1 Ağır bünyeli, % 25’ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 596,49 697,89
279 1009.2 Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 637,75 746,17
280 1009.3 Orta ve hafif bünyeli, %25′ ten az taşlı topraklarda 1000Adet 536,45 627,65
281 1009.4 Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000Adet 577,71 675,93
1010 Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan sahalarda boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi. Hektarda dikilecek fidan adeti 600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı uygulanacaktır. (hacmi 10-20 lt arası 1.2, 21-40 lt arası için 1.5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)
282 1010.1 % 25′ e kadar taşlı sahalarda 1000Adet 605,48 708,41
283 1010.2 % 25′ den fazla taşlı sahalarda 1000Adet 638,50 747,05
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI)

OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1011 Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan sahalarda, boylu/yaşlı ve çıplak köklü fidan dikimi. Hektarda dikilecek fidan adeti 600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı uygulanacaktır.
284 1011.1 % 50′ den az taşlı sahalarda 1000Adet 655,94 767,45
285 1011.2 % 50′ den fazla taşlı sahalarda 1000Adet 691,72 809,31
1012 Çıplak köklü kekik fidesi dikimi
286 1012.1 Ağır bünyeli topraklarda 1000Adet 12,55 14,69
287 1012.2 Orta ve hafif bünyeli topraklarda 1000Adet 8,36 9,78
1017 Karayolu ağaçlandırmalarında boylu- yaşlı fidanlar için destek kazıkları ve muhafaza malzemesi temini ve tesisi
288 1017.1 Karayolu ağaçlandırmalarında boylu- yaşlı fidanlar için destek kazıkları ve muhafaza malzemesi temini ve tesisi (mahalli rayiçlere göre yapılacaktır.)
1018 Fidanlıklardan alınan fidanların dikim sahasına
taşınması
289 1018.1 Fidanlıklardan alınan fidanların dikim sahasına
taşınması (Mahalli rayiçlere göre yapılacaktır.)
1100 Bakım Çalışmaları
Arazi hazırlığı makine veya işçi gücü ile yapılan sahalarda
1101 Fidan sıraları üzerinde işçi ile ot alma-çapa- teras onarımı (teras boyunca 60-80 cm genişliğindeki alanda)(Eskavatörle yapılan 81 cm ve üzeri genişliğe sahip teraslarda 1.5 katsayısı uygulanır.)
290 1101.1 Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot yoğunluğu % 40’a  kadar olan sahalarda Km 258,62 302,58
291 1101.2 Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot yoğunluğunun %40’dan fazla olduğu sahalarda Km 331,27 387,58
292 1101.3 Ağır bünyeli topraklarda,ot yoğunluğu % 40’a kadar olan sahalarda Km 316,76 370,60
293 1101.4 Ağır bünyeli topraklarda,ot yoğunluğunun % 40’dan fazla olduğu sahalarda Km 403,93 472,59
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1102 Fidanlar  çevresinde işçi ile  ot alma-çapa-teras onarımı (60-80 cm eninde 100 cm boyundaki alanda)
1102, 1104, 1106 poz no’lu  iş gruplarında, hektardaki fidan adedi 600′ den az olduğu durumlarda 1.3 katsayısı,  yol kenarı ağaçlandırmalarında ise  1.2 katsayısı uygulanır.
294 1102.1 Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot yoğunluğu % 40’a  kadar olan sahalarda 1000Adet 276,06 322,98
295 1102.2 Orta ve hafif bünyeli topraklarda, ot yoğunluğunun % 40’dan fazla olduğu sahalarda 1000Adet 351,61 411,38
296 1102.3 Ağır bünyeli topraklarda,ot yoğunluğu %40’a kadar olan sahalarda 1000Adet 328,36 384,18
297 1102.4 Ağır bünyeli topraklarda,ot yoğunluğunun % 40’dan fazla olduğu sahalarda 1000Adet 421,38 493,01
1103 Fidan sıraları üzerinde işçi ile sürgün kontrolü
Karadeniz Bölgesinde böğürtlenle kaplı alanlarda bu birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.
298 1103.1 Sürgün yoğunluğu % 40’a  kadar olan sahalarda Km 217,94 254,99
299 1103.2 Sürgün yoğunluğu % 40 ve daha fazla olan sahalarda Km 299,31 350,19
1104 Fidanlar etrafında işçi ile sürgün kontrolü (her taraftan en az 50 cm genişlikte)
300 1104.1 Sürgün yoğunluğu % 40’ a  kadar olan sahalarda 1000Adet 162,72 190,38
301 1104.2 Sürgün yoğunluğu % 40 ve daha fazla olan sahalarda 1000Adet 232,48 272,00
1105 Fidan sıraları üzerinde işçi ile ot alma-çapa- teras onarımı ve sürgün kontrolü
302 1105.1 Orta ve hafif bünyeli topraklarda, ot  ve  sürgün yoğunluğu  % 40’a  kadar olan sahalarda Km 319,66 373,99
303 1105.2 Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğunun % 40’ dan fazla olduğu sahalarda Km 470,74 550,78
304 1105.3 Ağır bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğu %40’a kadar olan sahalarda Km 386,49 452,19
305 1105.4 Ağır bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğunun  % 40′ dan fazla olduğu sahalarda Km 563,75 659,58
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1106 Fidanlar etrafında işçi ile ot alma-çapa- teras onarımı ve sürgün kontrolü (her taraftan en az 50 cm genişlikte)
306 1106.1 Orta ve hafif bünyeli topraklarda, ot  ve  sürgün yoğunluğu  % 40’a  kadar olan sahalarda 1000Adet 374,87 438,60
307 1106.2 Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğunun % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1000Adet 543,41 635,79
308 1106.3 Ağır bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğu %40’a kadar olan sahalarda 1000Adet 403,93 472,59
309 1106.4 Ağır bünyeli topraklarda, ot ve sürgün yoğunluğunun % 40′ dan fazla olduğu sahalarda 1000Adet 587,00 686,79
1107 Sulama yapılacak alanlarda bakım çalışmaları
310 1107.1 Fidan çevresinde 80 – 100 cm çapında en az 30 cm derinlliğinde sulama çanağı yapılması 1000Adet 654,34 765,59
311 1107.2 Sulama sonrasında kaymak kırma ve sulama çanağının tamirinin yapılması 1000Adet 163,58 191,39
1150 Dikilen fidanların arazöz ile sulanması (Suyun temin, yüklenmesi, boşaltılması ilgili mühendisin tayin edeceği usullerle kova veya hortumla İdarece istenilen miktarda fidanların sulanması (Suyun taşınması hariç) bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç masrafları ve genel giderler dahil)
312 1150.1 Arazöz ile sulama Ton 15,89 18,59
1151 Fıstıkçamı Budaması
313 1151,1 Boyu 4 mt. ‘ye kadar olan ağaçların alt dal ve Taç (tepe) budaması Adet 4,57 5,35
314 1151,2 Boyu 4-10 mt. ‘arası olan ağaçların  alt dal ve  Taç (tepe) budaması Adet 6,85 8,02
315 1151,3 Boyu 10 mt. ‘den fazla  olan ağaçların alt dal ve Taç (tepe) budaması Adet 8,57 10,03
1200 Dikenli Tel Çit İhatası
Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar  kullanılır.
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI)

OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
316 1200.1 Emprenyeli ahşap çit direği bedeli (8-10 cm çapında asgari  1,50 -1,60 m. boyunda 275 adet, tepeleri şevli kesilmiş, tornalanmış en az 63.5 cm civa basıncı altında 60 dakika ilk vakum ve 15 dakika son vakum uygulanarak özüne kadar WBC ve muadili emprenye maddeleriyle emprenye edilmiş mamul çit direği Km 3113,47 3642,76
317 1200.2 Yarımamul ahşap çit direği bedeli (8-10 cm çapında,1,50-1.60 m.  boyunda, 275 adet Km 1264,26 1479,18
318 1200.3 Beton çit direği bedeli (8x 9×160 cm, 4 mm. çapında 4’lü çubuk demir bağlantılı, 4 çivili veya delikli, 350 dozlu beton direk, 275 adet Km 4927,36 5765,01
319 1200.4 Eşit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği bedeli (Kol uzunlukları    4 cm, kalınlık 4 mm.,boy 150 cm, 4 delikli veya kancalı,  dip kısmında çapraz destek (ankraj) kaynaklı, antipas boyalı, 275 adet)(6 direkte bir ankraj yapılması halinde 0,95 katsayısı (çakma pozu) uygulanır) Km 4515,82 5283,51
320 1200.5 TSEK 1113E.N.10223-1, 1.7 mm. (ters büküm), belgeli galvanizli dikenli tel bedeli (4 sıra), Km 1549,86 1813,33
321 1200.6 Ahşap çit direği için tespit çivisi bedeli (10 kg/km) Km 27,89 32,64
322 1200.7 Beton, L ve T profil demir çit direği dikenli tel bağlantısı için galvanizli inşaat teli bedeli (5 Kg/Km) Km 14,44 16,89
323 1200.8 Ahşap çit direklerin kabuklarının soyulması,hazırlanması ve tepesinin şevli kesilmesi (275 Adet) Km 169,26 198,03
324 1200.9 Ahşap çit direklerin her iki uçlarının katranlanması (Katran bedeli dahil, 275 adet) Km 389,76 456,02
325 1200.10 Tel çit direkleri için 30 cm çapında,40-50 cm derinliğinde çukur açılması (275 adet).   Profil taşlılığının % 50’ den fazla olduğu topraklarda 1.4 katsayı uygulanır. Km 780,77 913,51
326 1200.11 60-80 HP gücünde traktöre monteli çukur açma burgusu ile 40-50 cm derinliğinde çukur açılması (275 adet) Km 274,32 320,95
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
327 1200.12 (L) veya (T) profil demir çit direklerin sahada dağıtılması, açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) (275 adet) Km 579,09 677,53
328 1200.13 Ahşap çit direklerin sahada dağıtılması, açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti.    (Meyilin  % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır)(275 adet) Km 564,19 660,11
329 1200.14 Beton çit direklerin sahada dağıtılması ve açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin  % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır)(275 adet) Km 1099,29 1286,17
330 1200.15 Dikenli telin dört sıra halinde tel çit direklere tespiti ve gerilmesi (Meyilin % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) Km 552,81 646,78
331 1200.16 Taşsız sahalarda (L) veya (T) profil demir çit direklerin sahada dağıtılması, sivri uçlu çit direklerin 4 m. ara ile çakılması, altı çit direkte bir çukur açılması, açılan bu çukurda ankrajlı çit direğin taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) Km 466,86 546,23
332 1200.17 TSEK 1113E.N.10223-1, 2.5 mm. (konvansiyonel), belgeli galvanizli dikenli tel bedeli (4 sıra) Km 2451,67 2868,46
333 1200.18 Galvanizli kafes telden çit yapılması; 3 mm kalınlığında 5×5 cm göz açıklığına sahip, 120cm yüksekliğinde, rulo halindeki galvanizli kafes tel ve 5 mm kalınlığındaki galvanizli gergi telinin iş başında temin edilmesi. Projesine uygun olarak kafes tipi tel çitin bağlama teli ile gerilerek 4 noktadan direklere bağlanması, gergi telinin şaşırtmalı olarak kafes telden geçirilerek gerdirilmesi. Sağlanan gerginliğin bozulmaması için her direkte gerekli önlemlerin alınması. (her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, malzeme zayiatı ile bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri dahil). Km 15799,20 18485,06
334 1201  İhtiyacı kalmamış sahalardan, dikenli telin toplanması, top haline getirilmesi ve araç yoluna istiflenmesi Kg 2,28 2,67
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
B- EROZYON KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
1300 Toprak İşleme
Örtü temizliği problemi olmayan veya örtü temizliği işçi ile şeritler halinde yapılmış olan sahalarda
1301 Tekne tipi teras yapımı
İşçi ile 80 cm genişlik, 35 cm derinlikte, tesviye eğrilerine paralel Tekne Tipi Teras şeklinde toprak işleme. (Meyilin % 60’dan fazla olduğu sahalarda uygulanmaz)
335 1301.1 Meyili % 40’ dan az, % 25 ve daha az taşlı, ağır bünyeli topraklarda Km 1273,26 1489,72
336 1301.2 Meyili % 40’ dan az, % 25′ ten çok taşlı ,ağır bünyeli topraklarda Km 1589,54 1859,76
337 1301.3 Meyili % 40’ dan az, % 25 ve daha az taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda Km 796,13 931,47
338 1301.4 Meyili % 40’ dan az, % 25’ ten çok taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda Km 954,26 1116,48
339 1301.5 Meyili  % 41-60,  % 25 ve daha az taşlı, ağır bünyeli topraklarda Km 1488,65 1741,72
