Nakliye birim fiyat hesaplama

2 Ağustos 2019 Yazarı birimfiyatim.com 2

Nakliye birim fiyat hesaplama

Motorlu araçlarla taşıma mesafesi taşıma yolu üzerinden ve <=10,000 mt olduğunda [m] Nakliye birim fiyat hesaplaması aşağıdaki formülle yapılabilir. Yazının devamında bir örnek hesaplama verilmiştir.
F = A x 0.00017 x K x √M x G
Formüldeki K değişkeni aşağıdaki poz numaralarından seçilecektir.

10.110.1002Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısıTL60,00 TL01.01.2019
10.110.1003Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı KTL330,00 TL01.01.2019

 
M : Mesafe (formül tipine göre kilometre veya metre)
G : Malzeme yoğunluğu (nakliye formülleri Ton cinsinden sonuç vermektedir, eğer nakliye birim fiyatını Ton dışında bir birim üzerinden ödenmesi isteniyorsa taşınan malzemenin yoğunluğu girilmelidir. Ton cinsinden nakledilmesi halinde Yoğunluk 1 kabul edilir.)
K : ÇSB tarafından her yıl yayınlanan taşıt katsayısıdır. ÇSB kitabında 02.017 rayici olarak temsil edilir. Bu rayiç motorlu taşıtlar için verilen bir fiyat dır. Hayvan sırtında veya at arabası ile taşıma durumları için ikinci bir katsayı bulunmaktadır.
A : Zorluk katsayısı, bu katsayı genellikle şehir içindeki şantiyeler için 1 kabul edilmektedir. Katsayıyı bulmak için özel bir formül bulunmaktadır. Bu formülde taşıma mesafesi içerisinde yol eğilimleri ve kaplamaları dikkate alınarak taşıma zorluğu bulunmaktadır (İstanbul için A katsayısı 1,75 olarak kabul edilmektedir).
Nakliye formüllerine göre hesaplanarak bulunan taşıma bedellerine yükleme, boşaltma ve işyerinde istif bedelleri dahil değildir. Yükleme, boşaltma ve işyerinde istifi bedelleri analizlerine göre hesaplanarak dikkate alınmalıdır.
Motorlu araçlarla taşıma mesafesi taşıma yolu üzerinden ve >10 km olduğunda [km] kullanılan formül: F = A x K x (0.0007 x M+0.01) x G

Nakliye birim fiyat hesaplama ÖRNEK:

Nakliye analizi
Taşıma mesafemiz M = 8000 metre, zorluk katsayısı A = 1, malzeme yoğunluğu ton olsun G = 1, motorlu taşıtla taşınacağı için de 10.110.1003 poz no K = 330 alınır, bu durumda kullanılacak olan formül:
F = A x 0.00017 x K x √M x G
F = 1 x 0.00017 x 330 x √8000 x 1
F = 5,0177 olarak bulunur. ( 2019 yılı için 1 ton malzemenin motorlu taşıtla 8000 metre mesafeye nakliye fiyatıdır.) (Mesafe 10000 metreden fazlaysa yukarıda turuncu renkte olan ikinci formül kullanılmalıdır.)
Nakliye formüllerine göre hesaplanarak bulunan taşıma bedellerine yükleme, boşaltma ve işyerinde istif bedelleri dahil değildir. Yükleme, boşaltma ve işyerinde istifi bedelleri analizlerine göre hesaplanarak dikkate alınmalıdır.
https://birimfiyatim.com