MSB 48.690.2002 pozu 2020 birim fiyatı

30 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

MSB 48.690.2002 pozu 2020 birim fiyatı

MSB 48.690.2002 pozu 2020 birim fiyatı

48.690.2002MSB 136Mevcut duvar içinde elektrik ve telefon kablo muhafaza borularının döşenmesi için kanal açılması ve harçla sıva yapılmasım 16,94 TL

 
Mevcut duvar içine elektrik ve telefon borularının döşenmesi amacıyla duvar sıvasının ve tuğlalarının kırılarak kanal açılması ve borular döşendikten sonra kanalın harçla doldurularak üzerine kaba ve ince sıvanın yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.
Ölçü: Elektrik ve telefon borusu döşenilen kanal uzunluğu hesaplanır.
https://birimfiyatim.com/48-535-1002-48-535-1003-48-535-1004-msb-asma-tavan-pozu/