340 1301.6 Meyili  % 41-60,  % 25’ ten çok taşlı, ağır bünyeli topraklarda Km 1864,89 2181,92
341 1301.7 Meyili  % 41-60,  % 25 ve daha az taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda Km 932,47 1090,99
342 1301.8 Meyili  % 41-60,  % 25’ ten çok taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda Km 1112,41 1301,53
1302 Kanallı gradoni yapımı
İşçi ile tesviye eğrilerine paralel 35 cm derinlik 20 cm genişlikte kanal açılması, kanaldan çıkan toprağın kanalın alt kısmına yığılması. (Meyilin % 60’dan fazla olduğu sahalarda uygulanmaz)
343 1302.1 Meyili % 40’dan az, % 25 ve daha az taşlı, ağır bünyeli topraklarda Km 583,25 682,40
344 1302.2 Meyili % 40’dan az, % 25′ ten çok taşlı ,ağır bünyeli topraklarda Km 733,14 857,78
345 1302.3 Meyili % 40’dan az, % 25 ve daha az taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda Km 329,79 385,85
346 1302.4 Meyili % 40’dan az, % 25’ ten çok taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda Km 414,26 484,69
347 1302.5 Meyili  % 41-60,  % 25 ve daha az taşlı, ağır bünyeli topraklarda Km 684,09 800,39
348 1302.6 Meyili  % 41-60,  % 25’ ten çok taşlı, ağır bünyeli topraklarda Km 861,25 1007,67
349 1302.7 Meyili  % 41-60,  % 25 ve daha az taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda Km 340,68 398,59
350 1302.8 Meyili  % 41-60,  % 25’ ten çok taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda Km 430,63 503,83
1303 Çevirme (Saptırma) hendeği
351 1303.1 Kaplamasız Çevirme (saptırma) Hendeği: Çeşitli nedenlerden dolayı su toplama alanından (su ayrım çizgisinden) itibaren çalışılamayan yamaçların aşağı bölümlerinde yapılan tesisleri korumak veya heyelana duyarlı alanlarda oyuntu ıslahı çalışmalarının yapılamadığı oyuntularda suyun bu alanlara ulaşmasını  engellemek gayesiyle; yeterince taş malzeme bulunmayan sahalarda  enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile  taban genişliği 50-60 cm üst genişliği 80-100 cm ve yüksekliği 40-50 cm olacak şekilde akıtıcı teras formunda yapılmış (%0,5 eğimi geçmeyecek şekilde) terasların işçi vasıtasıyla tesfiye edilmesi,  tesviye edilen toprağın tokmakla sıkıştırılması ve uygun drenaj ağına bağlanması Mt 3,40 3,98
352 1303.2 Taş Kaplamalı Çevirme (Saptırma) Hendeği: Çeşitli nedenlerden dolayı su toplama alanından (su ayrım çizgisinden) itibaren çalışılamayan yamaçların aşağı bölümlerinde yapılan tesisleri korumak veya heyelana duyarlı alanlarda oyuntu ıslahı çalışmalarının yapılamadığı oyuntularda suyun bu alanlara ulaşmasını engellemek gayesiyle;yeterince taş malzeme bulunan sahalarda en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile taban genişliği 50-60 cm üst genişliği 80-100 cm ve yüksekliği 40-50 cm olacak şekilde akıtıcı teras formunda yapılmış (%0,5 eğimi geçmeyecek şekilde)  terasların işçi vasıtasıyla tesfiye edilerek,  terasın tabanına ve yanlarına yaklaşık 15 cm kalınlığında boşluk kalmayacak şekilde taş döşenmesi, döşenen taşların tokmakla sıkıştırılması ve uygun drenaj ağına bağlanması. Mt 12,90 15,09
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1400 Örme çit ve cansız perde yapımı  (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)Saha dışından getirilmesi durumunda  nakliye ücreti ayrıca ödenir
353 1400.1 Her meyildeki akan yamaçlarda 5 x 5 x 90 cm ebatlarındaki kazıkların 30 – 40 cm aralıklarla 60 cm derinlikte, tesviye eğrilerine paralel sıralar halinde zemine çakılması, kazık aralarının ince dal materyalleriyle örülmesi, örülen bu çitin arkasının toprak ile doldurulması (Kullanılacak kazık ve dal materyallerinin civardan bedelsiz olarak kullanılması dahil) (Kullanılacak kazık ve dal materyallerin dışarıdan bedeli dahilinde karşılanması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)   (Ahşap kazık yerine Ø 12 lik nervürlü demir kazık kullanılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır) Km 6730,86 7875,11
354 1400.2 Cansız Rüzgar Perdesi;
Kumul sahalarında rüzgar erozyonunu önlemek için; hakim rüzgar yönüne dik 25 cm derinliğinde hendek açılması, açılan hendek içerisine 10x10x200 cm ebatlarındaki kazıkların 3’er m. ara ile çakılması, her 6  metrede bir rüzgar yönünün tersine ve her 12 metrede bir rüzgar yönünde 5x10x200 cm ebatlarında payanda kullanılması, 3x5x300 cm lik çıta kullanılarak 3 sıra halinde kazıkların birbirine bağlanması,     2 x 15  x 175  cm’ lik tahta kullanılmak ve 10 cm boşluk bırakmak suretiyle, kazıkların 50 cm. tahtaların 25 cm kum İçerisinde kalacak şekilde cansız perdelerin yapımı.  (malzeme bedeli ve nakliye dahil)
Km 22962,13 2686,69
355 1400.3 Kumul sahalarında rüzgar erozyonunu önlemek için; 9x9x180 cm ebatlarında (6 mm. Caplı 4 demir çubuklu 350 dozlu 4 çivili) beton direklerin 4 m. Ara ile 50 cm derinlikte tespiti, 50 m. de bir payanda konması, 2,5 mm. Çapında galvanizli telin 4 sıra çekilmesi, tel aralarının ince dal materyal veya kamış kullanılarak cansız perde yapımı (malzeme bedeli ve nakliye dahil) (Kazıkların ahşap olması halinde 0.65 katsayısı uygulanır.) Km 10473,09 12253,52
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1401 Çalı takviyeli teras yapımı (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır. Saha dışından getirilmesi durumunda nakliye ücreti ayrıca ödenir)
356 1401.1 40 cm boyundaki çalıların yamaca yerleştirilmesi amacıyla; 70-80 cm genişliğinde teras yapımı, kazı tabanına ters meyil verilerek   10 x20cm ebatlarında kanal açılması, önceden kesilmiş çalının   getirilerek, kalın uçlarının bu kanala yerleştirilmesi, 10 cm’lik bir tabaka halinde teras üzerine serilmesi ve sıkıştırılması (1 m. uzunluğundaki teras için yaklaşık 3 kg çalı kullanılmalıdır), arazi meyiline göre terasın üst yamacındaki toprağın kazılarak çalıların üzerine örtülmesi ve teras formu verilmesi (çalıların kesilmesi ve saha içindeki taşınması birim fiyata dahildir) Km 3547,10 4150,11
1402 Otlandırma (Tohum Bedeli Hariç )
357 1402.1 İşçi ile yamaç arazide 40-50 cm aralıklarla 5 cm genişlik ve derinlikte çizgi açılması, tohum ekilerek kapatılması Km 100,31 117,36
358 1402.2 Tam alanda makine ile arazi hazırlığı, makine ile ekim ve kapatma Ha. 502,78 588,24
359 1402.3 Tam alanda makine ile arazi hazırlığı, el ile tohum ekimi ve kapatma Ha. 534,96 625,90
1403 Taş kordon yapımı ve taşların yığınlanması.
360 1403.1 10 cm derinlik ve 60 cm genişlikte temel kazısı yapılarak, sahadan toplanmış taşlarla tesviye eğrilerine paralel 40-50 cm yüksekliğinde taş kordon yapımı Metre 13,31 15,57
361 1403.2 Temel kazısı yapılmadan, taşların toplanarak  20-30 cm yükseklikte, 40-50 cm genişlikte şeritler halinde eş yükselti eğrilerine paralel yığınlanması Metre 5,78 6,76
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1404 Ay Teras Yapımı;
Kurak ve yarıkurak bölgelerde su hasadı maksadı ile sel veya erozyon kontrolü sahalarında veya gelir getirici türlerle yapılan ağaçlandırma alanlarında toprağın kazma ile 60-80 cm genişlikte, 35 – 40 cm derinlikte  işlendikten sonra terasın meyil aşağı kısmında 10 cm derinlikte 30 – 35 cm genişlikte temel kazısı yapılarak, teras yapımı esnasında çıkan veya sahadan toplanan taşlar ile 25-40 cm  yüksekliğinde hilal şeklinde kuru duvar örülmesi.
362 1404.1 Eğimin % 40′ dan az, toprağın orta ve hafif bünyeli olduğu yerlerde Metre 8,55 10,00
363 1404.2 Eğimin % 40′ dan fazla, toprağın orta ve hafif bünyeli olduğu yerlerde Metre 8,77 10,26
364 1404.3 Eğimin % 40′ dan az, toprağın ağır bünyeli olduğu yerlerde Metre 8,90 10,41
365 1404.4 Eğimin % 40′ dan fazla, toprağın ağır bünyeli olduğu yerlerde Metre 9,12 10,67
1405 Galvanizli kafes tel veya geonet ile çit Yapımı
Her meyildeki akan yamaçlarda, 75 cm uzunluğunda 25 mm x 25 mm x 3 mm. ebatlarındaki köşebent kazıkların  60 cm aralıklarla tesviye eğrilerine paralel sıralar halinde 35 cm zemine çakılması, her üç kazığın yukarıya çakılan sabitleme kazığına bağlanması, kazık aralarına,(40 cm kazığa, 20 cm tabana serilecek tarzda)   geonet materyalin veya kafes telin çekilmesi,  kazıklar arasının gergi teli ile sabitlenmesi. Bu çitin arkasında bükülen malzemenin toprak ile kapatılması.(malzeme bedeli dahil) (Ø12 lik nervürlü demir kullanılması halinde 0.85 katsayısı uygulanacaktır.) Geonet malzeme  fabrikada  60 cm genişliğinde özel olarak ürettirilecek   ( Geniş parçadan kesilmeyecek.)
366 1405.1 %100 polietilen geonet (500 gr/M²)  malzeme ile çit yapılması. Km 10783,48 12616,90
367 1405.2 7cm x 7cm gözenekli 2 mm kalınlığında kafes tel  kullanarak çit yapılması (İnce malzemeyi tutmak gayesi ile bu kafes tel ile beraber 1.27cm x 1.27cm gözenekli kümes teli kullanılması halinde 1.2 katsayısı uygulanır) Km 10873,48 12721,97
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI)

OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1406 Galvanizli kafes tel veya geonet ile çit Yapımı (Dikim yapılması planlanan  sahalarda)
Dikim yapılacak, her meyildeki akan yamaçlarda, 90 cm uzunluğunda 25 mm x 25 mm x 3 mm. ebatlarındaki köşebent kazıkların  60 cm aralıklarla tesviye eğrilerine paralel sıralar halinde 50 cm zemine çakılması, kazık aralarına 50 cm genişliğinde (30 cm kazığa, 20 cm tabana serilecek tarzda)   geonet materyalin veya kafes telin çekilmesi,  kazıklar arasının gergi teli ile sabitlenmesi, bu çitin arkasının toprak ile doldurulması ve teras formu verilmesi. (malzeme bedeli dahil)   (Ø 12’lik nervürlü demir kullanılması halinde 0.85 katsayısı kullanılacaktır)  Geonet malzeme  fabrikada  60 cm genişliğinde özel olarak ürettirilecek( Geniş parçadan kesilmeyecek.)
368 1406.1 %100 polietilen geonet (500 gr/M²)  malzeme ile çit yapılması Km 10246,84 11988,80
369 1406.2 7cm x 7cm gözenekli 2 mm kalınlığında kafes tel  kullanarak çit yapılması (İnce malzemeyi tutmak gayesi ile bu kafes tel ile beraber 1.27cm x 1.27cm gözenekli kümes teli kullanılması halinde 1.2 katsayısı uygulanır) Km 10336,84 12094,10
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1500 Yandere Islahı
Tesis yapılacak yerin civarında yeterli malzeme bulunması halinde yapılacaktır.
1501 Kuru duvar eşik veya miks eşik  yapılması (Kullanılacak materyallerin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.) (Aplikasyon dahil.)
370 1501,1 Kuru duvar eşik yapılması 56,65 66,28
371 1501,2 Miks eşik yapılması 72,32 84,62
372 1502 Temel kazısı yapılması 18,39 21,52
1503 Canlı veya cansız örmeli veya çalı demetli eşik yapılması (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)(Aplikasyon dahil.)
373 1503.1 Çapları 6-15 cm, boyları 1,2-1,5 mt. olan kazıkların 0,3-0,5 mt.ara ile 1/3 kısmı toprağa girecek şekilde çakılarak kazık aralarının dal metaryaliyle örülmesi  veya 20-30 cm çapındaki çalı demetleriyle eşik tesis edilmesi. Metre 11,88 13,90
1504 Çalı demetli takviyeli toprak sedde (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)(Aplikasyon dahil.)
374 1504.1 Çalı demetli takviyeli toprak sedde 15,83 18,52
1505 Çakıl ve/veya kum ile doldurulmuş çuvallı sedde Aplikasyon dahil.)
375 1505.1 Telis çuvalların oyuntu tahkimi amacıyla çevrede mevcut çakıl ve kum malzemesi ile doldurulup oyuntu içinde azami 80 cm yükseklikte yığınlanması. (Çuval bedeli dahil) 29,03 33,96
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1506 Galvanizli kafes tel eşik yapımı (Aplikasyon dahil.)
