MSB.568/D1 – 48.335.1006 ısı yalıtımı pozu

5 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 1

MSB.568/D1 – 48.335.1006 ısı yalıtımı pozu

MSB.568/D1 – 48.335.1006 ısı yalıtımı pozu, Milli Savunma Bakanlığı kurum pozudur.

Yeni poz no 48.335.1006Eski poz no MSB 568/D15 cm kalınlığındaki ekstrüde polistren köpük levha üzerine alçıpan levha yapıştırarak duvarda ısı yalıtımı yapılması (kat yüksekliği 3,5 m’den yüksek olan yapılarda kullanılmak üzere)2020 Fiyatı 101,44 TL

 
https://birimfiyatim.com/msb-851-1-48-310-1001-pozu-birim-fiyati-2020/
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm´lik Duvar U-profillerinin (DU50), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; 50 mm´lik Duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi; sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm´lik ses yalıtım bandı yapıştırılması; destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi;
DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, hazırlanan 5 cm’lik ekstrüde polistren köpük malzemesinin önceden kaba sıvası yapılarak hazırlanmış duvar yüzeyine tespit edilmesi, 12,5mm´lik alçı duvar levhasının DU50 ve DC50 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,50 m2’den küçük boşluklar çıkarılmaz. Notlar: 1. Kaba sıva imalatı kendi pozundan ödenecektir. 2. İmalat yüzeyi boyaya hazır hale getirileceğinden ayrıca perdah imalatı ödenmeyecektir. 3. Isı hesaplarına uygun olarak belirlenen polistren köpük kalınlığına göre sadece polistren köpük pozundaki miktar değiştirilerek analiz yenilenir.