MSB 660/A1 tezgah üstü mermer pozu fiyatı: 260,68 TL

29 Kasım 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

3 cm kalınlığındaki renkli mermer ile tezgah üstü kaplaması yapılması pozu

Tezgah üstü mermer

Yeni poz no 484.101.001Eski poz no MSB 660/A13 cm kalınlığındaki renkli mermer ile tezgah üstü kaplaması yapılması2019 YILI 260,68 TL

Pozun 2019 yılı metrekare birim fiyatı 260,68 TL’dir.
Tüm MSB pozları için: https://birimfiyatim.com/milli-savunma-bakanligi-msb-2019-yili-birim-fiyatlari/

MSB.660/A1 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Mutfak vb. Mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm. kalınlığında renkli mermer plaklardan maksimum iki parça kullanılarak kaplanması, duvarla birleşim yerlerine aynı mermerden süpürgelik konulması, eviye boşluğu açılması, damlalık yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Mermer kaplama yapılan tezgah üzeri alanı hesaplanır. Süpürgelikler hesaba katılmaz.
Notlar : K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm) K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artıs katsayısı) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalınlık artıs katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı k1=1 dir. 3x30xs.boy için,k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22 K=(1×1,22)-1= 0,22 2x30xs.boy için K=1 04.416/C001.. 1,00×0,22+0,16×0,22= 0,260 m2