Toprak, kazma ile 20 x 40 cm boyutlarında düzeltilerek temel kazılır, 140 cm boyunda L profil şeklinde uçları sivriltilmiş kazıklar 1 metre ara ile çakılır, 100 cm  genişliğindeki en az 2.5 mm kalınlığındaki  kafes tel, 3 mm’ lik gergi teli ile kazıklara sabitlenir, kafes telin 70 cm’ lik kısmından artan bölüm menba yönüne bükülerek üzerine taş, toprak çekilir. Kafes telin şevlere birleşen 2 ucu 70 cm’ lik kazıkla sabitlenir. Kazıklara 1,5 metre uzaklıkta menba yönünde, 3 kazığa 1 adet olmak üzere 90 cm’ lik gergi kazığı çakılarak 3 mm’lik bağlama teli ile gerdirme yapılır, tüm malzemeler sabitlenir. (Malzeme bedeli dahil) (Kayalık zeminde kazıkların çakılmasında matkap kullanılması halinde 1,3 katsayısı uygulanır)
376 1506.1 Çakıllı – küçük taşlı oyuntularda 2,5×2,5 cm göz  aralıklı galvanizli kafes tel ile, Metre 59,60 69,73
377 1506.2 Çakıl – küçük taş oranı çok az olan oyuntularda 1,5 x 1,5 cm  göz aralıklı galvanizli kafes tel ile, Metre 67,27 78,71
1507 Harçlı  duvar eşik yapılması (Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı  veya diğer kuruluşların birim fiyatları uygulanır.) (Aplikasyon dahil.)
378 1507.1 Harçlı  duvar eşik yapılması
1508 Beton  duvar  eşik yapılması (Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı  veya diğer kuruluşların birim fiyatları uygulanır.) (Aplikasyon dahil.)
379 1508.1 Beton  duvar  eşik yapılması
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
380 1509 Ahşap Eşik;
Eşik yapılacak yere 1.20 m genişliğinde, en az 0.50 m derinliğinde ve yatak genişliğine uygun uzunlukta açılan temel içerisine; 13-18 cm çapında, 2 ahşap direk yatak eksenine dik yerleştirilir. 1m uzunluğundaki direkler 50 cm aralıklarla bu direklere dik olacak şekilde sabitlenir, içi taşlar ile doldurulup sıkıştırılır. Bu işlem  projede belirtilen eşik yüksekliğine kadar tekrarlanır, eşiğin üst orta kısmına uygun savak şekli verilir.  (Taşların 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.) (Taşların saha dışından nakledilmesi dahil değildir.) (Temel kazısı hariç olup,  temel kazısı için 1502 nolu poz kullanılacaktır.)
174,90 204,63
381 1510 Kutu Gabion Eşik;
Projesine uygun açılan temel içerisine,  7X7 cm göz açıklığında 4 mm tel kalınlığında galvanizli kafes tel ile gabion eşik yapılması. Kafes tel sandıklarının oluşturulması, temel içerisine yerleştirilmesi,  iç gergiler ve tel kuşakların yapılması, içinin uygun büyüklükteki taş ile en az boşluk kalacak şekilde doldurulması, sandık bağlantılarının yapılması ve uygun savak şekli verilerek tamamlanması. (Taşların 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)(Temel kazısı hariç olup,  temel kazısı için 1502 nolu poz kullanılacaktır.)
136,27 159,44
1600 Ocaklar Halinde Toprak İşlemesi ve Tohum Ekimi
Arazi hazırlığı makine veya işçi gücü ile yapılan sahalarda
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1601 Tohum ekimi (ocaklarda)
Ocaklar halinde ve her ocakta 2 – 3 adet olmak üzere tohum ekilmesi (karaçam, kızılçam, ardıç, meşe, badem, kestane, ceviz,  vb.)  (tohum bedeli hariç)(Çok taşlı topraklarda 1.2 katsayısı uygulanır.)
382 1601.1 Ağır bünyeli topraklarda ocaklar halinde meşe, badem, kestane, ceviz vb.tohum ekimi 1000
Ocak
211,19 247,09
383 1601.2 Orta veya hafif bünyeli topraklarda ocaklar halinde meşe, badem, kestane, ceviz vb.tohum ekimi 1000
Ocak
190,07 222,38
384 1601.3 Ağır bünyeli topraklarda ocaklar halinde karaçam, kızılçam, ardıç vb.tohum ekimi 1000
Ocak
190,07 222,38
385 1601.4 Orta veya hafif bünyeli topraklarda ocaklar halinde karaçam, kızılçam, ardıç vb. tohum ekimi 1000
Ocak
171,07 200,16
1602 Tohum ekimi (Serpme şeklinde)
386 1602.1 Serpme usulü ile ekim (Tohum bedeli hariç olmak üzere, kekik vb. türler için 1 Halık alana 1,25 Kg tohum ekilmesi) Ha 79,20 92,66
387 1602.2 1 hektara ortalama 350 Kg olacak şekilde karpelli sedir tohumu ekimi (tohumun sahaya taşınması ve serpilmesi) Ha 195,36 228,57
1603 Arazi hazırlığının tam alanda makine veya teraslar halinde işçi gücü ile yapılamadığı ve yeterli toprak derinliği olan  sahalarda 50x50x30cm ebatlarında ocaklar halinde iş gücü ile   toprak işlemesi yapılması (Toz + Kil oranının % 60′ tan fazla olduğu ağır bünyeli sahalarda 1.2 katsayısı uygulanır.)
388 1603.1 Az taşlı topraklarda Ad. 0,50 0,58
389 1603.2 Orta taşlı topraklarda Ad. 0,59 0,70
390 1603.3 Çok taşlı topraklarda Ad. 0,67 0,79
1700 Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma Sahalarında Canlandırma Kesimi Yapılması
Erozyon kontrolü ve ağaçlandırma sahalarında mevcut yapraklı türlerin gelişimini ve tür zenginliğini sağlamak amacıyla canlandırma kesimi yapılması
391 1700.1 Köklerin sahayı kaplama oranı % 10-30 Ha. 496,31 580,68
392 1700.2 Köklerin sahayı kaplama oranı % 31 – 60 Ha. 1000,54 1170,63
393 1700.3 Köklerin sahayı kaplama oranı % 60 dan fazla Ha. 1504,76 1760,56
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1800 C- ÇIĞ KONTROLU ÇALIŞMALARI
394 1800.1 Çığ kontrol  yapılarından çelik kar köprüsü,çelik kar ağları, ahşap kar köprüleri, ahşap tripot (üç ayak)  vb. yapılar    (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya diğer kurum birim fiyat cetvelleri esas alınacaktır)
1900 D- MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI
1901 Taş temizliği
395 1901.1 Yüzeysel taşlılığın % 26-50 arasında olduğu sahalarda taşların meyilli arazilerde belli mesafelerde 4 m. aralıklarla azami 10 m. uzunluklarda kordonlar halinde, düz veya az meyilli alanlarda kümeler halinde yığınlanması Ha. 269,28 315,07
1902 Zararlı ot temizliği
396 1902.1 Mevcut ot örtüsünün % 30’undan fazlasının yem değeri olmayan veya hayvanlarca yenmeyen türlerin kapladığı sahalarda (erozyona sebebiyet verilmeyecek ise) zararlı ot temizliği Ha. 129,37 151,36
1903 Karık açılması
397 1903.1 Mera alanlarındaki ot örtüsünün sulanarak geliştirilmesi amacıyla mevcut suların saha içerisinde dolaştırılarak dağıtılması (% 05-1 meyilli, kazma ucu genişliğinde, 5-7 cm derinliğinde karık açılması) Km 66,01 77,23
1904 Gübreleme (Gübre Bedeli Hariç)
398 1904.1 Gübre ihtiyacı olan mera alanlarına yanmış çiftlik gübresi atılması Ha. 81,84 95,75
399 1904.2 Gübre ihtiyacı olan mera alanlarına suni gübre atılması Ha. 102,96 120,47
1905 Ot Tohumu Ekimi
400 1905.1 Ot veriminin düşük veya otsuz sahalarda ot tohumu ekilmesi (tohum bedeli hariç) Ha. 102,96 120,47
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
1906 Sınai Tesisler
Sıvat Yapılması
401 1906.1 (OGM-6921  no.lu tamim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına göre hesap edilecektir.) Ad.
Tuzluk Yapılması
402 1906.2 (OGM-6921  no.lu tamim,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına göre hesap edilecektir.) Ad.
Koyun Banyoluğu Yapılması
403 1906.3 (OGM-6921  no.lu tamim,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına göre hesap edilecektir.) Ad.
Hayvan Barınağı Yapılması
404 1906.4 (OGM-6921  no.lu tamim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına göre hesap edilecektir.) Ad.
Kaşınma Kazığı Yapılması
405 1906.5 (OGM-6921  no.lu tamim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına göre hesap edilecektir.) Ad.
Gölgelik  Yapılması
406 1906.6 (OGM-6921  no.lu tamim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına göre hesap edilecektir.) Ad.
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
E- KAVAKÇILIĞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
2000 Tesis Çalışmaları
2001 Toprak işleme
407 2001.1 Tam alan çapraz derin sürüm (60-70 HP veya daha güçlü 4×2 veya 4×4 lastik tekerlekli traktöre akuple edilmiş 2 soklu pulluk ile) Ha. 392,47 459,19
2002 Üst toprak işleme
408 2002.1 Tam alan çift yönlü diskaro çekme (60-70 HP veya daha güçlü 4×2 veya 4×4 lastik tekerlekli traktöre akuple edilmiş Goble Diskaro ile) Ha. 225,55 263,90
2003 Piketaj
409 2003.1 Dikim yerlerinin işaretlenmesi 1000Adet 221,33 258,96
2004 Dikim çukuru açılması
410 2004.1 Melez ve yerli kavak için dikim çukuru açılması (60-70 HP. 4×2 lastik tekerlekli traktöre monteli, 45-30 cmlik çukur açma burgusu ile 90 cm derinliğinde çukur açılması) 1000Adet 849,55 993,97
2005 Saha içinde fidan taşınması ve dağıtımı
411 2005.1 Saha dahilinde, dikim çukurlarına kavak fidanı nakil ve dağıtımı (45 HP. 4×2 lastik tekerlekli traktör+römork+işçi) 1000Adet 85,08 99,54
2006 Dikim
412 2006.1 Melez ve yerli kavak fidanı dikimi (45-30 cm genişlikte ve 90 cm derinliğindeki hazır çukura işçi ile fidan dikimi) 1000Adet 1386,35 1622,03
413 2007 Kavak ağaçlandırması yapılan sahalarda kavak fidanı dikildikten bir kaç ay sonra diplerinin sıkıştırılması işlemi 1000Adet 319,76 374,12
2100 Bakım Çalışmaları
2101 Toprak sürümü
414 2101.1 Melez kavaklarda bakım sürümü çift yönlü 45-50 HP. 4×2 lastik tekerlekli traktör + 3 soklu pulluk Ha. 387,96 453,91
415 2101.2 Yerli kavaklarda bakım sürümü tek yönlü 45-50 HP. 4×2 lastik tekerlekli traktör +  3 soklu pulluk Ha. 191,74 224,33
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
2102 Diskaro çekimi
416 2102.1 Melez kavaklarda bakım için, diskaro  çekme çift yönlü  70 HP 4×2 lastik tekerlekli traktör + Goble diskaro 14’lü Ha. 212,02 248,06
417 2102.2 Yerli kavaklarda bakım için diskaro çekme tek yönlü   70 HP 4×2 lastik tekerlekli traktör +  Goble diskaro 14’lü Ha. 110,53 129,32
2103 Ot alma
418 2103.1 Ağaç diplerinde 1 m’lik alanda işçi ile ot alımı 1000Adet 132,31 154,81
2104 Sulama
419 2104.1 İşçi ile Ha. 114,58 134,06
2105 Tepe düzeltme ve budama
420 2105.1 Tepe düzeltme ; 1. veya 2. Yaşlarda (Bu uygulama melez kavaklarda mevcut fidanların azami % 25’ inde, yerli kavaklarda mevcut fidanların azami % 10’ unda uygulanabilir) 1000Adet 197,02 230,51
421 2105.2 Melez kavaklarda 4. veya 5. yaş budaması (Kalifiye işçi + merdiven + testere) 1000Adet 279,10 326,54
422 2105.3 Yerli kavaklarda 4. veya 5. yaş budaması (Kalifiye işçi + merdiven + testere) 1000Adet 295,50 345,73
2106 Gelir getirici türlerle yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarında fidanların damla sulama yöntemiyle sulanmasında projelendirme, malzeme ihtiyacı, nakliye, kazı ve montaj işlerinin dekar olarak maliyeti.( Malzemeler 1. sınıf kalite olacaktır.Anahat boruları 30-40 cm derinlikte kazı yapılarak toprağa gömülecektir.)
423 2106.1 Saha büyüklüğü 10 – 100 dekar arasında olan sahalar için Da 1500,00
424 2106.2 Saha büyüklüğü 100-1000 dekar arasında ve 100 dekardan fazla her dekar alan için Da 1300,00
425 2106.3 Saha büyüklüğü 1000 dekardan fazla ve 1000 dekardan fazla her dekar alan için Da 1000,00
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
2200 F- PROJE YAPIM  ÇALIŞMALARI
Ağaçlandırma, erozyon kontrolu, sel kontrolü, çığ kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslahı, çok amaçlı, fidanlık,  özel ağaçlandırma, özel imar-ihya v.b gibi uygulama projelerinin düzenlenmesi. (Maktuen bedeller hariç olmak üzere 2200, 2201, 2202, 2209, 2210 ve 2211 nolu pozlara; sahanın yerleşim yerlerine uzaklığı, yol ve diri örtü yoğunluğu, topoğrafya, taşlılık, işçi-makine temini vb. durumlar dikkate alınarak % 0-10 arası (yüzde sıfır on arası) zorluk katsayısı uygulanır.)
2201 Proje yapım bedeli;  (profil açılması, oyuntu ıslah etüdü yapılması, toprak tahlillerinin yapılması ve toplantılar yapılması hariç, profil noktalarının aplikasyonu,  proje türüne göre yetişme ortamı etüt çizelgelerinin doldurulması dahil, Toprak profillerinin açılarak yetişme ortamı etüt çizelgelerinin doldurulması şartıyla, vejetasyon toprak yapısı, topografik yapı  v.b. hususlar değerlendirilerek çalışma faliyeti önerilen alanlarda birim fiyatın tamamı, çalışma planlanamayan alanlar için birim fiyatın 1/4’ü oranında ödeme yapılır.   Bedel hesabına her proje için Maktuen  6800 TLeklenecektir. (Bu değer ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii değildir)
Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projelerinin tanziminde ise   . 6800TL. yerine, net çalışılacak alanının proje yapım bedeline her bir proje için maktuen ;
0,5 –   5,0 arasındaki projelere       3540TL.
5,1 – 10,0 arasındaki projelere       3940TL.
10,1 – 20,0 arasındaki projelere       4340TL.
20,0 Ha’dan büyük projelere           4680TL.
eklenecektir. (Özel ağaçlandırma projeleri için
maktuen alınan bedele toprak profilinin açılması ile
toprak – su tahlili bedeli dahil değildir.)
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
426 2201.1  Çok amaçlı proje yapımı (erozyon kontrolu, sel kontrolü ağaçlandırma, rehabilitasyon, mer’a ıslahı, yeşil kuşak,  vb.)  (bunlardan en az ikisi olması halinde) Ha. 36,96
427 2201.2 Erozyon kontrolü uygulama projesi Ha. 33,70
428 2201.3 Sel kontrolü uygulama projesi Ha. 33,70
429 2201.4 Ağaçlandırma uygulama projesi Ha. 33,70
430 2201.5 Rehabilitasyon uygulama projesi Ha. 25,89
431 2201.6 Mera ıslahı uygulama projesi Ha. 19,56
432 2201.7 Özel ağaçlandırma uygulama projesi Ha. 28,81
433 2201.8 Özel imar-ihya uygulama projesi Ha. 8,44
434 2202 Oyuntu ıslahı etüdü yapılması (250 metrede bir inceleme noktası alınması ve envanter karnesinin doldurulması suretiyle ıslah tedbirlerinin belirlenmesi işidir.) Km 160,87
2203  80 cm eninde 100 cm boyunda ve azami 120 cm derinliğinde profil açılması. (Meyilin %40’dan fazla olduğu sahalarda 1,3 katsayısı uygulanır.) (Diri örtü yoğunluğu %60 ve üstü olan alanlarda 1,2 katsayısı uygulanır.)
435 2203.1 Toprak sahalarda 42,06 49,21
436 2203.2 Küskü sahalarda 50,34 58,89
437 2203.3 Sert küskü sahalarda 62,35 72,95
438 2204 Toprak Tahlili Yaptırılması (Tekstür (%), PH, toplam kireç, tuzluluk, ve organik madde analizleri için) (gerekli görülen diğer analizlerde OGM tarafından yayımlanan birim fiyatlar kullanılacaktır) Adet 148,68
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
2205 Sor – Sap – Çöz toplantısı yapılması (Çalışması yapılacak alanların planlanması esnasında köy bazında sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi ve planda önerilecek faaliyetlerin belirlenmesi maksadıyla, ilgili kamu kuruluşu temsilcileri, firmadan konusunda uzman kişilerin ve köy halkının katılımıyla köy merkezinde toplantı düzenlemek, toplantı  kararlarını tutanağa bağlamak .)
439 2205.1 Çalışma yapılacak her bir köy için firmadan toplantıya katılacak her bir uzman  için (yaklaşık maliyet  köy sayısı ve uzman sayısı çarpılarak hesaplanacaktır)           Adet 406,11
2206 Fidanlık Kuruluş Raporu Hazırlanması (Maktuen Rapor Başına 800TL.(ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii değildir)  Eklenecektir.)
440 2206.1 Fidanlık Kuruluş Raporu (1 Ha’ a Kadar, 1 Ha Dahil) Ha. 402,22
441 2206.2 Fidanlık Kuruluş Raporu (1 Ha üstü kısmı için) Ha. 241,33
2207 Fidanlığı Uygulama Projesi Yapımı (Maktuen proje Başına  2340TL(ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii değildir)  Eklenecektir.) ( profil açılması, toprak analizi, su analizi ve üretim harcı  malzemelerinin analiz ücretleri dahil değildir.)
442 2207.1 Fidanlık Uygulama Projesi (1 Ha’ a Kadar, 1 Ha Dahil) Ha. 643,55
443 2207.2 Fidanlık Uygulama Projesi (1 Ha üstü kısmı için) Ha. 321,77
444 2207.3 Proje Revizyonu Yapımı Adet 804,44
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
2208 Fidanlık Tesis Projesi Yapımı (Maktuen Proje Başına   11000TL (ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii değildir) eklenecektir. (Tesviye, Drenaj, Sulama vb. altyapı tesisleri ile Üretim Alanları, İdare Binası, Otopark, Hangar, Malzemelik, Tohum Stok merkezi vb. tesisler)
445 2208.1 Fidanlık  Tesis Projesi (5 Ha’ a Kadar, 5 Ha Dahil) Ha. 804,44
446 2208.2 Fidanlık Tesis Projesi (5 Ha üstü kısmı için) Ha. 402,22
447 2208.3 Proje Revizyonu Yapımı Adet 1206,65
2209 Çığ Kontrolu Projesi Yapımı (arazi incelemesi, veri toplanması, simülasyon, proje dizaynı, önerilen  çığ kontrolu  tesislerinin belirlenmesi, statik ve mimari projelerinin çizimi ve hesaplarının yapılması dahil) (proje tanzim bedeli olarak 6800TL.maktuen(ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii değildir)  bedel alınacaktır) (Çığ yolu uzunluğu, çığ yolunun mansap kısmını kapsayan havzanın içerisindeki  en uzun yol esas alınır.)
448 2209.1 Çığ yolu uzunluğu 500 metreye kadar olan yerlerde Adet 51191,36
449 2209.2 Çığ yolu uzunluğu 501 m. ve üzeri için Metre 20,48
450 2209.3 Büyük ölçekli halihazır harita yapımı (Harita Mühendisleri odasından alınacaktır) Ha.
451 2209.4 Jeoteknik etüt yapılması (bu işe bağlı tüm kalemlerde)  (Karayolları veya diğer kurum birim fiyatları esas alınacaktır.)
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
452 2210 Tarla ve yol kenarı  gibi şerit şeklinde ağaçlandırma uygulama projesi yapımı; (Çalışma önerilen kısımlar dikkate alınacak olup, proje tanzim bedeli olarak   3200TL.maktu(ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii değildir)  bedel alınacaktır) (şerit genişliği 100 metreden az olan sahalarda) (Profil açılması ve toprak tahlili yapılması hariç) Km 124,10
2211 Proje amacının ve faaliyet türlerinin belirlenmesi için potansiyel saha tespiti; (Ağaçlandırma, sel kontrolü, erozyon kontrolu, rehabilitasyon, mera ıslahı, oyuntu ıslahı vb gibi faaliyetlere  konu sahaların tespit edilmesi, mülkiyetinin belirlenmesi, bu günkü arazi kullanım durumu ve bu faaliyet türlerine ait haritanın yapılması ve rapor  tanzimi, (Entegre havza ıslahı projelerinde; tarımsal faaliyetler, küçük su kaynakları, arıcılık, odun dışı orman ürünleri vb. faaliyetlerin etüdü için sulama uzmanı, tarımsal faaliyet uzmanı, sosyolog istenmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanacaktır.) (100 Ha’da en az bir adet inceleme noktası alınması dahil)
Bitki örtüsü yoğunluğunun %40’dan fazla olan yerler  için 1.2, %40’dan fazla eğimli alanlar  için 1.2 katsayısı uygulanır.
453 2211.1 1 – 2000 hektar arası sahalar için Adet 5850,44
454 2211.2 2001 – 5000 hektar arası sahalar için  Ha. 1,82
455 2211.3 5001 – 20000 hektar arası sahalar için  Ha. 1,44
456 2211.4 20001 – 50000 hektar arası sahalar için  Ha. 1,10
457 2211.5 50001 – 100000 hektar arası sahalar için  Ha. 0,73
458 2211,6 100000 hektardan fazla sahalar için Ha 0,34
2212 Proje Bilgilendirme  Toplantısı
459 2212.1 Köy bazında sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi ve  önerilecek faaliyetlerle ilgili bilgilendirme maksadı ile proje yapımcısı firmadan   en az bir  teknik eleman, idareden  en az bir teknik eleman ve yerel  halkının katılımı ile mahallinde,  toplantı düzenlemek ve toplantı kararlarını tutanağa bağlamak. Adet/Köy 518,88
460 2212.2 Projelerde Paydaş Toplantısı;
Projenin tanıtımı, mutabakatı ve revizesi amacıyla, projeye paydaş olacak ilgili; kamu kurum-kuruluşlar, STK’lar, gerçek ve tüzel kişilerin katılımı ile toplantı yapmak (Toplantının yapılacağı uygun mekanı belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak. Toplantı kararlarını tutanağa bağlamak.)
Adet 157,06
2213 Entegre havza  ıslah  projesi yapımı (ön etüt ve diğer arazi çalışmalarıyla tespit edilen veriler doğrultusunda; erozyon kontrolu, sel kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mer’a ıslahı, yeşil kuşak, Orköy faaliyetleri, küçük su kaynaklarının planlaması, tarımsal faaliyetlerin planlanması vb.) (Her proje için maktuen 10.000 tl ödenecektir. Bu miktar indirime yada arttırıma tabi değildir.)
461 2213.1 1 – 5000 hektar arası sahalar için Ha. 9,00
462 2213.2 5001 – 10000 hektar arası sahalar için Ha. 7,00
463 2213.3 10001 – 15000 hektar arası sahalar için Ha. 5,00
464 2213.4 15001 – 25000 hektar arası sahalar için Ha. 3,00
465 2213.5 25001 – 50000 hektar arası sahalar için Ha. 1,20
466 2213.6 50001 -100000 hektar arası sahalar için Ha. 0,80
467 2213.7 100001 -250000 hektar arası sahalar için Ha 0,50
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
2300 G- KORUMA
2301 Bekçi ile koruma
468 2301.1 Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, rehabilitasyon, sel kontrolü, gençleştirme ve enerji ormanı vb.  sahalarda (Büyüklüğü 500 hektara kadar olan sahalarda 1 bekçi, 500 hektardan büyük sahalarda her ilave 500 hektara kadar saha için 1 bekçi ilave edilebilir.) Ay 2302,87 2694,35
2302 Köy tüzel kişiliğince koruma
Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, rehabilitasyon, sel kontrolü, gençleştirme ve enerji ormanı,YARDOP vb. sahaların köy tüzel kişiliğince korunması. Yıllık 100,0 ha’a kadar  24670TL. ödenecek, 100,0 ha.’dan büyük sahalar için  24670TL.hesaplanan bedele  dahil edilecektir.) Bu fiyatlar müteahhit karsız fiyatlarıdır.
Köy sınırları içerisindeki yukarıda sayılan faaliyetlerin  tamamı üzerinden değerlendirme yapılacaktır.(Ödeme iş süresi üzerinden yapılacaktır.)
469 2302.1 Saha büyüklüğünün 101-200  hektarlık bölümü için, dikenli tel çit ihatası mevcut, köye uzaklığı 5 km’ ye kadar Ha/Yıl 7,99
470 2302.2 Saha büyüklüğünün 201-500  hektarlık bölümü için, dikenli tel çit ihatası mevcut, köye uzaklığı 5 km’ ye kadar Ha/Yıl 4,26
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
471 2302.3 Saha büyüklüğünün 500  hektardan fazla bölümü için, dikenli tel çit ihatası mevcut, köye uzaklığı 5 km’ ye kadar Ha/Yıl 2,66
472 2302.4 Saha büyüklüğünün 101-200  hektarlık bölümü için, dikenli tel çit ihatası yok, köye uzaklığı 5 km’ye kadar Ha/Yıl 9,59
473 2302.5 Saha büyüklüğünün 201-500  hektarlık bölümü için, dikenli tel çit ihatası yok, köye uzaklığı 5 km’ ye kadar Ha/Yıl 5,32
474 2302.6 Saha büyüklüğünün 500  hektardan fazla bölümü için, dikenli tel çit ihatası yok, köye uzaklığı 5 km’ ye kadar Ha/Yıl 2,66
475 2302.7 Saha büyüklüğünün 101-200  hektarlık bölümü için, dikenli tel çit ihatası mevcut, köye uzaklığı 5 km’ den fazla Ha/Yıl 9,59
476 2302.8 Saha büyüklüğünün 201-500  hektarlık bölümü için, dikenli tel çit ihatası mevcut, köye uzaklığı 5 km’ den fazla Ha/Yıl 5,32
477 2302.9 Saha büyüklüğünün 500  hektardan fazla bölümü için, dikenli tel çit ihatası mevcut, köye uzaklığı 5 km’ den fazla Ha/Yıl 2,66
478 2302.10 Saha büyüklüğünün 101-200  hektarlık bölümü için, dikenli tel çit ihatası yok, köye uzaklığı 5 km’ den fazla Ha/Yıl 9,59
479 2302.11 Saha büyüklüğünün 201-500  hektarlık bölümü için, dikenli tel çit ihatası yok, köye uzaklığı 5 km’ den fazla Ha/Yıl 5,32
480 2302.12 Saha büyüklüğünün 500  hektardan fazla bölümü için, dikenli tel çit ihatası yok, köye uzaklığı 5 km’ den fazla Ha/Yıl 3,73
2400 Orman Zararlıları ile Mücadele (Mahalli Rayiçlere Göre Belirlenecektir). Ha.
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
H – ORMAN FİDANLIK ÇALIŞMALARI
3000 İhata, Tesviye ve Drenaj
481 3000.1 Dikenli tel çit ihatası (1200 nolu poz Birim Fiyatları uygulanacaktır) Km
482 3000.2 Tesviye (Diğer Resmi Kurumların Birim Fiyatları Uygulanacaktır) Da
483 3000.3 Drenaj kanalı (Diğer Resmi Kurumların Birim Fiyatları Uygulanacaktır) Da
3100 Toprak Hazırlığı ve Islahı
3101 Pullukla sürüm (Tek yönde bir defa)
484 3101.1 Ağır topraklarda Da 38,66 45,23
485 3101.2 Hafif topraklarda Da 30,92 36,18
3102 Diskaro çekilmesi (Bir sefer çift yönlü)
486 3102.1 Ağır topraklarda Da 30,92 36,18
487 3102.2 Hafif topraklarda Da 23,19 27,14
3103 Yeşil gübre tohumu ekimi (Tohum bedeli hariç)
488 3103.1 Yeşil gübre tohumu ekimi (Makina ile) Da 10,02 11,72
489 3103.2 Yeşil gübre tohumu ekimi (İşçi ile) Da 14,09 16,49
3104 Dipkazanla çapraz sürüm (Bir sefer)
490 3104.1 Ağır topraklarda Da 52,16 61,03
491 3104.2 Hafif topraklarda Da 44,71 52,31
3105 Graham pulluğu ile sürüm (Çift yönlü)
492 3105.1 Graham pulluğu ile sürüm (Çift yönlü) Da 40,50 47,39
3106 Rotovatör geçirme (Bir sefer)
493 3106.1 Ağır topraklarda Da 37,57 43,95
494 3106.2 Hafif topraklarda Da 30,05 35,16
3107 Tesviye (Ekim öncesi)
495 3107.1 Tesviye (Ekim önçesi) Da 29,95 35,04
496 3107.2 Lazerli tesviye bıçağı(4mt lik) ile tesviye yapılması Da 166,06 194,29
3108 Kültüvatör (Kaz ayağı) ile bir sefer çapraz sürüm
497 3108.1 Ağır topraklarda Da 30,05 35,16
498 3108.2 Hafif topraklarda Da 22,54 26,37
3200 Yastık Yapımı
3201 Makine ile yastık yapımı (Aplikasyon dahil )
499 3201.1 Ağır topraklarda Da 67,43 78,89
500 3201.2 Hafif topraklarda Da 48,17 56,35
3202 İşçi gücü ile yastık yapımı (Aplikasyon Dahil)
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
501 3202.1 Taslağı Makine ile Hazırlanan Yastıkların Yapımı
(Ağır Topraklarda)
Da 318,00 372,06
502 3202.2 Taslağı Makine ile Hazırlanan Yastıkların Yapımı
(Hafif Topraklarda)
Da 212,00 248,04
503 3202.3 Yastık yapımı (Makine kullanılmadan tamamen İşçi ile) Da 636,00 744,12
3203 Yastık tesviyesi
504 3203.1 Yastık Tesviyesi (Elle yapılan yastıklarda işçi ile yastık tesviyesi) Da 137,80 161,23
505 3203.2 Yastık Tesviyesi (Makine ile yapılan yastıklarda işçi ile yastık tesviyesi) Da 68,90 80,61
3300 Gübreleme ve İlaçlama
3301 Organik gübreleme (2,5 M³/Da)
506 3301.1 Organik gübreleme (Gübre bedeli hariç;Toprağa karıştırılması ve yükleme  dahil ; 2,5 M³/Da) Da 80,09 93,70
3302 Kimyasal gübreleme
507 3302.1 Kimyasal gübreleme (Gübre bedeli hariç; atılması ve diskaro ile toprağa karıştırma dahil) Da 52,44 61,35
3303 Pulvarizatör ile toprağın ilaçlanması/ gübrelenmesi
508 3303.1 Ekim öncesi veya sonrası toprağı pülvarizatör ile  ilaçlama veya gübreleme (İlaç ve gübre bedeli hariç) Da 14,29 16,72
3304 Sırt pulvarizatörü ve işçi ile ilaçlama / gübreleme
509 3304.1 Sırt pulvarizatörü ve işçi ile ilaçlama / gübreleme Da 8,80 10,29
3305 Fidanların traktör arkasına akuple hortumlu pulvarizatör ve işçi yardımı ile  ilaçlanması veya gübrelenmesi (İlaç ve gübre bedeli hariç)
510 3305.1 Traktöre akuple hortumlu pulvarizatör ve işçi ile fidanların ilaçlanması/ gübrelenmesi (İlaç/ gübre bedeli hariç) Da 16,45 19,24
3306 İşçi ile fidanların gübrelenmesi / ilaçlanması
511 3306.1 Tam alanda Da 6,36 7,44
512 3306.2 Sıralar üzerinde 100 mt. 9,54 11,16
513 3306.3 Kaplı fidanlarda 1000Adet 9,01 10,54
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
3400 Ekim
3401 Tohum ekimi
514 3401.1 Tohum bedeli (OGM satış listesi) Kg
515 3401.2 Kapatma materyali hazırlanması (Malzeme bedeli hariç) (6 M³/Da) Da 111,74 130,73
516 3401.3 Tohum ilaçlama (İlaç bedeli hariç) 17 Kg 28,62 33,49
517 3401.4 Ekim (Makinalı) Da 53,47 62,55
518 3401.5 İşçi gücü ile beş sıralı küçük taneli tohum ekimi Da 499,98 584,98
519 3401.6 İşçi gücü ile yedi sıralı küçük taneli tohum ekimi Da 531,78 622,18
520 3401.7 İşçi gücü ile beş sıralı iri taneli tohum ekimi Da 658,98 771,01
521 3401.8 İşçi gücü ile üç sıralı iri taneli tohum ekimi Da 298,58 349,34
522 3401.9 Materyalin makine ile serilerek  sıkıştırılması Da 94,90 111,03
523 3401.10 Materyalin İşçi ile serilerek sıkıştırılması Da 339,32 397,00
524 3401.11 Yastık yüzeyine koruyucu örtü çekilmesi (Malzeme hariç) Da 265,00 310,05
525 3401.12 İşçi ile kapatma materyali hazırlanması(Malzeme bedeli hariç) 22,94 26,84
3500 Repikaj
3501 Fidan bedeli (OGM satış listesi)
526 3501.1 OGM tarafından belirlenen fiyat listesi esas alınacaktır Adet
3502 Repikaj için traktörle kanal açılması
527 3502.1 Traktörle 1000 mt 33,81 39,56
3503 İşçi ile repikaj (Kanalları açılmış sahada)
528 3503.1 Yapraklı fidan repikajı 1000Adet 381,60 446,47
529 3503.2 İbreli fidan repikajı 1000Adet 265,00 310,05
3504 İşçi ile repikaj (plantuvarla )
530 3504.1 Yapraklı fidan repikajı 1000Adet 371,00 434,07
531 3504.2 İbreli fidan repikajı (piketaj hariç) 1000Adet 265,00 310,05
3505 Araziye kaplı fidan repikajı
532 3505.1 Hacmi 1.3 litre ye kadar (çapı 8.9 cm) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması 1000Adet 761,53 890,99
533 3505.2 Hacmi 1.3 ile 4 litre arasında  (çapı 9 – 13 cm) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması 1000Adet 1032,59 1208,13
534 3505.3 Hacmi 4.1 ile 11 litre arasında  (çapı 13.1 – 19 cm) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması 1000Adet 1686,90 1973,67
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
535 3505.4 Hacmi 11.1 ile 22 litre arasında  (çapı 19.1 – 25 cm) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması 1000Adet 2817,46 3296,43
536 3505.5 Hacmi 11.1 -22 litre arasındaki kaplardaki fidanlarla makine ile açılacak çukurlara repikaj  (Yükleme,Taşıma,İndirme,Dağıtım,Piketaj çukur açma ve dikim) 1000Adet 2779,13 3251,58
537 3505.6 Hacmi 22.1- 35 litre arasındaki kaplardaki fidanlarla makine ile açılacak çukurlara repikaj  (Yükleme,Taşıma,İndirme,Dağıtım,Piketaj çukur açma ve dikim) 1000Adet 3131,50 3663,86
538 3505.7 Hacmi  35.1  litre ve üzerindeki  kaplardaki fidanlarla makine ile açılacak çukurlara repikaj  (Yükleme,Taşıma,İndirme,Dağıtım,Piketaj çukur açma ve dikim) 1000Adet 3898,02 4560,68
3600 Kavak Çeliği Dikimi
3601 Gövde çeliği bedeli
539 3601.1 Melez kavak (OGM tarafından belirlenen satış listesinden alınacaktır) 1000Adet
540 3601.2 Kara kavak (OGM tarafından belirlenen satış listesinden alınacaktır) 1000Adet
3602 Gövde çeliği dikimi
541 3602.1 Melez kavak 1000Adet 68,90 80,61
542 3602.2 Kara kavak 1000Adet 58,30 68,21
543 3602.3 Kavak çeliği hazırlanması (Çelik hazırlanacak materyalin bulunduğu yerden kesilmesi, çeliklerin hazırlanması, 100’lük ambalaj yapılması ve gömü yerlerine nakledilerek gömüye alınması) 1000Adet 116,60 136,42
3700 Kavak Fidanlarında Bakım
3701 Ot alma -çapa
544 3701.1 Fidan sıraları üzerinde elle ot alma -çapa (bir defa) 100mt 46,64 54,57
545 3701.2 Fidan sıraları arasında makinalı ot alma-çapa (bir defa)  (35 HP Gücünde Traktörle) 100mt 8,73 10,21
546 3701.3 Fidan sıraları arasında makineli ot alma-çapa (bir defa) (50 HP gücünde traktörle) 100mt 12,11 14,17
3702 Tekleme
547 3702.1 Tekleme Da 50,88 59,53
3703 Tepe düzeltme
548 3703.1 Tepe düzeltme 1000Adet 76,32 89,29
3704 Budama
549 3704.1 Budama (2. Yaşlı fidan) 1000adet 33,60 39,31
3705 Kimyasal İlaçlama
550 3705.1 Kimyasal ilaçlama (İlaç bedeli hariç,bir sefer) (35 HP gücünde traktörle) Da 32,42 37,93
551 3705.2 Kimyasal ilaçlama (İlaç bedeli hariç,bir sefer) (50 HP gücünde traktörle) Da 40,89 47,84
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
3706 Sınıflandırma
552 3706.1 Kavak fidanın sınıflandırılması 1000Adet 61,48 71,93
3707 Söküm (Ağır bünyeli topraklarda 1,25 katsayısı uygulanır.)
553 3707.1 Melez kavak fidanlarının sökümü kök tuvaleti, budanması ve gömüye alınması 1000Adet 910,13 1064,86
554 3707.2 Yerli kavak fidanlarının sökümü kök tuvaleti, budanması ve gömüye alınması 1000Adet 697,08 815,59
3708 Fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi
555 3708.1 Melez kavak 1000Adet 169,60 198,43
556 3708.2 Yerli kavak 1000Adet 127,20 148,82
3800 Bakım
3801 Sulama
557 3801.1 Yağmurlama ile sulama (Sulama süresi 1 saattir) Da 8,48 9,92
558 3801.2 Salma sulama (Bir sefer) Da 26,50 31,01
559 3801.3 Damla sulama Da 10,60 12,40
560 3801.4  Sabit mikrosprink sulama tesisatının kurulması (Malzeme hariç) 100 mt 83,83 98,08
561 3801.5 Fidan Üretim Parsellerine Sulama Borusu döşeme ve toplama 100 mt 35,09 41,05
562 3801.6 Fidan Üretim Parsellerine damlama Sulama Borusu döşeme ve toplama 100mt 18,11 21,18
563 3801.7 Seyyar mikrosprink sulama tesisatının kurulması (Malzeme hariç) 100mt 35,07 41,03
3802 Kaymak kırma
564 3802.1 Makine ile (bir sefer) Da 35,59 41,63
565 3802.2 İşçi ile (bir sefer) Da 95,40 111,62
3803 Ot alma ,Seyreltme
566 3803.1 Ot yoğunluğu % 40 ve daha az (bir defa) Da 636,00 744,12
567 3803.2 Ot yoğunluğu % 41-70  (bir defa) Da 911,60 1066,57
568 3803.3 Ot yoğunluğu % 70′ den fazla  (bir defa) Da 1113,00 1302,21
569 3803.4 Ekim yastıklarında seyreltme Da 1328,38 1554,21
3804 Repikajlı fidanlarda ot alma -çapa
570 3804.1 Tam alanda işçi gücü ile (ot yoğunluğu % 50′ ye kadar) Da 530,00 620,10
571 3804.2 Tam alanda işçi gücü ile (ot yoğunluğu % 50′ den fazla) Da 848,00 992,16
572 3804.3 Fidan sıraları üzerinde 60-80 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 mt. 53,00 62,01
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
573 3804.4 Fidan sıraları arasında makine ile bir defa ( 35 HP gücünde traktörle) 100 mt. 9,16 10,72
574 3804.5 Kültür alanları dışındaki canlı materyalin temizlenmesi ve yol kenarına çıkarılması Da 106,00 124,02
575 3804.6 13-15 HP El traktörü ile kültür alanlarında rotovatör çekilmesi (çapraz sürümlerde iki katı uygulanır.) Da 309,84 362,51
576 3804.7 Ekim yastıklarında çapa makinesi ile sıra arası çapa yapılması Da 59,88 70,06
577 3804.8 Fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alm- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 mt. 27,56 32,25
578 3804.9 Fidan sıraları üzerinde fidan çevresinde 30 x 30 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma-çapa yapılması   (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 adet 19,08 22,32
579 3804.10 Fidan sıraları arasında makine ile bir defa (50 HP gücünde traktörle) 100 mt. 12,11 14,17
580 3804.11 Duyargalı dik freze ile sıralar üzerinde fidan aralarının çapalanması  ( Her sıra iki taraftan çapalanır.) 100 mt. 34,02 39,80
581 3804.12 Fidan sıraları üzerinde ot alma,çapa yapılmadan önce mevcut
damlama sulama borularının kenara alınması,çapa sonrası tekrar
sıra üzerine çekilmesi
100 mt. 3,18 3,72
3805 Yastık yollarının temizliği
582 3805.1 Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) 100 mt 7,04 8,23
3806 Koruma ve kontrol  (kuş ,böcek ve mantar zararlarına karşı)
583 3806.1 Zararlılarla mücadele (Malzeme hariç) Da 18,23 21,33
3807 Budama (fidan budama boyu 2.25 mt. üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.)
584 3807.1 Zayıf budama (4 ve daha aşağı sayıda dal) 1000Adet 84,80 99,22
585 3807.2 Orta şiddetli budama (5-9 sayıda dal) 1000Adet 169,60 198,43
586 3807.3 Şiddetli budama (10 ve yukarı sayıda dal) 1000Adet 265,00 310,05
587 3807.4 Palmiye,fenix vb .fidanların el testeresi ile budanması (budama artıklarının parsel dışına taşınması dahil) 1000Adet 371,00 434,07
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI)

OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
3808 Form verme   (fidan budama boyu 2.25 mt üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.)
588 3808.1 İbrelilerde (budama artıklarının parsel dışına çıkarılması dahil) 1000Adet 1166,00 1364,22
589 3808.2 Yapraklı ve çalı grubu (budama artıklarının parsel dışına çıkarılması dahil) 1000Adet 689,00 806,13
590 3808.3 Repikajlı fidanların tel veya destek çubuğu yardımı ile şekillendirilmesi (malzeme bedeli hariç) 1000Adet 636,00 744,12
591 3808.4 Kaplı fidanların tesbiti amacıyla tel çekilerek fidanların bağlanması için baş demirlerinin betonla sabitlenmesi (payanda dahil) Malzeme İdarece karşılanacaktır. 100 adet 1590,00 1860,30
592 3808.5 Arazideki repikajlı fidanların  tel çekilerek bağlanması için kazık çakılması (payanda dahil) Malzeme İdarece karşılanacaktır. 100 adet 530,00 620,10
593 3808.6 Dikilmiş kazıklara telin çekilmesi, gerilmesi (Bir sıra)Malzeme İdarece karşılanacaktır. 100 mt 10,60 12,40
594 3808.7  Fidan diplerine bambu çakılması ve  bambuların tele  bağlanması. (Malzemeler idarece karşılanacaktır.) 100 adet 31,80 37,21
595 3808.8 Canlı çitlerin budanması (Üstten ve yanlardan) 100 m² 10,60 12,40
596 3808.9 Fidan diplerine bambu çakılarak fidanların bağlanması (Malzeme İdarece karşılanacaktır.) 100 Ad 61,69 72,18
597 3808.10 Mevcut bambuya fidanların(1-5 bağ) bağlanarak sabitlenmesi 100 Ad 31,80 37,21
598 3808.11 Mevcut bambuya fidanların(6-10 bağ) bağlanarak sabitlenmesi 100 Ad 42,40 49,61
599 3808.12 Bambuya bağlanarak sabitlenmiş fidanları sıkan bağların (1-5 bağ) çözülmesi 100 Ad 15,90 18,60
600 3808.13 Bambuya bağlanarak sabitlenmiş fidanları sıkan bağların (6-10 bağ)çözülmesi 100 Ad 21,20 24,80
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
601 3808.14 Fidan sökümü öncesi fidan ve tellerdeki bağları çözülmüş olan bambuların çıkarılarak,kullanılabilecek olanların eşit sayıda bağ yapılarak parsel dışına taşınması 100 Ad 11,66 13,64
602 3808.15 Fidan sökümü öncesi,dikilmiş kazıklardaki mevcut tellerin çıkarılarak
toplanması ve kazıklara bağ yapılarak asılması
100 mt 5,30 6,20
3809 Üretim artıklarının atılması
603 3809.1 Parsel kenarındaki artıkların atılması 17,84 20,87
604 3809.2 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması 53,51 62,61
605 3809.3 Kaplardaki yetişme ortamlarının boşaltılması 47,70 55,81
3810 Kök kesimi (Ağır bünyeli topraklarda 1,25 katsayısı uygulanır)
606 3810.1 Ekim yastığında yerinde kök kesimi ve sıkıştırılması Da 99,50 116,41
607 3810.2 Bir metredeki çevresi 12 cm’ nin altındaki yapraklı repikajlı fidanlarda bel ile yan ve kazık kök kesimi 1000Adet 424,00 496,08
608 3810.3 Bir metredeki çevresi 12 cm’ nin üstündeki yapraklı repikajlı fidanlarda bel ile yan ve kazık kök kesimi 1000Adet 689,00 806,13
609 3810.4 Kök boğazı çevresi 12 cm’ nin altındaki ibreli fidanlarda bel ile yan ve kazık kök kesimi 1000Adet 424,00 496,08
610 3810.5 Kök boğazı çevresi 12 -20 cm’ nin arasındaki ibreli fidanlarda bel ile yan ve kazık kök kesimi 1000Adet 848,00 992,16
611 3810.6 Kök boğazı çevresi 20 cm’ nin üzerindeki ibreli fidanlarda bel ile yan ve kazık kök kesimi 10 adet 42,40 49,61
612 3810.7 Repikajlı fidanlarda makine ile yan kök kesimi 1000Adet 226,30 264,77
3811 Rüzgar vb. sebeplerle devrilen fidanların olduğu yerde kaldırılması
613 3811.1 Hacmi 0,75 – 6 litre (10 x 25 – 25 x 35 cm ebatlar) arasındaki kaplı fidanların 1000Adet 42,40 49,61
614 3811.2 Hacmi 6.1-18 litre (25 x 38 – 40 x 40 cm ebatlar) arasındaki kaplı fidanların 1000Adet 84,80 99,22
615 3811.3 Hacmi 18.1-85 litre (41 x 40 – 53 x 47cm ebatlar) arasındaki kaplı fidanların 1000Adet 169,60 198,43
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
616 3811.4 Hacmi 85.1 litre ve  üzerindeki kaplı fidanların 1000Adet 212,00 248,04
3812 Sepetle dikilmiş fidanların kök kesiminin yapılması
617 3812.1 Sepetle dikilmiş fidanların kök kesiminin yapılması 100 adet 339,20 396,86
3900 Fidan Sökümü
3901 Söküm seleksiyon gömü ambalaj (malzeme hariç) Ağır bünyeli topraklarda 1,25 kat sayısı uygulanır
618 3901.1 İbreli fidan (Ekim yastığında) Da 1993,15 2331,99
619 3901.2 Yapraklı fidan (Ekim yastığında) Da 1847,62 2161,71
620 3901.3 Repikaja alınmış çıplak köklü yapraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 12 cm kadar) 1000Adet 417,89 488,93
621 3901.4 Repikaja alınmış çıplak köklü yapraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 12 cm den yukarı) 1000Adet 574,40 672,05
622 3901.5 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 8-12 cm rootball hacmi 12-18 lt arası) 1 adet 6,89 8,06
623 3901.6 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 16-20 cm arası rootball hacmi 29-36 lt arası) 1 adet 8,48 9,92
624 3901.7 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi  21-30 cm arası rootball hacmi 38-50 lt üzeri) 1 adet 12,72 14,88
625 3901.8 Kaplı olarak repikaja alınmış fidanın kaplı sökümü (35.1lt ve üzeri) 1 adet 7,41 8,67
626 3901.9 Repikajlı fidanların kalıpla topraklı sökümü 1 adet 9,54 11,16
627 3901.10 Repikajlı fidanlarda  komprasör ve benzeri ekipmanlarla topraklı fidan sökümü 1 adet 1,13 1,32
628 3901.11 Repikajlı fidanların(yapraklı) sınıflandırılması 1000Adet 79,50 93,02
629 3901.12 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 31cm nin üzeri rootball hacmi en az 55 lt) 1 adet 31,80 37,21
630 3901.13 Kök boğazı çevresi 12 cm nin altındaki ibreli fidanların rootball’lu sökümü (söküm derinliği en az 28 cm , rootball hacmi en az  10 litre olacaktır.) 1 adet 4,24 4,96
Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
631 3901.14 Kök boğazı  çevresi 12 -20 cm nin arasındaki ibreli fidanların rootball’lu sökümü (söküm derinliği 29- 35 cm , rootball  hacmi 10-20  litre olacaktır.) 1 adet 9,54 11,16
632 3901.15 Kök boğazı çevresi 20 cm’ nin üzerindeki fidanların rootball’lu sökümü (söküm derinliği en az 35,1  cm,rootball  hacmi en az 21 litre ve olacaktır.) 1 adet 21,20 24,80
633 3901.16 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 12 – 16 cm arası  rootball hacmi 20-28 lt arası) 1 adet 7,63 8,93
634 3901.17 Kaplı olarak repikaja alınmış fidanın kaplı sökümü ( 22.1-35 lt arası ) 1 adet 4,24 4,96
635 3901.18 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi  8 cm kadar olan  rootball hacmi 8 – 10 lt arası) 1 adet 2,12 2,48
636 3901.19 Repikajlı fidanlarda  söküm makinası ile topraklı fidan sökümü. (Rootball hacmi 11,1-22 lt olanlara  1,3 katsayısı, rootball hacmi 22,1- 33 lt olanlara 1,6  ve rootball hacmi 33 lt҆ʹnin üzerinde olanlara 1,9 katsayısı uygulanacaktır.) 1 adet 2,75 3,22
637 3901.20 Kaplı olarak repikaja alınmış fidanın,kaplı sökümü (11.1-22lt arası) Adet 2,65 3,10
3902 Gömüdeki fidanların yüklenmesi
638 3902.1 Çıplak köklü fidanların gömüden çıkarılarak ambalajlanması ve araçlara yüklenmesi 1000Adet 7,41 8,67
639 3902.2 Repikajlı boylu fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi 1000Adet 84,80 99,22
640 3902.3 Rootball’lu fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi(18 lt kadar olan) 1 adet 0,42 0,50
641 3902.4 Rootball’lu(19-28 lt) fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi 1 adet 0,59 0,69
642 3902.5 Rootball’lu(29-38 lt) fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi 1 adet 0,79 0,92
643 3902.6 Rootball’lu(39-50  lt) fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi 1 adet 0,95 1,12
644 3902.7 Rootball’lu(51 lt ve üzeri) fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi 1 adet 1,55 1,81
4000 Kaplı Fidan Üretimi
4100 Polietilen kaplı ve saksılı  fidan
4101  Harcın hazırlanması
645 4101.1 Harç malzemesi temini (Piyasa rayiçlerine göre tespit edilecektir)
Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
646 4101.2 Eleme ve karıştırma 19,37 22,66
4102 Kapların hazırlanması
647 4102.1 Polietilen torba, saksı temini (Piyasa rayiçlerine göre tespit edilecektir) Kg-Adet
648 4102.2 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması 1000Adet 169,60 198,43
649 4102.3 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş  kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi 1000Adet 124,84 146,06
650 4102.4 Hacmi 1.4 – 4  litre arasındaki  (çapı 9 – 13 cm) kapların harç ile doldurulması 1000Adet 190,80 223,24
651 4102.5 Hacmi 1.4 – 4 litre arasındaki  (çapı 9- 13 cm) doldurulmuş  kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi 1000Adet 186,08 217,71
652 4102.6 Üretim yastıklarında mevcut (Hacmi 1.3 litreye kadar, çapı 8.9 cm kadar) olan, boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi 1000Adet 42,40 49,61
4103 Tohum ekimi
653 4103.1 Tohum bedeli (OGM tarafından belirlenen satış listesinden) Kg
654 4103.2 Kab’a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç) 1000Adet 37,10 43,41
4104 Bakım
655 4104.1 Ot alma (bir defa) 1000Adet 21,20 24,80
656 4104.2 Tekleme 1000Adet 8,48 9,92
4200 Ayık Tipi Kaplı Fidan
4201 Kap harcının hazırlanması
657 4201.1 Harç malzemesi temini (Piyasa rayiçlerine göre tespit edilecektir)
658 4201.2 Eleme ve karıştırma 14,01 16,40
4202 Kapların hazırlanması
659 4202.1 Ayık tipi kap temini (Kasa ile birlikte) (Mahalli rayiçlere göre tespit edilecektir) 1000Adet
660 4202.2 Ayık tipi kapların kapatılarak kasasına yerleştirilmesi (Malzeme hariç) 1000Adet 10,60 12,40
661 4202.3 Kapların harç ile  doldurularak  taşınması ve yerleştirmesi 1000Adet 46,15 53,99
Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4203 Tohum ekimi
662 4203.1 Tohum bedeli(OGM tarafından belirlenen satış listesinden) Kg
663 4203.2 Kaba ekim ve kapatma (Kapatma materyali hariç) 1000Adet 26,50 31,01
4204 Bakım
664 4204.1 Ot alma (bir defa) 1000Adet 10,60 12,40
665 4204.2 Tekleme 1000Adet 5,29 6,19
4300 ENSO Tipi Fidan üretimi
4301 Yetiştirme ortamının hazırlanması.
666 4301.1 Yetiştirme ortamı temini (piyasadan temin)
667 4301.2 Eleme ve karıştırma 37,43 43,79
4302 Kapların Hazırlanması ve tohum ekimi
668 4302.1 Enso tipi kap temini (piyasadan temin) Adet
669 4302.2 Tohum bedeli (OGM satış listesi) Kg
670 4302.3 Kapların doldurulması, tohum ekimi, kapatma materyali konulması, taşıma sepetine konularak, seraya nakli ve dizilmesi 1000Adet 39,04 45,67
671 4302.4 Kullanılmış 45’lik roket kapların temizlenmesi, kasalara yerleştirilmesi ve taşınması 1000Adet 210,45 246,22
672 4302.5 Kullanılmış 45’lik tepsi kapların temizlenmesi, kasalara yerleştirilmesi ve taşınması 1000Adet 71,46 83,61
673 4302.6 Karaçam Tohum Ekimi (Makine ile) 1000Adet 15,83 18,52
674 4302.7 Sedir Tohum Ekimi (El ile) 1000Adet 31,73 37,12
4303 Bakım
675 4303.1 Köklerin makine ile kesilerek dizilmesi 1000Adet 4,68 5,48
676 4303.2 Tekleme 1000Adet 9,54 11,16
677 4303.3 Tamamlama 1000Adet 31,80 37,21
678 4303.4  Ot yoğunluğu % 50ʼnin altında olan kaplarda ot alma (bir defa) (Kap hacmi 250 cm3 üzerinde olan fidanlarda 1,2 ile çarpılır.) 1000adet 4,66 5,46
679 4303.5  Ot yoğunluğu % 50ʼnin üzerinde olan kaplarda ot alma (bir defa)
(Kap hacmi 250 cm3 üzerinde olan fidanlarda 1,2 ile çarpılır.
1000Adet 12,51 14,63
680 4303.6 Gübreleme ve sulama (Kenar sulamaları dahil-Sulama süresi 1 saattir) Da 26,50 31,01
4304 Taşıma
681 4304.1 Seradan  dışarı taşıma 1000Adet 11,74 13,74
682 4304.2 Fidanın kaptan poşete konulması taşıma kasalarına yerleştirilerek araca yüklenmesi (poşet bedeli hariç) 1000Adet 25,44 29,76
683 4304.3 Kaplı fidanların kabı ile taşıma kasalarına yerleştirilerek araçlara yüklenmesi 1000Adet 2,65 3,10
Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4305 Gölgeliklerin Açılması veya Toplanması
684 4305.1 Seraların gölgeliklerinin açılması veya toplanması Da 424,00 496,08
685 4305.2 Gölgeleme alanında gölgeliklerin açılması veya toplanması Da 477,00 558,09
686 4305.3 Seraların makaralı sistemli gölgeliklerin açılması veya toplanması Da 2,12 2,48
4306 Kaplı fidanların(1+0 yaşlı) bir üst boy kaba repikajı
687 4306.1 1 + 0 yaşlı fidanların 80-120 cm³ hacimli küçük kaplardan 300 – 400 cm³ hacimli kaplara repikajı 1000Adet 148,40 173,63
4400 Torba ve Kaplara Repikaj
4401 Fidan, harç malzemesi, torba /kap temini ve hazırlanması
688 4401.1 Fidan bedeli (OGM tarafından belirlenen satış listesi) 1000Adet
689 4401.2 Harç malzeme temini (Piyasa rayiçlerine göre tespit edilecektir)
690 4401.3 Harcın hazırlanması (Eleme ve karıştırma) 20,47 23,95
691 4401.4 Polietilen torba – kap temini (Piyasa rayiçlerinden ) Kg-Adet
692 4401.5 Makine ile dal parçalama 181,52 212,38
4402 Çıplak köklü fidanların repikajı (Polietilen torba veya kabın doldurulması, repikaj yapılması, taşınması, yastıklara  dizilmesi  ve sulanması)
693 4402.1 Hacmi 1,3 litreye kadar (çapı 8,9 cm dahil) olan kaplara  repikaj 1000Adet 340,72 398,64
694 4402.2 Hacmi 1,4 – 4 litre arasındaki (çapı 9 – 13 cm) olan kaplara repikaj 1000Adet 660,86 773,21
695 4402.3 Hacmi 4,1 – 7 litre arasınaki (Çapı 13,1 – 17 cm) kaplara repikaj 1000Adet 877,13 1026,24
696 4402.4 Hacmi 11,1 – 22 litre arasındaki (Çapı 19,1 – 25 cm) kaplara repikaj 1000Adet 1912,31 2237,40
697 4402.5 Hacmi 23 – 35 litre arasındaki (Çapı 26 – 35 cm) kaplara repikaj 1000Adet 2570,56 3007,55
698 4402.6 36 – 50 Litre hacmindeki kaplara repikaj 100 adet 475,59 556,44
699 4402.7 51 – 80 litre hacmindeki kaplara repikaj 100 adet 775,75 907,63
700 4402.8 81 litre ve üzerindeki hacimli kaplarda repikaj 100 adet 1170,23 1369,17
701 4402.9 Köklenmiş çeliklerin enso veya benzeri kaplara repikajı (çeliklerin sökümü dahil) 1000Adet 72,91 85,31
702 4402.10 Hacmi 7,1 -11 litre arasındaki (Çapı 17,1- 19 cm) kaplara repikaj 1000Adet 1270,08 1485,99
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4403 Torbalı veya kaplı fidanların üst boya repikajı (Polietilen torba veya kabın doldurulması,repikaj yapılması, taşınması, yastıklara dizilmesi ve sulanması)
703 4403.1 Hacmi 1,3 litreye kadar (Çapı 8,9 cm dahil) olan kaplara  repikaj 1000Adet 374,87 438,60
704 4403.2 Hacmi 1,4 – 4 litre arasındaki (Çapı 9 – 13 cm) olan kaplara repikaj 1000Adet 703,26 822,82
705 4403.3 Hacmi 4,1 – 7 litre arasınaki (Çapı 13,1 – 17 cm) kaplara repikaj 1000Adet 1207,87 1413,20
706 4403.4 Hacmi 11,1 – 22 litre arasındaki (Çapı 19,1 – 25 cm) kaplara repikaj 1000Adet 2297,31 2687,85
707 4403.5 Hacmi 23 – 35 litre arasındaki (Çapı 26 – 35 cm) kaplara repikaj 1000Adet 2631,39 3078,72
708 4403.6 36 – 50 litre hacimli kaplarda repikaj 100 adet 450,25 526,79
709 4403.7 51 – 80 litre hacimli kaplarda repikaj 100 adet 759,56 888,69
710 4403.8 81 litre ve üzerindeki hacimli kaplarda repikaj 100 adet 1199,34 1403,23
711 4403.9 Hacmi 7,1 -11 litre arasındaki (Çapı 17,1 – 19 cm) kaplara repikaj 1000Adet 1717,95 2010,00
4404 Fidan aralarındaki boşlukların doldurulması
712 4404.1 Yastıklara aralıklı yerleştirilen torbaların veya kapların arasının mil veya talaş vb. materyal ile doldurulması 1000Adet 159,00 186,03
4405 Kaplı  fidanlarda ot alma
713 4405.1 Çapı 10- 25 cm arasında  olan kaplarda 1000Adet 27,56 32,25
714 4405.2 Çapı 26 – 45 cm arasında olan kaplarda 1000Adet 51,94 60,77
715 4405.3 Çapı 45  cm’ den büyük olan kaplarda 1000Adet 58,30 68,21
4406 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi
716 4406.1 Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (Çapı 8,9 cm’ den küçük) 1000Adet 53,00 62,01
717 4406.2 Hacmi 1,4 – 4 litre arası  olan kaplarda  (Çapı 9 – 13 cm) 1000Adet 63,60 74,41
718 4406.3 Hacmi 7,1 -11 litre arası olan kaplarda (Çapı 13,1 -19 cm) 1000Adet 176,67 206,70
719 4406.4 Hacmi 11,1-22 litre arası olan kaplarda (Çapı 19,1 – 25 cm) 1000Adet 351,37 411,10
720 4406.5 Hacmi 23 – 35 litre arası  olan kaplarda  (Çapı 26 – 35 cm) 1000Adet 552,09 645,95
721 4406.6 Hacmi 36 – 50 litre arası  olan kaplarda  (Çapı 36 – 45 cm) 100 adet 92,26 107,94
722 4406.7 Hacmi 51 – 80 litre   olan kaplarda 100 adet 209,05 244,59
723 4406.8 Hacmi 4.1 – 7 litre arasınaki kaplarda (Çapı 13,1- 17 cm) 1000Adet 125,62 146,98
724 4406.9 Hacmi 81 litre ve üzeri olan kaplarda 100 adet 327,86 383,59
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4407 Kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi
725 4407.1 Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda
(Çapı 8,9 cm’ den küçük)
1000Adet 41,87 48,99
726 4407.2 Hacmi 1,4 – 4 litre arası  olan kaplarda  (Çapı 9 – 13 cm) 1000Adet 62,86 73,54
727 4407.3 Hacmi 7,1 – 11litre arası olan kaplarda (Çapı 13,1 -19 cm) 1000Adet 136,00 159,12
728 4407.4 Hacmi 11,1-22 litre arası olan kaplarda (Çapı 19,1-25 cm) 1000Adet 178,08 208,35
729 4407.5 Hacmi 23 – 35 litre arası olan kaplarda (Çapı 26 – 35 cm ) 1000Adet 209,35 244,94
730 4407.6 Hacmi 36 – 50 litre arası olan kaplarda  (Çapı 36 – 45 cm ) 100 adet 51,62 60,40
731 4407.7 Hacmi 51 – 80 litre olan kaplarda 100 adet 89,89 105,17
732 4407.8 Hacmi 4,1 – 7 litre arasınaki kaplarda (çapı 13,1- 17 cm) 1000Adet 89,89 105,17
733 4407.9 Hacmi 81 litre ve üzeri   olan kaplarda 100 adet 129,84 151,92
4408 Kaplı fidan üretim parsellerinin hazırlanması
734 4408.1 Kaplı fidan üretim parsellerinin hazırlanması Da 1105,72 1293,69
4409 Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi (kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi)
735 4409.1 Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi (kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi) metre 10,18 11,91
4411 Kaplı fidanların bulundukları yerde aralarının açılması
736 4411.1 4-11 lt arasındaki hacimli kapların arasının açılması 1000Adet 131,44 153,78
737 4411.2 11,1 – 22 lt arasındaki hacimli kapların arasının açılması 1000Adet 265,00 310,05
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4500 Aşı Yapılması
4501 Serada aşı yapılması
738 4501.1 Kaplı altlık  fidanların seraya nakli 100 adet 35,11 41,08
739 4501.2 Aşı kalemlerinin  temin edilmesi (İdarece temin edilecektir)
740 4501.3 Fidanın uygun yükseklikten budanması aşı yapılması bağlanması macunlanması yastıklara yerleştirilmesi (malzeme bedeli hariç) 100 adet 155,97 182,49
741 4501.4 Aşı bağlarının çözülmesi ve tepe kesiminin yapılması 100 adet 31,80 37,21
4502 Fidanlık sahasında repikajlı orman ağacı ve repikajlı süs bitkilerine aşı yapılması
742 4502.1 Aşı kalemi veya aşı gözünün temin edilmesi (İdarece temin edilecektir)
743 4502.2 Fidanların   budanması, 175 cm yüksekliğe kadar bölümde aşı yapılması (Malzeme hariç) 100 adet 106,27 124,33
744 4502.3 Fidanların   budanması ve 175 cm ve yukarı yükseklikten  aşı yapılması (Malzeme hariç) 100 adet 133,69 156,42
745 4502.4 Aşı bağının çözülmesi ve tepe kesimi yapılması 100 adet 48,76 57,05
4503 Arazide ve Doğal Meşçerelerde bulunan münferit altlıkların Aşılanması
746 4503.1 Aşı kalemi ve aşı gözünün temin edilmesi (Piyasa rayiçlerine göre temin edilecektir) 100 adet
747 4503.2 Altlıkların budanması,175 cm’ ye kadar yükseklikten aşı yapılması (Malzeme hariç) 100 adet 428,50 501,35
748 4503.3 Altlıkların budanması, 175 cm ve yukarı yükseklikten aşı yapılması (Malzeme hariç) 100 adet 514,20 601,61
749 4503.4 Aşı bağının çözülmesi ve tepe kesimi yapılması 100 adet 49,71 58,16
750 4503.5 Aşı yapılacak fertlerin etrafında 2 m çapındaki alanda diri örtü temizliği yapılması 100 adet 148,09 173,26
4504 Tohum Bahçelerinde aşı kalemi alınması
751 4504.1 Tohum Bahçesinden Aşı Kalemi Alma (Boyu 10 metre’ye kadar) 100 adet 10,60 12,40
752 4504.2 Tohum Bahçesinden Aşı Kalemi Alma (Boyu 10 metre’den büyük ağaçlar için) 100 adet 23,32 27,28
4505 Ekim yastıklarında aşı yapılması
753 4505.1 Aşı kalemi veya aşı gözünün temin edilmesi (Piyasa Rayiç Bedeli)
754 4505.2 Ekim yastığında bulunan ceviz,badem,kestane vb.gibi orman ağacı fidanlarına göz aşısı yapılması 100 adet 101,64 118,92
755 4505.3 Ekim yastığında bulunan ceviz,badem,kestane vb.gibi orman ağacı fidanlarına göz aşısı dışında (yapılan tüm aşılar) aşı yapılması 100 adet 112,44 131,55
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4600 Çelikle Üretim
4601 Çelik materyalinin temini
756 4601.1 Materyal temini (idarece yapılacaktır)
4602 Çeliklerin hazırlanması
757 4602.1 Yapraklı fidanlar 1000Adet 72,08 84,33
758 4602.2 İbreli Fidanlar 1000Adet 113,42 132,70
4603 Çeliklerin dikimi
759 4603.1 Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi 1000Adet 30,73 35,95
760 4603.2 İbreli fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi 1000Adet 41,33 48,36
4700 Tohum Üretimi
4701 Meşe tohumu üretimi (İdarece gösterilen alanlardan meşe tohumu üretimi ve idareye teslimi dahil)
761 4701.1 Meşe Tohumu Üretimi (İdarece gösterilen alanlardan üretimi ve idareye teslimi) Kg 1,28 1,49
762 4701.2 Meşe Tohumu Üretimi küçük tohumlu saçlı meşe, mazı meşesi v.b.(İdarece gösterilen alanlardan üretimi ve idareye teslimi) Kg 1,80 2,11
4702 Sedir tohumu üretimi (Tohum meşcerelerinden sedir kozalaklarının toplanarak idareye teslimi dahil)
763 4702.1 Sedir kozalağı üretimi (Tohum meşcerelerinden sedir kozalaklarının toplanarak idareye teslimi) Zayıf tohum yılında 1,5 kat sayısı uygulanır. Kg 2,12 2,48
764 4702.2 Sedir kozalaklarının karpellerinin ayrılması Kg 2,65 3,10
765 4702.3 Sedir karpellerinden tohumlarının elenmesi ve temiz tohum elde edilmesi Kg 49,82 58,29
4703 Kızılçam ve Halepçamı tohumu üretimi (tohum meşçerelerinden veya bahçelerinden kozalak  üretimi ve idareye teslimi)Zayıf tohum yılında 1,5 kat sayısı uygulanır.
766 4703.1 Tohum meşçeresinden kozalak üretimi Kg 2,12 2,48
767 4703.2 Kozalakların tohum pistine serilerek,  her gün karıştırılması 5 defa aktarılarak, tohumun ve boş kozalakların toplanması Kg 2,54 2,98
768 4703.3 Tohum bahçesinden kozalak üretimi Kg 1,48 1,74
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4704 Karaçam tohum üretimi (Tohum meşçerelerinden veya bahçelerinden kozalak üretimi ve idareye teslimi dahil) Zayıf tohum yılında 1,5 katsayısı uygulanır.
769 4704.1 Tohum meşçeresinden kozalak üretimi Kg 3,39 3,97
770 4704.2 Tohum bahçesinden kozalak üretimi Kg 2,33 2,73
4705 Sarıçam tohum üretimi (tohum meşçerelerinden veya bahçesinden kozalak üretimi ve idareye teslimi dahil) Zayıf tohum yılında 1,5 katsayısı uygulanır.
771 4705.1 Tohum meşçeresinden kozalak üretimi Kg 5,29 6,19
772 4705.2 Tohum bahçesinden kozalak üretimi Kg 3,18 3,72
4706 Fıstıkçamı tohum üretimi (Tohum meşçerelerinden veya bahçelerinden kozalak üretimi ve idareye teslimi) Zayıf tohum yılında 1,5 kat sayısı uygulanır.
773 4706.1 Tohum meşçeresinden kozalak üretimi Kg 1,06 1,24
774 4706.2 Fıstıkçamı  kozalağının tohum pistine serilerek 3 defa aktarılması,  tohumun ve boş kozalakların toplanması Kg 1,06 1,24
775 4706.3 Tohum bahçesinden kozalak üretimi Kg 0,53 0,62
4707 Yapraklı tür orman ağacı tohumu üretimi
776 4707.1 Akasya, Yalancı akasya, Gladiçya, Erguvan ve benzeri türler Kg 45,05 52,71
777 4707.2 Manolya tohumu üretimi (tohumun toplanması, kurutulması, ayıklanması) Kg 236,56 276,78
778 4707.3 Sığla tohumu üretimi (tohumun toplanması , ayıklanması) Kg 954,00 1116,18
4708 Doğu ladini tohumu üretimi. (Tohum meşcerelerinden kozalak üretimi ve idareye teslimi) Zayıf tohum yılında 1.5 katsayısı uygulanır.
779 4708.1 Tohum meşçeresinde kozalak üretimi Kg 4,64 5,43
780 4708.2 Doğu ladini  kozalağının tohum pistine serilerek 3 defa aktarılması,  tohumun ve boş kozalakların toplanması Kg 0,13 0,16
4709 Kayın tohumu üretimi
781 4709.1 Tohum Meşçerelerinden Kayın Tohumu Üretimi ve İdareye Teslimi (Zayıf Tohum Yılında 1,5 katsayısı uygulanır.) Kg 9,68 11,33
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4710 Kızılağaç tohumu üretimi
782 4710.1 Tohum Meşçerelerinden Kızılağaç Tohumu Üretimi ve İdareye Teslimi (Zayıf Tohum Yılında 1,5 katsayısı uygulanır) Kg 50,88 59,53
783 4710.2 Kızılağaç Kozalaklarından Tohumun Çıkarılması ve Temizlenmesi Kg 21,20 24,80
4711 Kara servi ve mavi servi tohumu üretimi (Tohum meşcerelerinden  ve/ veya kaynaklarından kozalakların toplanarak idareye teslimi)
784 4711.1 Kara Servi ve Mavi Servi Tohumu Üretimi (Tohum meşcerelerinden  ve/veya Kaynaklarından Kozalakların Toplanarak İdareye Teslimi) Kg 4,77 5,58
4720 Thermoblokta tohum çıkarılması (Tesis idarece temin edilecektir.)
785 4720.1 Kozalağın ön kurutmaya serilmesi Ton 74,20 86,81
786 4720.2 Boş kozalakların thermobloktan alınması Ton 95,40 111,62
4721 Tohum Bahçesi ve arboretum tesisi ile bakım
787 4721.1 Tohum bahçesi tesis ve bakımında OGM yılı birim fiyat cetvelindeki ilgili pozlardan ; yapılacak iş çeşidine göre uygun olanlarına 1.5 kat sayısı uygulanır. Ha.
4722 Tohum bahçelerinde tepe budaması : 8 m. ve daha yüksek boylu ağaçların tepe budamasında işaretleme, kesme, macunlama ve budama artıklarının saha dışına çıkartılması işi.
788 4722.1 Tepe budaması yapılacak ağaçlarda kesim yerinin işaretlenmesi 100 Adet 101,65 118,94
789 4722.2 İşaretlenen yerden tepenin ve yan dalların budanması ve kesit yüzeylerinin macunlanması 100 Adet 141,83 165,94
790 4722.3 Budama artıklarının sahadan çıkartılması 100 Adet 72,40 84,71
791 4722.4 Tohum Bahçelerinde kuru dalların budanması 100 adet 5,09 5,95
792 4722.5 Tohum Bahçelerinde Çam Kese Böceği ile Mücadele (Çam Kese Böceklerinin bir yerde toplanarak imha edilmesi dahil) 100 adet 121,69 142,37
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI)

OGM 2018 yılı birim fiyat cetveli-Orman Genel Müdürlüğü

Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
4740 Andız, boz ardıç, dikenli ardıç, servi ardıç ve kokulu ardıç tohumu üretimi (tohum meşcerelerinden veya idarece gösterilecek alanlardan kozalak üretimi ve idareye teslimi) zayıf tohum yılında 1,5 katsayısı uygulanır.
793 4740.1 Boz Ardıç,Servi Ardıç ve Kokulu Ardıç Kozalak Toplanması Kg 9,54 11,16
794 4740.2 Dikenli Ardıç Kozalağı Toplanması Kg 6,52 7,63
795 4740.3 Andız Kozalağı Toplanması Kg 5,81 6,80
796 4740.4 Boz Ardıç Kozalağından Tohum Çıkarılması Kg 58,02 67,89
797 4740.5 Dikenli Ardıç ve Servi Ardıç Kozalağından Tohum Çıkartılması Kg 72,55 84,88
798 4740.6 Kokulu Ardıç Kozalağından Tohum Çıkartılması Kg 37,45 43,82
799 4740.7 Andız Kozalağından Tohum Çıkartılması Kg 21,75 25,45
4800 Tıbbi Bitki Kokteyli Üretimi
800 4800.1 Bitkinin toplanması kurutulması ,parçalanması ve elenmesi (Yaş ağırlık) 100Kg 418,70 489,88
4900 Malzeme Birim Fiyatları (özel fidanlık  tesisi kredilendirmelerinde kullanılacaktır)
801 4900.1 Ahır gübresi (Yanmış) 58,21
802 4900.2 Kimyasal Gübre Kg 1,31
803 4900.3 Humus 58,21
804 4900.4 Turba (Yerli) 87,32
805 4900.5 Mineral Toprak 32,02
806 4900.6 Mil 46,26
807 4900.7 Pomza 72,77
808 4900.8 Perlit 85,91
809 4900.9 Polietilen Tüp ve Torba Kg 6,55
810 4900.10 Saksı (0,5 – 1 Lt) Adet 0,20
811 4900.11 Saksı (1,1 – 2 Lt) Adet 0,41
812 4900.12 Saksı (2,1 – 3 Lt) Adet 0,44
813 4900.13 Saksı (3,1 – 4 Lt) Adet 0,73
814 4900.14 Saksı (4,1 – 5 Lt) Adet 0,81
815 4900.20 Sepet (10 – 15 lt) Adet 1,75
816 4900.21 Sepet (30 – 40 lt) Adet 3,50
817 4900.30 Damla Sulama (Malzeme) Da 887,74
Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi Birim Fiyatı
(TL)
İhaleli Birim
Fiyatı (TL)
818 4900.31 Damla Sulama (Montaj) Da 145,53
819 4900.32 Yağmurlama Sulama (Malzeme) Da 902,29
820 4900.33 Yağmurlama Sulama (Montaj) Da 145,53
821 4900.40 500 m² ve daha büyük sera (Malzeme ve montajı dahil) 56,77
822 4900.41 500 m² ‘den küçük sera (Malzeme ve montajı dahil) 72,77
823 4900.50 Bambu (Uzunluk 105 cm, çapı 6 – 8 mm) Adet 0,10
824 4900.51 Bambu (Uzunluk 150 cm, çapı 8 – 10 mm) Adet 0,19
825 4900.52 Bambu (Uzunluk 150 cm, çapı 10 – 12 mm) Adet 0,20
826 4900.53 Bambu (Uzunluk 210 cm, çapı 12 – 14 mm) Adet 0,38
827 4900.54 Bambu (Uzunluk 210 cm, çapı 14 – 16 mm) Adet 0,48
828 4900.55 Bambu (Uzunluk 210 cm, çapı 16 – 18 mm) Adet 0,57
829 4900.56 Bambu (Uzunluk 250 cm, çapı 16 – 18 mm) Adet 0,71
830 4900.57 Bambu (Uzunluk 250 cm, çapı 18 – 20 mm) Adet 0,95
831 4900.58 Bambu (Uzunluk 300 cm, çapı 20 – 22 mm) Adet 1,16
832 4900.59 Bambu (Uzunluk 300 cm, çapı 22 – 24 mm) Adet 1,39
833 4900.60 Bambu (Uzunluk 300 cm, çapı 24 – 26 mm) Adet 1,71
5000 Fidan Sayımları
834 5000.1 Ekim Yastığında İbreli Fidan Sayımları (1+0,2+0 yaşlı) Da 58,30 68,21
835 5000.2 Ekim Yastığında Yapraklı Fidan Sayımları (1+0,2+0 yaşlı) Da 53,00 62,01
836 5000.3 Araziye Repikajlı  İbreli Fidan Sayımları (Boy  sınıflamaları yapılarak) 1000 Ad 50,88 59,53
837 5000.4 Araziye Repikajlı  Yapraklı Fidan Sayımları (Çap sınıflamaları yapılarak) 1000 Ad 67,84 79,37